​​O listă neagră cu peste 30 de firme sancționate pentru participarea la o înțelegere de tip cartel, vizând trucarea de licitații, și măsurile de redresare luate de acestea în ultimii 3 ani va fi publicată și actualizată constant, începând de miercuri, pe site-ul Consiliului Concurenței. Măsura este menită să ajute atât autoritățile care fac achiziții publice, cât și firmele în cauză, care s-ar putea reabilita, dacă aplică la politica de clemență și/sau recunoaștere a faptei anticoncurențiale sau demonstrează că au implementat un program de conformare la legislația concurenței.

lista neagra_licitatii trucateFoto: Consiliul Concurentei

În acest sens, Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) au elaborat miercuri 'o opinie comună', care clarifică modalitățile prin care o companie, care a fost sancționată pentru participarea la o înțelegere de tip cartel, vizând trucarea de licitații, poate fi reabilitată dacă se află în situația de a fi exclusă de la o procedură de atribuire.

Astfel, compania poate prezenta autorității contractante decizii emise de Consiliul Concurenței în ultimii 3 ani care dovedesc că a colaborat cu instituția prin aplicarea la politica de clemență și/sau recunoaștere a faptei anticoncurențiale, precum și dovezi privind elaborarea și implementarea unui program de conformare cu legislația din domeniul concurenței, în concordanță cu Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență.

  • În același timp, autoritățile contractante au libertatea de a evalua de la caz la caz măsurile luate de operatorii economici și dovezile prezentate de aceștia.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)amintește pe site-ul propriu că "prevederile legislației în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, precum și a concesiunilor de servicii și lucrări publice introduc în rândul situațiilor de excludere dintr-o procedură de atribuire și cazul operatorului economic care a comis o abatere profesională gravă, punându-și astfel în discuţie integritatea și afectându-și reputaţia profesională.

Astfel, art. 167 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, art. 180 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 81 alin. (3) din Legea nr. 100/2016 reglementează cu titlu exemplificativ faptul că o abatere profesională gravă comisă de operatorul economic se circumscrie unor încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, abaterea fiind săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.

În acest context, pentru a oferi autorităților/entităților contractante orientări prin care să-și documenteze raționamentul pentru deciziile adoptate în legătură cu o astfel de abatere care se sancționează cu excluderea din procedura de atribuire, Agenția Națională pentru Achiziții Publice împreună cu Consiliul Concurenței au emis o opinie comună care clarifică modalitățile prin care un operator economic, sancționat pentru participarea la o înțelegere de tip cartel vizând trucarea de licitații, poate fi reabilitat."

Pentru a veni în sprijinul autorităților care fac evaluarea, Consiliul Concurenței va publica pe pagina proprie de Internet o listă actualizată (blacklist) care va cuprinde denumirea operatorilor economici care au fost implicați în investigații privind trucarea de licitații, deciziile de sancționare din ultimii 3 ani, precum și mențiuni cu privire la modalitatea de cooperare a acestora cu autoritatea națională de concurență.

DESCARCĂ AICI LISTA NEAGRĂ CU FIRMELE IMPLICATE ÎN INVESTIGAȚII DE TRUCARE A LICITAȚIILOR

  • Ce nume apar în lista neagră a firmelor care au trucat licitații

Lista neagră publicată acum pe site-ul Conciliului Concurenței cuprinde peste 30 de firme, în dreptul fiecăreia precizându-se ce măsuri de remediere a luat în ultimii 3 ani și faptele anticoncurențiale pentru care au fost sancționate.

Printre firmele care apar pe lista neagră se numără Siveco și Intrarom, care au fost amendate în 2017 cu peste 8 milioane de lei (aproximativ 1,75 milioane euro), pentru pentru trucarea unei proceduri de achiziție publică organizată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) în anul 2008, pentru atribuirea acordului-cadru pentru servicii de extindere și dezvoltare a sistemului informatic. Siveco a anunțat atunci că va contesta în instanță decizia Consiliului Concurenței.

În lista neagră publicată miercuri de Consiliului Concurenței se arată că în ultimii 3 ani Siveco și Intrarom nu și-au recunoscut faptele și nu au aplicat nici la politica de clemență, dar au implementat un program de conformare cu legislația concurenței.

Un alt caz îl reprezintă șase companii din sectorul energetic care au fost amendate în ianuarie 2018 cu 73,1 milioane lei (aproximativ 15,8 milioane euro) pentru încheierea a două înțelegeri anticoncurențiale pe piața comercializarii contoarelor și echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.

Cea mai mare amendă a fost încasată de Landis + Gyr, de 27,42 milioane lei (5,92 milioane euro), urmata de Energobit, care a fost sanctionata cu 13,11 milioane lei (2,83 milioane euro).

Elster Rometrics a fost amendata cu 11,21 milioane lei (2,42 milioane euro), Electrica cu 10,8 milioane lei (2,33 milioane euro), iar Electromagnetica cu 10,02 milioane lei (2,16 milioane euro). Compania Ecro SRL a fost si ea sanctionata cu 526.201 lei (113.709 euro). De altfel, Electrica si Electromagnetica au anuntat atunci că vor contesta în instanță aceste amenzi.

Pe de alt parte, tot în acest caz, firma AEM SA a aplicat la politica de clemență, adică a adus dovezi privind existența faptelor anticoncurențiale și a fost astfel scutită de amendă.

Toate aceste lucruri pot fi văzute acum și în lista neagră publicată de Consiliul Concurenței.