Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM), condusă de Sorin Grindeanu, a lansat o procedură internă competitivă pentru achiziția unui imobil cu destinația de sediu central în București, valoarea maxim estimată a achiziției fiind de peste 138,6 milioane de lei (TVA inclusă), potrivit unui anunț al autorității. Finanțarea proiectului se va realiza din bugetul autorității ale cărei venituri provin în cea mai mare parte din taxele percepute industriei de comunicații electronice.

Sediul central ANCOMFoto: Google Maps

Deși are o valoare mare, tranzacția ANCOM nu a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și nu se va face o licitație deschisă pentru atribuirea contractului.

Autortatea condusă de fostul premier PSD Sorin Grindeanu a ales să facă această achiziție prin procedură internă, prin publicarea pe site-ul propriu a tuturor condițiilor de calificare la licitație.

Orice ofertant poate participa la această procedură dacă îndeplinește condițiile din Caietul de sarcini.

  • Cum explică ANCOM de ce tranzacția ar fi exceptată de la legea achizițiilor publice?

În anunțul procedurii, ANCOM amintește că anul trecut Guvernul a adoptat o hotărâre prin care s-a aprobat nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării acestei tranzacții și apoi explică de ce această achiziție ar fi exceptată de la legea achizițiilor publice:

  • "Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice reglementează la nivelul art. 1 modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică.
  • Având în vedere prevederile art. 29 (1) lit. a din aceasta lege, reținem faptul că aceasta nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru de servicii care au ca obiect: a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.", se arată în anunțul procedurii.

Pe de alt parte, procedura internă lansată de ANCOM are reguli și termene stricte, precum și garanții importante cerute ofertanților interesați. Termenul limită de depunere a ofertelor este 17 august 2020.

Potrivit Caietului de sarcini, imobilul trebuie să fie situat în zona centrală a municipiului București, într-un loc ușor accesibil la mijloacele de transport în comun, delimitat de următoarele artere: B-dul. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Prelungirea Șoseaua Mihai Bravu, Calea Văcărești, Str. Nițu Vasile, Str. Izvorul Rece, Drumul Găzarului, Str. Grigore Vodă, Șos. Giurgiului, Șos. Viilor, str. Progresului, B-dul. Geniului, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, sau în proximitatea acestora.

Suprafața utilă a construcției va fi cuprinsă între 8.500 mp și 10.000 mp, exclusiv spațiul destinat parcării, se arată în documentul mai sus atașat.

Cum a fost fundamentată anul trecut necesitatea și oportunitatea efectuării acestei tranzacții

Guvernul a aprobat în vara anului trecutproiectul ANCOM de achiziție a unui imobil pentru noul sediu.

În Nota de Fundamentare a fost prezentată situația actuală și schimbările preconizate prin această tranzacție astfel:

"În prezent, ANCOM are sediul în imobilul aflat str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București, spațiu închiriat începând cu anul 2007.

Activitatea ANCOM de la sediul central se desfășoară în limita a 7.162 mp, din care 6.542 mp reprezintă suprafața utilă pentru spaţii active nemijlocit (birouri), spaţii necesare desfăşurării activităţii unităţii fără personal permanent (arhivă, grupuri sanitare, holuri, case de scară, săli pentru întruniri/ședințe). Diferența de 619,50 mp reprezintă cota din spațiile comune cu ceilalți locatari ai imobilului.

Din cei 6.542 mp, conform repartizării actuale a spațiilor și a gradului de ocupare a acestora, doar 3.480 mp sunt destinați pentru birouri și cabinete și 300 mp pentru cele cinci săli de ședință/conferință/licitații/consiliu, adică ocupate cu personal, restul de spațiu fiind destinat pentru holuri, case de scară, grupuri sanitare, arhivă etc.

La sediul central ANCOM, în spațiile menționate anterior, sunt amenajate 84 de spații cu destinația de birouri și cabinete în care își desfășoară activitatea 325 de persoane. Pe de altă parte, în statul de funcții, în prezent (numărul de posturi alocat compartimentelor care își desfășoară activitatea în sediul central), sunt 410 de posturi (din care, așa cum am amintit mai sus, 325 ocupate) valoare ce urmează să fie modificată dat fiind politica de dezvoltare a ANCOM, ce prognozează o creștere a numărului de posturi aferent statului de funcții cu circa 40 de posturi. În această situație, nu există posibilitatea amenajării unor spații pentru derularea activității acestora.

Imobilul ocupat în prezent în regim de închiriere, pentru care contractul actual expiră la sfârșitul lunii iunie 2021, nu deține suficiente spații pentru: spațiile alocate birourilor ori cabinetelor, derularea cursurilor de formare, săli de întruniri/ședințe, relațiile cu furnizorii, parcarea autovehiculelor instituției, inclusiv a celor destinate monitorizării frecvențelor radio cu atribuire neguvernamentală și/sau a autovehiculelor persoanelor ce relaționează cu instituția.

Pe de altă parte, ca urmare a studiului contractat de către ANCOM, realizat de către un expert-evaluator, a rezultat că varianta optimă pentru Autoritate constă în achiziția unui imobil care să deservească nevoile instituției, prin comparație cu celelalte două opțiuni analizate – construirea unui imobil precedată de achiziția unui teren sau continuarea închirierii imobilului pentru sediul central.

Prin achiziționarea unui sediu urmează a fi soluționate problemele de spații necesare pentru activitatea ANCOM – structura centrală, care vor corespunde necesităților Autorității:

- Spațiu adecvat pentru birouri, atât pentru personalul existent, cât și pentru personalul previzionat;

- Asigurarea de spații necesare organizării ședințelor în cadrul Autorității, precum și pentru derularea celorlalte evenimente (cursuri de formare, săli de ședințe interne și/sau ședințe publice și alte evenimente cu participarea „clienților” naționali sau internaționali);

- Asigurarea spațiului aferent locurilor de parcare destinate autovehiculelor instituției, inclusiv a autospecialelor destinate monitorizării frecvențelor radio cu atribuire neguvernamentală echipate cu aparatură de măsură;

- Asigurare unor spații pentru păstrarea, la sediul central, unor echipamente de monitorizare a spectrului radio cu atribuire neguvernamentală.

Prin achiziția unui imobil care să fie destinat sediului central al Autorității se urmărește:

1) majorarea spațiilor active nemijlocit (birouri) în funcție de numărul de personal existent și previzionat;

2) asigurarea utilizării economice a fondurilor publice;

3) majorarea spațiilor destinate organizării unor ședințe cu participare internă și/sau externă;

4) majorarea spațiilor destinate parcării autovehiculelor, inclusiv a autospecialelor destinate activității de monitorizare a spectrului radio cu atribuire neguvernamentală;

5) majorarea unor spații ce vor fi afectate arhivării;

6) crearea unui/unor spații destinate formării profesionale."

Conform informațiilor oficialilor ANCOM, chiria lunară pentru actualul sediu este de peste 100.000 de euro, iar inspectorii Curții de Conturi au ridicat deja problema acestor costuri, în condițiile în care autoritatea se află pe excedent de 10 ani și avea în conturi peste 1 miliard de lei la finele anului trecut.

ANCOM nu este instituție bugetară, ci este o autoritate publică autonomă sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, venituri pe care le obține în cea mai mare măsură de la operatorii de comunicații prin tarifele de utilizare a spectrului radio ori a resurselor de numerotație alocate.