Achizițiile IT care vizează infrastructuri informatice critice de interes național vor putea fi realizate într-un regim similar contractelor din domeniul apărării și securității, potrivit unei Ordonanțe de Urgență publicate miercuri în Monitorul Oficial. Este una din cele 25 de OUG-uri adoptate în seara zilei de 4 februarie, de Guvernul Orban, despre care noul președinte al Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), liberalul Eugen Cojoacă, a susținut că va debloca marile proiecte IT. Ordonanța nu prevede însă că aceste achiziții să fie permise numai în baza unui aviz prealabil al CSAT, așa cum a susținut acesta.

OUG achizitii publiceFoto: Hotnews

Ordonanța de Urgență publicată miercuri, 12 februarie, în Monitorul Oficial aduce, pe parcursul a 9 pagini, multiple modificări de impact asupra legislației achizițiilor publice.

Una dintre acestea vizează modificarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea unor contracte de achiziție publică în domeniile apărării și securității, în sensul introducerii unor dispoziții care să permită posibilitatea includerii sub incidența ordonanței a unor proiecte strategice de infrastructură critică de interes național în domeniul IT&C, așa cum a anunțat Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP), la o zi după ce s-a adoptat în Guvern, fără ca actul să fie publicat.

Eugen Cojoaca

Eugen Cojoaca

Foto: Hotnews

Într-un interviu acordat HotNews.ro, vineri 7 februarie,liberalul Eugen Cojoacă, noul președinte al Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), a dat câteva detalii despre acest act cu impact major asupra achizițiilor publice.

"Am creat un cadru general pentru ca instituțiile care sunt civile, nu militare, să poată desfășura aceste achiziții exact ca instituțiile militare, dar numai în urma clasificării lor ca fiind de interes național, și anume în urma unui aviz CSAT. Altfel spus, instituțiile civile vor fi obligate să meargă către CSAT și să clasifice aceste mari proiecte de infrastructură IT&C, ca apoi să poată derula achizițiile conform OUG 114/2011 care reglementează atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.", a susținut Eugen Cojoacă în interviul HotNews.ro pe marginea acestei Ordonanțe de Urgență.

În același inteviu, președintele ANAP a mai spus că agenția pe care o conduce va stabili norme de aplicare pentru această OUG după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.

  • HotNews.ro a solicitat explicații din partea ANAP cu privire la obținerea avizului CSAT și vom reveni cu răspunsuri imediat ce le vom primi.

Pentru detalii citește: Schimbare majoră în achizițiile publice: Instituțiile civile, precum ANAF, vor putea face achiziții IT în regim militar, dacă CSAT decide că sunt de interes național - interviu cu Eugen Cojoacă, președintele ANAP

  • Ce schimbări sunt prevăzute în Ordonanța de urgență publicată astăzi, 12 februarie, în Monitorul Oficial cu privire la achizițiile IT ale instituțiilor civile:

Prin acest act normativ se introduc prevederi prin care achizițiile publice realizate în baza OUG 114/2011 să fie aplicate și infrastructurilor informatice critice de interes național civile.

  • "Infrastructura informatică critică de interes național este definită ca infrastructura informatică esențială pentru menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale ori economice a persoanelor și a cărei perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel național ca urmare a incapacității de a menține respectivele funcții, respectiv infrastructurile de cloud guvernamental și infrastructurile asociate acestora".

Contractele IT vor putea fi atribuite pentru o perioadă de cel mult 10 ani

Ordonanța mai prevede cum se vor desfășura procedurile de achiziții IT, astfel:

  • În cazurile în care sunt aplicabile dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, în privința proiectelor din domeniul TIC, autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru în urma derulării procedurilor revăzute de prezenta ordonanță de urgență.
  • Acordul cadru va viza selectarea ofertanților având capacitatea tehnică necesară derulării proiectelor TIC în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și obiectvelor specifice stabilite de autoritatea contractantă.
  • Cu ofertanții selectați se va derula procedura reluării competiției pentru fiecare contract subsecvent în vederea dezvoltării și fixării soluției tehnico-economice ce va fi implementată ca urmare a atribuirii contractelor subsecvente'.
  • În cazurile în care sunt aplicabile dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, în privința proiectelor din domeniul TIC critice de interes național, având în vedere specificul acestor proiecte, autoritatea contractantă poate să încheie un acord cadru cu ofertanții selectați pentru o perioadă ce cel mult 10 ani.
  • Autoritatea are obligația justificării duratei pentru care intenționează să încheie un acord-cadru, justificarea fiind inclusă în anunțul de atribuire'.
  • Pentru proiectele TIC, critice de interes național, proiectele și soluțiile asociate tehnic acestora, la reluarea competiției autoritatea contractantă va stabili un dialog cu ofertanții în privința definitivării și fixării obiectivelor specifice și indicatorilor de performanță ce trebuie îndepliniți de soluțiile ofertate. Autoritatea contractantă va atribui contractul subsecvent celei mai bune soluții din punct de vedere tehnico-economic.

Actul publicat astăzi, 12 februarie, în Monitorul Oficial mai prevede că procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora.

După publicarea acestui act în Monitorul Oficial, Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP) a publicat un nou comunicat de presă în care Eugen Cojoacă, președintele ANAP susține că: "avem în vedere elaborarea normelor de aplicare pentru O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, astfel încât cei interesați să beneficieze de un cadru dedicat de reglementare.În momentul de față, specialiștii noștri lucrează la realizarea unor instrucțiuni care să vină în sprijinul instituțiilor care derulează proceduri de achiziții publice în domeniul apărării și securității.”