​Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a renunțat marți la promovarea unei Ordonanțe de Urgență care viza noi reguli la achizițiile directe în situații de urgență, după ce deputata PSD Ana Birchall a publicat și a avertizat asupra unui proiect prin care s-ar acorda impunitatea: "Cu alte cuvinte (..) toți cei care dau tunuri financiare în această perioadă nu vor răspunde legal!", a spus ea. Șeful ANAP a transmis marți către HotNews.ro proiectul de OUG, cu mențiunea că este diferit de cel postat de Ana Birchall și că s-a renunțat la promovarea sa deoarece măsurile ar urma să fie incluse în decretul pe care-l pregătește Guvernul pentru prelungirea stării de urgență.

Proiect de OUG achizitii directeFoto: Hotnews

Ana Birchall: ANAP pregătește o OUG prin care toți cei care dau tunuri financiare în această perioadă nu vor raspunde legal!

Deputata PSD, Ana Birchall, a atenționat luni pe Facebook că Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pregătește un proiect de Ordonanță de urgență prin care s-ar acorda practic impunitate la achizițiile publice.

 • "Nu înțeleg de ce este nevoie de un astfel de OUG special, când în realitate avem deja bază legală pentru achizițiile care sunt necesare în această perioadă - și anume Art. 104 alin 1 lit C teza finală din Legea 98/2016 și Art. 117 alin 1 lit D teza finală din Legea 99/2016. Acestea sunt susținute și în comunicarea Comisiei Europene 2020/C 108/01.
 • Am mai scris că, dacă această OUG va fi adoptată în această formă se va acorda practic IMPUNITATE! Cu alte cuvinte, în baza acestor prevederi din acest proiect de OUG, toți cei care dau tunuri financiare în această perioadă nu vor raspunde legal! Dacă o astfel de OUG extrem de periculoasă este adoptată, vă rog să nu aruncăm cu pietre în organele de cercetare penală că nu îi trag la răspundere pe borfași! Nu vor mai avea cum, pentru simplul motiv că nu vor avea mai bază legală. Asta înseamnă impunitate!
 • Eu sper totuși că cel puțin Ministerul Justiției (deși preferabil ar fi ca toate ministerele avizatoare) să nu avizeze favorabil o astfel de propunere extrem, extrem de periculoasă și care numai la infăptuirea justiției nu ajută! Cu titlu de exemplu, art. 5 din acest proiect de OUG, în integralitatea sa, contravine dispozițiilor Decretului Prezidențial nr. 195/2020, reglementând căi de atac în materia altor proceduri de achiziții decât cele necesare combaterii epidemiei și instituind astfel, implicit, un regim derogatoriu de la cadrul general in materie, respectiv legea 101/2016!

 • Mai mult, orice cheltuiela efectuată fără respectarea legislației în domeniul achizițiilor, va atrage în mod direct descalificarea de la rambursare din partea Comisiei. Prin urmare, se vor vărsa pe bugetul național... care este oricum în deficit! (...)", a scris luni, pe Facebook, Ana Birchall.

Deputata PSD a postat și o poză nu foarte clară cu prevederile acestui proiect de OUG, iar Epoch Times a scris un articol pe această temă.

Click pentru a deschide

HotNews.ro a adresat luni mai multe întrebări către ANAP în legătură cu cele semnalate de Ana Birchall, solicitând în același timp transmiterea spre publicare a proiectului de Ordonanță de Urgență care viza achizițiile publice.

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), liberalul Eugen Cojoacă, a transmis marți către HotNews.ro proiectul de OUGsubliniind că este diferit față de cel postat de Ana Birchall și că promovarea acestuia nu mai este oportună momentan, deoarece astfel de măsuri vor fi incluse într-un decret pe care-l va adopta Guvernul săptămâna viitoare.

Șeful ANAP: Se urmărește clarificarea dintre noțiunea de achiziție directă prevăzută în legislația secundară în domeniul achizițiilor publice și achiziționarea în mod direct în contextul instituirii stării de extremă urgență

Întrebat de HotNews.ro de ce este nevoie de astfel de măsuri și cum răspunde acuzațiilor Anei Birchall, președintele ANAP, Eugen Cojoacă, a transmis următoarele precizări:

