Oficiul Național al Registrului Comerțului a demarat o licitație deschisă pentru modernizarea serviciilor de e-guvernare furnizate către populație și firme, contract finanțat cu fonduri UE având o valoare estimată la peste 138,4 milioane de lei (fără TVA), potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Noul portal va avea mecanisme de abonare a utilizatorilor la anumite seturi de informații și va permite plata online sau prin Ordin de plată (OP) bancar a tuturor serviciilor disponibile.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)Foto: AGERPRES

Obiectivul general al proiectului consta în modernizarea serviciilor de e-guvernare din responsabilitatea ONRC având la baza evenimentele de viață, prin implementarea unui nou sistem electronic integrat la nivelul ONRC și migrarea datelor existente în cadrul noului sistem", se arată în Caietul de sarcini al licitației.

Acest proiect este continuarea proiectului implementat anterior, ”Servicii online oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”, realizat parțial cu finanțare nerambursabilă și finalizat în anul 2012.

Ce facilități ar urma să fie furnizate către public prin acest nou portal, conform datelor din Caietul de sarcini:

 • 1) Implementarea unei noi versiuni de aplicație Portal web pentru public în care serviciile electronice să fie reproiectate plecând de la obiectivele urmărite de către utilizatorii finali.
 • 2) Portalul pentru public trebuie să implementeze funcționalități de tip „spațiu virtual personal”, în care să se păstreze tot istoricul interacțiunii, grupat pe „cereri” sau cronologic și în care să gestioneze consolidat atât solicitările de servicii cât și răspunsurile primite, notificările automate și documentele încărcate și descărcate.
 • 3) Portalul pentru public va încorpora un model de autentificare care va include funcționalități de definire a entităților de tip „profesionist” și a celor de tip „persoană” și va permite asocierea persoanelor la societăți (profesioniști) și definirea de roluri pentru persoane în relația cu profesioniștii: administrator, angajat, împuternicit. Sistemul de roluri va permite asocierea de informații și documente la nivel de persoană și respectiv de profesionist, acele informații și documente fiind stocate în portal putând fi utilizate ulterior în cadrul solicitărilor de servicii electronice. Notă: Acordarea rolului de „profesionist” se va putea face doar de către ONRC, pe baza documentelor depuse în susținere de către „persoana” care solicită acest rol.
 • 4) Interfețele web ale serviciilor electronice vor fi proiectate astfel încât să solicite setul minimal de date necesare pentru furnizarea serviciului respectiv și nu vor replica formularele de lucru la ghișeu, fiind astfel o alternativă mai atractivă de lucru față de completarea tipizatelor existente la ghișeu. Se vor putea utiliza informații existente în profilul utilizatorului sau al profesionistului asociat contului său de persoană pentru a se pre-completa automat informații din formularele electronice. De asemenea, se vor putea realiza în mod automat validări ale unor informații completate în formularele electronice, pe baza informațiilor deja existente în bazele de date ONRC, iar acolo unde respectivele informații de validare fac parte din seturi de informații care se furnizează contra-cost, rezultatul validării va fi o notificare sau o avertizare, fără ca sistemul să comunice efectiv utilizatorului conținutul informației care în mod normal se obține contra-cost.
 • 5) Modalitatea de navigare în portal va fi proiectată astfel încât să permită în orice moment accesarea unui serviciu electronic din fluxul de lucru al altui serviciu electronic, dacă acest lucru este util. De exemplu, dacă la constituirea unui profesionist trebuie completată adresa sediului social, sistemul va oferi opțiunea verificării unicității sediului social în baza informațiilor disponibile în bazele de date ale ONRC.
 • 6) Spațiul personal virtual al unui utilizator de portal va permite salvarea intermediară a fluxurilor de solicitare a unor servicii electronice și reluarea acestora ulterior, acolo unde acest lucru este posibil. Astfel, de exemplu, dacă în cadrul unei solicitări trebuie furnizate copii ale mai multor documente, se va permite atașarea inițială a unui document, salvarea intermediară a fluxului, apoi reluarea acestuia după obținerea altui document. Diferențierea informațiilor disponibile în spațiul virtual, în funcție de tipul de utilizator se va face în cadrul etapei de analiză.
