​​Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), despre care unii au atenționat că ar putea fi doar un chihuahua, iar alții au susținut că va fi un tigru, tocmai a început să funcționeze, după ce Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea acesteia a fost publicată în data de 13 februarie 2020 în Monitorul Oficial. Noua autoritate, creată de Guvernarea PNL, va gestiona sistemele IT de servcii publice electronice și fonduri UE de miliarde de euro pentru proiectele de digitalizare ale administrației publice.

Functionarea ADR, in dezbatere publicaFoto: Hotnews

Anunțul a fost făcut indirect de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în explicațiile transmise HotNews.ro cu privire la lipsa avizelor de la Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) la Ordonanța de urgență care va permite instituțiilor civile să facă achiziții IT în regim militar.

"Vă aducem la cunoștință că Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu s-au aflat printre instituțiile avizatoare ale proiectului de act normativ menționat mai sus.

Motivul pentru care nu a fost solicitat un aviz din partea ADR a fost determinat de lipsa unui act normativ de organizare și funcționare al instituției. Menționăm că Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 113 din data de 13.02.2020.", preciza în data de 17 februarie 2020 ANAP.

Ce atribuții de raportare va avea ADR: Autoritatea trebuie să prezinte trimestrial evoluția digitalizării

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, având rolul de a realiza și coordona implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale.

Numărul maxim de posturi este 216, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Numărul este semnificativ peste prevederile inițiale ale actului dezbătut public, când autoritatea a fost asemuită cu 'un chihuahua pe care scrie killer', pentru că nu este ordonator de credite și ar fi avut câțiva zeci de angajați cu o salarizare neadecvată.

Autoritatea va avea câteva obligații de raportare de interes public, precum:

1. realizează, publică și actualizează anual, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului, Catalogul serviciilor publice, instrument pentru monitorizarea progresului transformării digitale a administrației publice și pentru informarea deciziilor strategice ale Guvernului României în materie de transformare digitală;

2. întocmește raportul periodic pentru transformarea digitală a României, denumit în continuare raportul digitalizării, în următoarele condiții:

 • (i) raportul digitalizării se întocmește trimestrial;
 • (ii) raportul digitalizării se înaintează spre aprobare prim- ministrului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului;
 • (iii) președintele ADR prezintă raportul digitalizării în cadrul unei ședințe de Guvern, la nu mai mult de 10 zile calendaristice de la aprobarea de către prim-ministru;
 • (iv) raportul digitalizării conține, cel puțin, următoarele informații despre perioada vizată: sumarul activității ADR; progresul înregistrat în implementarea strategiilor naționale pentru transformare digitală și societate informațională; progresul înregistrat în implementarea strategiilor sectoriale pentru transformare digitală; analiza oportunităților și amenințărilor în ceea ce privește desfășurarea procesului de transformare digitală; gradul de conformare al instituțiilor publice cu prevederile legale din domeniul de competență al ADR;
 • (v) raportul digitalizării se publică pe site-ul web al ADR, într-o secțiune dedicată;

Ce sisteme IT va gestiona și va dezvolta ADR: Unele sisteme IT sunt încă în stadiul de proiect dar costă zeci de milioane de euro

HG-ul menționează că noua autoritate dezvoltă și operează următoarele sisteme informatice, accesibile la adrese de internet aprobate prin decizii ale președintelui ADR, asigurând din punct de vedere tehnic și procedural funcționarea:

 • (i) sistemului e-guvernare și cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului electronic național - SEN;
 • (ii) sistemului "Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor" - SNEP din cadrul Sistemului electronic național;
 • (iii) sistemului electronic de achiziții publice din cadrul Sistemului electronic național;
 • (iv) sistemelor informatice pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport internațional rutier de marfă și pentru atribuirea electronică a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene și interjudețene - portalul SAET;
 • (v) sistemului "Punctul de contact unic electronic" - PCUe;
 • (vi) cloud-ului guvernamental;
 • (vii) altor sisteme informatice de utilitate publică desemnate în condițiile legii;

ADR va asigura securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme, în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniul securității cibernetice, în condițiile legii.

O prevedere importantă este că ADR - "este depozitar al codului-sursă pentru aplicațiile informatice dezvoltate, la cerere, pentru administrația publică centrală, pentru care preia, pe bază de protocol, drepturile patrimoniale de autor și pe care îl poate extinde, modifica, adapta și reutiliza conform nevoilor instituțiilor administrației publice centrale."

ADR va fi finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

În actul normativ se mai precizează că în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ADR preia, pe bază de protocol de predare-preluare, toate drepturile și obligațiile Agenției pentru Agenda Digitală a României (AADR), precum și cele ale Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aferente domeniului tehnologiei informației, societății informaționale și interoperabilității, inclusiv litigiile, personalul, disponibilul bănesc și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, respectiv, proprietatea acestora.