 • Prevederile proiectului de OUG au rol de a explica modalitatea prin care se pot realiza achizițiile, astfel cum au fost prevăzute la articole 10 și 28 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 212 din 16 martie 2020.
 • Totodată, necesitatea adoptării unui astfel de proiect de act normativ rezidă din situaţia extraordinară generată de criza COVID-19 care impune reglementarea imediată, având în vedere că un eventual blocaj determinat de o înțelegere limitată sau defectuoasă a prevederilor Decretului ar duce la imposibilitatea realizării unor achiziții semnificative în combaterea pandemiei.
 • Mai mult, prin dispozițiile prevăzute în proiectul de OUG se urmărește clarificarea dintre noțiunea de achiziție directă prevăzută în legislația secundară în domeniul achizițiilor publice și achiziționarea în mod direct în contextul instituirii stării de extremă urgență prevăzută în Decretul nr. 195/2020.
 • Precizăm că deși proiectul de OUG a fost elaborat înainte de publicarea comunicării ”Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19”, dispozițiile acestuia sunt în același sens cu orientările COM.
 • Din documentul publicat de Comisie rezultă fără echivoc faptul că în cazuri de extremă urgență, cum este actuala criză COVID-19, achizitorii publici pot cumpăra în termen de câteva zile sau chiar câteva ore, dacă este necesar și se subliniază faptul că directivele europene nu conțin constrângeri procedurale (adică cerințe de publicare, termene limită, număr minim de candidați/ofertanți care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale). De asemenea, în documentul Comisiei se menționează că, în practică, autoritățile pot acționa cu cea mai mare rapiditate posibilă din punct de vedere tehnic/fizic, iar procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare constituie, de facto, o atribuire directă.
 • Mai mult în această comunicare sunt expuse trei opțiuni cu privire la achizițiile publice în situația generată de criza COVID-19, diferențiate în funcție de urgența acestora, astfel:
  - în cazuri de urgență, reducere substanțială a termenelor pentru a grăbi procedurile deschise sau restrânse;

  - în cazul în care aceste mecanisme de flexibilitate nu sunt suficiente, se poate avea în vedere o procedură de negociere fără publicare;

  - în plus, achizitorii publici trebuie să ia în considerare, de asemenea, soluții alternative și stabilirea de contacte cu piața, în condiții de penurie a unor bunuri și servicii esențiale.
 • Referitor la întrebarea nr. 4: „Ana Birchall susține că: "dacă această OUG va fi adoptată în această formă se va acorda practic IMPUNITATE! Cu alte cuvinte, în baza acestor prevederi din acest proiect de OUG, toți cei care dau tunuri financiare în această perioadă nu vor răspunde legal!" Cum contra argumentați ?” După cum se poate observa, proiectul de act normativ conține la art. 3 prevederi explicite cu privire la obligațiile pe care le au entitățile care realizează achiziții în conformitate cu prevederile acestuia, atât în ceea ce privește elaborarea unei justificării asupra necesității achiziției cât și asupra modalității de ”raportare” a acestora. Totodată există prevederi exprese referitoare la sancțiunile și modalitatea de aplicare a acestora de către organismul abilitat în acest sens.
 • Referitor la afirmația doamnei Birchall conform căreia acest proiect de act normativ ar acorda practic ”impunitate” celor care realizează achiziții în temeiul acestuia, reiterăm faptul că textul actului normativ, respectiv dispozițiile art. 3 alin. (1) ”Achizițiile derulate conform prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României se realizează prin atribuirea directă unui operator economic, fără să existe cerințe de publicare, termene limită, număr minim de candidați/ofertanți care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale”, este în linie documentul Comisiei Europene la care facem referire mai sus.
 • Totodată, precizăm că dispozițiile art. 5 din proiectul de OUG au ca scop reglementarea posibilității de încheiere a contractelor de achiziție publică pe perioada stării de urgență, în sensul aplicării prevederilor Legii nr. 101/2016, precum și posibilitatea încheierii de îndată a contractelor pentru achizițiile derulate în conformitate cu prevederile Decretului prezindențial. Prin urmare dispozițiile art. 5 nu instituie un regim derogatoriu de la cadrul general în materie, respectiv Legea nr. 101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, astfel cum afirmă doamna Birchall în postarea transmisă.
 • Ca o concluzie la răspunsurile oferite mai sus, aș dori să precizez că în momentul de față, promovarea acestui proiect de OUG nu mai este oportună, întrucât președintele țării a anunțat ieri în cadrul conferinței de presă susținute că solicită Guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în noul decret ce urmează să fie emis la începutul săptămânii viitoare. În contextul acesta, instituția noastră va formula propuneri pe conţinutul acestui nou decret, astfel încât dispozițiile acestuia să clarifice modalitatea prin care se pot realiza achizițiile, și totodată să întărească orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19.", a declarat pentru HotNews.ro Eugen Cojoacă.