 • 7) Portalul pentru public va grupa serviciile în funcție de criterii relevante pentru utilizatori, ținând cont de evenimentele de viață specifice (utilizatorii având acces la toate serviciile la care au dreptul) și nu în funcție de organizarea internă a ONRC, teritorială sau funcțională. Din punct de vedere al interacțiunii utilizatorului prin portal, ONRC va opera ca o singură instituție, iar răspândirea geografică a unităților teritoriale și locul de stocare fizică a unui anumit document solicitat de un utilizator va fi transparentă pentru utilizator, portalul funcționând ca un ghișeu unic de furnizare informații. În cadrul proiectului se va stabili dacă utilizatorul va trebui să selecteze unitatea teritorială a ONRC căreia îi adresează o solicitare sau dacă decizia de alocare a cererii spre rezolvare unui anumit birou/angajat va fi luată automat de către sistemul de aplicații back-office în baza specificului solicitării și a informațiilor introduse de către solicitant și dacă răspândirea teritorială a unităților ONRC va fi utilizată doar în cazul în care este necesară interacțiunea fizică directă cu solicitantul iar acesta are o anumită preferință cu privire la ORCT-ul cu care dorește să interacționeze.
 • 8) Pentru serviciile unde acest lucru este necesar, portalul va include funcționalități de programare la ghișeu.
 • 9) Independent de modalitatea de colectare a informațiilor necesare în vederea accesării unui serviciu electronic (introducere manuală, preluare date din profil utilizator sau profesionist, preluare din bazele de date ONRC), va fi posibilă generarea automată la finalul unui flux de solicitare electronică a unui formular PDF cu format prestabilit, care să poată fi similar cu cel utilizat la ghișee și care să poată fi semnat electronic de către utilizator și apoi salvat în portal și transmis spre procesare.
 • 10) Portalul și sistemele back-office vor putea interpreta informațiile preluate de către sistem și vor preluca automat toate datele structurate pe care formularul le conține, astfel încât să nu mai fie necesar efort manual de preluare a datelor din solicitările primite prin portal, atunci când acestea ajung în back-office.
 • 11) Portalul public va comunica bi-direcțional cu aplicațiile back-office pentru preluarea/transmiterea de informații și documente în fluxurile de lucru interne.
 • 12) Portalul va încorpora mecanisme de abonare a utilizatorilor la anumite seturi de informații, furnizând astfel servicii proactive, de exemplu: atenționare la expirarea dovezii sediului, avertizare la apariția unei modificări la situația unui profesionist, avertizare la apariția mențiunii unui anumit profesionist în BPI, avertizare la expirarea abonamentului la BPI, etc.
 • 13) Portalul va include funcționalități de plată electronică online sau similare (OP bancar) a tuturor serviciilor disponibile prin portal, în orice moment pe parcursul unui flux de lucru.
 • 14) Portalul va permite numai accesul autentificat la serviciile electronice, comunicarea cu utilizatorul se va realiza prin adresa email comunicată de către acesta în momentul folosirii serviciului sau pe o sectiune de mesaje asociata contului, unde va primi toate informațiile și link-urile de descărcare a documentelor solicitate.
 • 15) Serviciile oferite pe portal vor fi disponibile utilizatorilor după autentificare în funcție de rolurile acestora. Nivelul de autentificare va fi stabilit prin analiză.
 • 16) Portalul va include numai funcționalități de plată autentificată. Orice persoană căreia i s-a emis un document de plată de către ONRC/ORCT pentru prestarea unui serviciu, online sau off-line, poate plăti contravaloarea acelui document de plată în portal, prin introducerea codului unic al documentului și a restului de informații obligatorii pentru plată (de exemplu date de identificare). Sistemul va realiza asocierea automată a plății astfel realizate cu serviciul pentru care a fost emis documentul de plată respectiv și va permite transferul automat într-o nouă stare a cererii, după caz.

Termene și condiții de participare la licitație

Contractul se va atribui pe principiul celei mai bune oferte calitate/preț, în care componenta financiară va conta în proporție de 40%. Perioada de implementare este de 2 ani.

Firmele IT&C interesate să implementeze acest nou sistem trebuie să demonstreze un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 în valoare de minim 100.000.000 lei (fara TVA).

În privința capacității tehnice, posibilii ofertanți trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani, in cadrul a unuia sau mai multor contracte, a prestat servicii similare in valoare cumulata de minim 20.000.000 lei, fărăTVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 12 octombrie. În aceeași zi va avea loc și ședința de deschidere a ofertelor.