Reîntoarcerea lui Sorin Grindeanu în PSD, anunțată recent de acesta, a redeschis lupta în Parlament pentru banii și puterea din ANCOM, autoritatea care reglementează piața de 3,5 miliarde de euro a comunicațiilor electronice. Deputatul PSD Florin Iordache a inițiat un proiect de lege potrivit căruia deciziile acestei autorități vor fi luate de un Comitet format din 7 membri, nu doar de un președinte și de cei doi vicepreședinți ca până acum. Apartenența acestora într-un partid nu va mai fi o incompatibilitate, nu vor răspunde penal și nici lipsa studiilor de specialitate nu va mai fi o problemă la numirea în funcții.

Florin IordacheFoto: AGERPRES

Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu, în prezent președinte ANCOM, a anunțat recent că se reîntoarce în politică și va candida la Congresul PSD de la mijlocul lunii august pentru un post de prim-vicepreședinte.

Sorin Grindeanu a venit la conducerea ANCOM în noiembrie 2017, după excluderea din PSD în urma unui conflict cu Liviu Dragnea. În prezent, legea îi interzice lui Grindeanu să fie membru de partid și președinte al ANCOM în același timp și ar mai avea peste 2 ani și jumătate de mandat la conducerea acestei autorități.

Pentru a ieși din eventuala incompatibilitate de a fi și membru de partid și președinte al ANCOM, Grindeanu are la dispoziție 3 luni de zile, potrivit legii de funcționare a Autorității.

Click pentru a deschide

Conducerea ANCOM este asigurată acum de un președinte și doi vicepreședinți care au mandate de 6 ani.

Cum motivează deputatul PSD Florin Iordache necesitatea schimbării conducerii ANCOM

Coincidență sau nu, luni 17 august 2020, deputatul PSD Florin Iordache a depus la Camera Deputaților un proiect de lege menit să schimbe modul în care este condusă această autoritate, după modelul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), respectiv prin intermediul unui Consiliu ori Comitet de conducere.

  • "Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare (...) alinierea conducerii ANCOM din punct de vedere al numirii și al conducerii la modalitatea de funcționare a conducerilor celrolalte organisme - autorități administrative autonome, cu personalitate juridică, aflate sub control parlamentar și finanțate integral din venituri proprii, și anume Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
  • Având în vedere necesitatea promovării concurenței pe piața de comunicații, administrarea resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și a inovației, precum și contextul excepțional în care se regăsește întreaga societate românească, alături de comunitatea internațională, determinată de pandemia epidemiologică a virusului SARS-Co-V-2, care a atras prin măsurile speciale impuse o creștere a normelor legislative la nivel european, apreciem că această intervenție legislativă va întări capacitatea administrativă a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și va aduce un plus de eficiență în buna desfășurare a activității instituției.", se arată în Expunerea de motive la proiectul de lege inițiat de Florin Iordache.

Proiectul ar urma să fie adoptat în procedură de urgență. Camera decizională este Senatul.

Cei 7 membri ai conducerii ANCOM nu vor mai fi incompatibili dacă sunt și membri de partid: E suficient să aibă studii și în domeniul științelor sociale

În proiectul de lege, deputatul PSD propune ca pentru aprobarea reglementărilor în sectorul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale, să se constituie un Comitet de reglementare format din 7 membri, inclusiv președintele și cei 2 vicepreședinți.

Acest Comitet de reglementare s-ar se întruni cel puțin o dată pe săptămână, în prezența a minim 4 din membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți, iar hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă.

Numirea celor 7 membri ai Comitetului de reglementare se va face în același mod în care a fost numită și actuala conducere ANCOM, respectiv de către Parlament în ședința comună a celor două Camere, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, iar mandatele vor fi de câte 6 ani.

Proiectul lui Iordache relaxează foarte mult și condițiile cerute celor care sunt numiți la conducerea ANCOM, un aspect esențial fiind acela că se elimină incompatibilitatea dată de apartenența la un partid politic pe timpul exercitării atribuțiilor la ANCOM.

Mai mult, în privința studiilor necesare vor fi suficiente și studii din domeniul științelor sociale, nu doar din domeniul comunicațiilor, juridic și economic ca până acum.

Mai exact, potrivit proiectului propus de Florin Iordache, "membrii Comitetului de reglementare, inclusiv președintele și vicepreședinții, trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru numire:

a) să fie cetățeni români, absolvenți de studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul comunicațiilor, în domeniul juridic, în domeniul științelor sociale, în domeniul economic, în general, cu o experiență de minim 5 ani și experiență managerială de minim 3 ani;

b) să nu exercite alte funcții publice sau private, cu excepția celor didactice;

c) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar;

d) să nu dețină acțiuni sau părți sociale, direct sau indirect, la societăți cu activități în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale sau cu alte activități din domeniul de reglementare al ANCOM și să nu facă oarte din organele de conducere ale unor astfel de societăți."

În actuala lege de funcționare a ANCOM mai era o condiție necesară, respectiv:

  • e) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului

Această condiție nu se mai regăsește în propunerea deputatului PSD.

O altă modificare importantă propusă de Florin Iordache este ca:

  • "membrii Comitetului de reglementare să nu răspundă civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii a atribuțiilor prevăzute de lege."

Venitul mediu lunar în ANCOM este de 10.000 de lei: Sorin Grindeanu a avut venituri medii lunare de peste 44.000 de lei în 2019

În privința remunerării membrilor Comitetului de reglementare, inițiativa legislativă a lui Florin Iordache menționează că:

  • "regimul și principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare, cu excepția președintelui și a vicepreședinților, se stabilesc prin regulamentul propriu al ANCOM."

Cu siguranță veniturile acestora vor fi de mii de euro pe lună, dată fiind actuala situație a angajaților din această autoritate.

Numărul și salariile angajaților din ANCOM, autoritatea care reglementează piața comunicațiilor în valoare de peste 3,5 miliarde de euro, au crescut anul trecut, așa cum a promis de altfel Sorin Grindeanu, președintele autorității. Cu 705 angajați, venitul mediu net lunar din această instituție, incluzând diferite sporuri, a ajuns la aproape 10.000 de lei. Grindeanu a avut anul trecut venituri nete de peste 528.000 de lei, echivalentul a peste 44.000 de lei pe lună.