Ce conținea Proiectul de OUG al ANAP: Contracte oricât de mari s-ar atribui direct către o singură firmă, fără alte cerințe procedurale

Redăm mai jos cele mai importante articole din această OUG:

Art. 1

(1) Achizițiile de materiale, medicamente și echipamente necesare combaterii pandemiei COVID-19, pe perioada stării de urgență, se realizează în mod direct, de către autoritățile publice centrale și locale, entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, direcțiile de sănătate publică, unitățile sanitare, precum și Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia.

(2) Unitățile sanitare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Ordin al ministrului sănătății.

(3) Pe perioada stării de urgență, achizițiile de servicii de comunicații electronice necesare pentru asigurarea activităţilor Serviciului de Telecomunicații Speciale în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi în legea de organizare, implicați în combaterea pandemiei de coronavirus și limitarea răspândirii acesteia, precum și achizițiile de servicii de comunicații electronice necesare pentru proiectarea, implementarea și funcționarea sistemelor de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu, precum și pentru comunicarea în timp real și permanent a personalului propriu, se realizează în mod direct..

(4) Perioada de valabilitate a contractelor încheiate conform alin. (3) nu va putea depăși o lună de la data încetării stării de urgență.

(5) Pe perioada stării de urgență, achizițiile de echipamente necesare pentru implementarea soluțiilor de comunicații și tehnologia informației necesare pentru asigurarea de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a desfășurării activității instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de coronavirus și limitarea răspândirii acesteia, precum și achizițiile de echipamente, soluții și pachete software necesare pentru proiectarea, implementarea și funcționarea sistemelor de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu, precum și pentru comunicarea în timp real și permanent a personalului propriu, se realizează în mod direct.

(6) Pe perioada stării de urgență, achizițiile de echipamente și soluții de comunicații necesare activității instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de coronavirus și limitarea răspândirii acesteia, respectiv Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru comunicarea în timp real și permanent a personalului propriu, se realizează în mod direct. (...)

Art. 3

(1) Achizițiile derulate conform prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României se realizează prin atribuirea directă unui operator economic, fără să existe cerințe de publicare, termene limită, număr minim de candidați/ofertanți care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale.

(2) Entitățile care realizează achiziții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe au obligația de a întocmi o notă justificativă asupra necesității achiziției.

(3) Entitățile care realizează achiziții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe au obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la realizarea achizițiilor, informații cu privire la:

a) număr contract/ comandă/ factură fiscală/ bon fiscal;

b) operatorul economic/contractant;

c) obiectul achiziției;

d) cantitatea și prețul unitar;

e) valoarea achiziției.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) și alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 lei și 30.000 lei.

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României.

(6) Aplicarea sancţiunii cu amendă contravenţională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei.

(7) În aplicarea alin. (3) prevederile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile OG. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Rămâne de văzut în perioada următoare ce măsuri va adopta Guvernul în decretul menționat de președintele ANAP.

Presedintele Iohannis a anunțat luni că starea de urgență se va prelungi prin decret cu o lună, fără să precizeze că vor fi și noi măsuri privind achizițiile publice

Președintele Klaus Iohannis a spus luni, 6 aprilie, că Guvernul va veni cu un nou decret privind prelungirea stării de urgență, fără a preciza însă explicit că decretul va conține și măsuri privind achizițiile directe în această perioadă.

 • "O veste bună: La început, se știe că a fost un pic complicat de procurat materiale de protecție - măști, combinezoane, ventilatoare. Iată că avem deja primele rezultate semnificative ale măsurilor luate de Guvern. În acest fel, primim încă în această săptămână 2,5 milioane de măști pentru medici, aproximativ 5 milioane de măști de protecție pentru forțele de ordine - jandarmi, polițiști -, aproximativ 8 milioane de măști care vor ajunge la populație.
 • Vor veni în zilele imediat următoare aproximativ 500.000 de combinezoane de protecție pentru medici și personalul medical. Iată că sunt lucruri care se mișcă. Însă, trăgând linie și adunând, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. În acest fel, am solicitat guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în acest decret, în cursul acestei săptămâni vom elabora textul decretului și la începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret, care va prelungi starea de urgență cu încă o lună de zile. Această perioadă este absolut necesară pentru a ține lucrurile, pentru a ține evoluția epidemiei sub control. ", a declarat luni președintele Klaus Iohannis.

Pentru detalii citește: VIDEO Klaus Iohannis: Starea de urgență se prelungește, nu este momentul să ne relaxăm