Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care asigură comunicațiile speciale pentru principalele autorități publice, a demarat în această lună două licitații deschise pentru modernizarea, securitatea cibernetică și reziliența infrastructurii de servicii și comunicații a Serviciului”, contracte a căror valoare cumulată ajunge la aproape 30 milioane de lei (fără TVA). Motivul? "STS dispune de resurse financiare și umane limitate, iar mecanismele de protecție existente sunt depășite de avansul amenințărilor informatice existente.", se arată în documentația de atribuire.

Actiuni IT ale STS in starea de urgentaFoto: STS
 • Primul contract licitat - 24,3 milioane de lei (fără TVA)

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a demarat în data de 19 august 2020 două licitații deschise în domeniul securității cibernetice.

Primul contract vizează achiziția de: "Echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea, consolidarea, securitatea cibernetică și reziliența infrastructurii de servicii și comunicații a STS".

Valoarea estmată a contractului este de peste 24,3 milioane de lei (fără TVA), fiind împărțit în 22 de loturi.

De ce face STS această achiziție:

 • "- Obiectivul proiectului este actualizarea și dezvoltarea sistemului informatic existent și includerea în acest sistem de noi infrastructuri IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională în scopul sporirii capabilităților de identificare a atacurilor cibernetice, precum și a creșterii nivelului de securitate cibernetică națională, subsumat unei abordări comune a UE în materie de securitate cibernetică. (..)
 • - Echipamentele achiziționate vor permite asigurarea securității serviciilor STS, minimizarea timpului de reacție în cazul evenimentelor cibernetice, asigurarea de mecanisme de scanare automată a vulnerabilităților de securitate, asigurarea disponibilității serviciilor și asigurarea continuității serviciilor critice IT&C.", se arată în Caietul de sarcini al licitației.

În descrierea situației actuale se precizează că:

 • "Autoritatea contractantă (n.a STS) dispune de resurse financiare și umane limitate, iar mecanismele de protecție existente sunt depășite de avansul amenințărilor informatice existente."

Detalii despre condițiile de participare la această licitație:

În privința condițiilor de participare la licitație, se precizează că posibilii ofertanți trebuie să aibă media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciții financiare (2017, 2018 şi 2019) de cel puţin 6.000.000 de lei.

În privința capacității tehnice, ofertanții trebuie să aibă implementat standardul de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001:2015 sau echivalent, printr-un sistem de management al calităţii pentru activitatile/activitatea principale/a ce fac/face obiectul contractului.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 28 septembrie 2020.

 • Al doilea contract licitat: Valoarea estimată - peste 5,6 milioane de lei (fără TVA)

Al doilea contract licitat de STS vizează achiziția de ”Echipamente și soluție informatică pentru dezvoltarea unei platforme elastice de tip SDDC pentru susținerea proceselor de securitate cibernetică”.

Valoarea estimată a contractului depășește 5,6 milioane de lei fără TVA.

De ce vrea STS să facă această achiziție

În caietul de sarcini al acestei licitații se spune că "echipamentele care fac obiectul achiziției (...) vor permite creșterea capacității de stocare și prelucrare a evenimentelor de securitate jurnalizate la nivelul sistemelor informatice și de comunicații și realizarea unui mediu de test pentru simularea amenințărilor cibernetice (poligon cibernetic).

În descrierea situației actuale la nivelul STS se precizează că:

 • "Autoritatea contractantă (n.a STS) dispune de resurse tehnice limitate, mecanismele de stocare, prelucrare a evenimentelor de securitate și testare/simulare a amenințărilor cibernetice trebuie adaptate la nevoile și tendințele în domeniul securității cibernetice."

Alte detalii despre această licitație:

Acest contract este împărțit în 3 loturi. În privința condițiilor de participare la licitație, posibilii ofertanți trebuie să arate că media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciții financiare (2017, 2018 şi 2019) a fost cel puţin egală cu 400.000 de lei. La capitolul capacitate tehnică, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că a livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare celor care fac obiectul achizitiei în valoare cumulată de minim 300.000 lei fara TVA la nivelul unui contract sau al mai multor contracte.

Termenul limită de primire a ofertelor este 28 septembrie 2020.

 • Câteva detalii despre STS

Serviciul de Telecomunicații Specale (STS) este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și alți utilizatori prevăzuți de lege. Instituția are structură militară și face parte din sistemul național de apărare. Telecomunicațiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepții de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru utilizatori aprobați prin lege.

Autoritățile publice ale statului român în folosul cărora funcționează telecomunicațiile speciale sunt:

 • ‑ Parlamentul României;
 • ‑ Administrația Prezidențială;
 • ‑ Guvernul României;
 • ‑ Instituțiile care desfășoară activități în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice;
 • ‑ Administrația publică centrală si locală;
 • ‑ Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale și al unor organisme neguvernamentale de interes național;
 • ‑ Autoritatea judecătorească:
 • ‑ Curtea Suprema de Justiție;
 • ‑ Ministerul Public;
 • ‑ Consiliul Superior al Magistraturii;
 • ‑ Curtea Constituțională;

Telecomunicațiile speciale se caracterizează printr-un grad înalt de protecție și confidențialitate. Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este organizată și coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Controlul asupra activității instituției se exercită de către Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două Camere.