​Ministerul Educației ar urma să asigure elevilor din ciclul gimnazial și liceal, precum şi profesorilor atât manuale și materiale în format electronic, cât și tablete de tip e-reader, care să fie date spre folosință gratuită, în timp ce manualele clasice tipărite vor fi eliminate, potrivit unui proiect de lege inițiat recent în Parlament. Fiecare școală va fi obligată să asigure accesul la internet, iar pentru clasele primare nu vor fi utilizate tabletele, se arată în inițativa legislativă.

Copii si tableteFoto: Hotnews

Doi deputați, Marius Bota (PSD) și Zacharie Benedek (UDMR) au inițiat luna trecută un proiect de lege pentru digitalizarea învățământului, care își propune să elimine manualele clasice tipărite în învățământul preuniversitar și să introducă în schimb manualele în format electronic, accesibile de pe tablete de tip e-reader.

Cei doi deputați spun că introducerea tabletelor electronice de tip e-reader în dotarea elevilor din ciclul gimnazial şi liceal ar aduce o uşurare fizică a ghiozdanului, precum și economii.

 • "Prin reducerea volumului fizic de manuale tipărite se face o economie substanţială la bugetul de stat, prin faptul că o tabletă va fi utilizată pentru un ciclu de învăţământ (gimnazial, respectiv liceal) şi o economie substanţială de celuloză ce se obține din prelucrarea lemnului, deci implicit devine şi o puternică măsură de protecţie a mediului. Costul tabletelor de tip e-reader este mai mic decât al manualelor tiparite /an şi investiţia se face odată la 4 ani/elev, nu anual precum în cazul manualelor.
 • Manualele în format electronic se pot actualiza uşor, sunt uşor de utilizat şi reduc semnificativ greutatea ghiozdanului. Cărţile ca suport bibliografic pot fi la fel de uşor accesate din bibliotecile online la care elevii și profesorii vor avea acces gratuit! Această tabletă nu ţine locul dispozitivelor electronice pentru teleșcoală, fiind un accesoriu complementar.", se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Principalele prevederi ale proiectului de lege privind digitalizarea învăţământului românesc:

 • Art. 1 Se introduce în sistemul de şcolarizare tableta electronică de tip e-reader (în continuare tabletă) ca metodă de predare a cursurilor în învăţământul preuniversitar
 • Art. 2 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării va pune la dispoziţia elevilor şi profesorilor manualele, precum şi toate materialele necesare în format electronic pentru buna desfășurare a procesului de învățământ.
  (2) Tipărirea manualelor se va face doar pentru a fi la dispoziţia celor interesați, prin intermediul bibliotecilor şcolare, comunale, orăşeneşti şi judeţene. Tirajul de manuale școlare tipărite va fi stabilit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Ordin de Ministru.
 • Art. 3. (l) Elevii vor primi cu titlu gratuit spre folosință tablete electronice de tip e-reader
  (2) Fiecare unitate de învăţământ va asigura accesul la internet
  penrru descărcarea manualelor, cărţilor şi materialelor didactice
  (3) Tabletele vor avea memorie suficientă de stocare, inclusiv pentru materialul bibliografic necesar desfăşurării lecțiilor, precum şi sisteme de localizare şi antifurt.
 • Art. 4. (1) Achiziţionarea tabletelor se va face de către Minisierul Educaţiei şi Cercetării şi vor avea ca sursă de finanţare atât Bugetul de stat, cât şi împrumuturi de stat, fonduri nerambursabile, finanţare tip leasing, sau credit furnizor.
  (2) Ministerul Educației şi Cercetării prin H.G. poale stabili, în viitor, și alte dispozitive electronice pe care să le achiziționeze ca suport pentru învăţământ, inclusiv tablete pentru scriere care înlocuiesc caietele,
 • Art 5. O tabletă va fi utilizată pentru ciclul gimnazial şi altă tabletă pentru ciclul liceal. Pentru clasele primare nu vor fi utilizate tabletele.
 • Art. 6. (l) Introducerea tabletelor în locul manualelor şcolare precum şi pentru desfăşurarea cursurilor online vor deveni aplicabile din anul şcolar următor celui în care intră în vigoare prezenta lege.
  (2) Ministerul Educației va elabora normele de aplicare ale prezentei legi, norme care vor reglementa atât introducerea și utilizarea tabletelor electronice, cât și cele de folosire, precum și modul de gestionare al acestora în cazul defectării sau a deteriorării tabeletelor, acestea urmând a fi înlocuite contra cost.
  (3) Ministerul Educației va încheia polițe de asigurare pentru tabeletele electronice (..)

În Camera Deputaților proiectul a luat până acum numai avize favorabile, dar camera decizională este Senatul.

Cel mai recent aviz favorabil pentru acest proiect de lege a fost dat săptămâna trecută în Comisia IT din Camera Deputaților (proiectul a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi - 11 deputați prezenți). Anterior proiectul a primit avize faorabile și de la Consiliul Legislativ, Consiliul Eonomic și Social, precum și alte două Comisii de spacialitate din Camera Deputaților.

Data la care se împlinește termenul constitutional pentru dezbatere și vot final este 24.09.2020.