​​Românii care vor să-și schimbe furnizorul de telefonie, dar să-și păstreze numărul de telefon ar putea să facă această operațiune numită portabilitate în maxim 1 zi, în loc de maxim 3 zile cât este acum, și li se va retuna, la cerere, creditul rămas neutilizat plătit în avans furnizorului la al cărui serviciu se renunță, potrivit unui proiect de lege care va transpune în legislația națională Codul European al Comunicațiilor. Suplimentar serviciului de portabilitate a fost reglementat și transferul la un alt furnizor de internet.

Telefon mobilFoto: pixinio

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a supus joi dezbaterii publice un proiect de lege care va transpune în legislația națională Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, act legislativ prin care au fost cuprinse, într-un singur document, toate directivele din domeniul comunicațiilor electronice.

Prin această reformare a cadrului european din domeniul comunicațiilor electronice s-a creat și ocazia unor modificări și completări de anvergură pentru normele naționale ce stau la baza furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice.

 • Schimbări majore în zona de portabilitate: Românii vor putea să se transfere de la un furnizor de internet la altul, dacă este tehnic fezabil

Proiectul de act normativ aduce schimbări semnificative în domeniul portabilității, fiind extinse drepturile utilizatorilor finali:

 • "Astfel, utilizatorii finali vor putea, în anumite condiții, să își păstreze numărul de telefon asignat printr-un contract care a încetat între timp.
 • De asemenea, s-a prevăzut expres ca utilizatorilor finali să nu le fie percepute tarife pentru serviciul de portabilitate, respectiv să li se activeze numerele în termen de o zi lucrătoare, dacă nu a fost solicitată, în mod expres, portarea la o altă dată ulterioară. Pentru consumatori s-a prevăzut ca, în plus, să li se returneze, la cerere, creditul rămas neutilizat plătit în avans furnizorului la al cărui serviciu se renunță.
 • A fost reglementată procedura de urmat în cazul eșuării portării. Într-o asemenea eventualitate, furnizorul la ale cărui servicii se renunță reactivează numărul utilizatorului final și îi prestează în continuare, în aceleași condiții, serviciile aferente, până la activarea serviciilor de către noul furnizor.
 • Suplimentar serviciului de portabilitate a fost reglementat și transferul la un alt furnizor de servicii de acces la internet.
 • În cazul ambelor procese furnizorul la al cărui serviciu se renunță are obligația să continue furnizarea, în aceleași condiții, până la momentul activării serviciului de către noul furnizor, contractul cu furnizorul la al cărui serviciu se renunță încetând de drept, fără niciun fel de formalitate, la momentul finalizării, după caz, a portării sau transferului.
 • În cazul ambelor procese întreruperea serviciului nu ar trebui să depășească o zi lucrătoare.
 • În fine, în cazul ambelor procese ANCOM este competentă să stabilească procedura prin care furnizorii acordă utilizatorilor finali despăgubiri în situația în care portarea sau transferul nu sunt realizate în termen ori sunt realizate în absența acordului utilizatorilor finali. Pentru transfer este prevăzut un caz particular de acordare de despăgubiri în favoarea utilizatorilor finali, respectiv nerespectarea programării agreate pentru instalarea și activarea serviciului de acces la internet.
 • ANCOM va stabili restul condițiilor de realizare a procesului de portare și a celui de transfer la un alt furnizor de servicii de acces la internet.", se arată în Expunerea de motive la proiectul de lege.

O altă schimbare majoră: Furnizorii de comunicații vor putea folosi în comun resursele de spectru radio, cu respectarea legii concurenței

O altă schimbare majoră așteptată de operatorii de comunicații electronice este aceea că vor putea utiliza în comun spectrul de frecvențe radio, în baza unui contract comercial și cu respectarea legii concurenței.

Practic, pentru o utilizare mai eficientă a spectrului de frecvențe radio, un anumit operator care are licență într-o anumită bandă de frecvențe va putea permite altui operator utilizarea acelei resurse de spectru, contra-cost, în baza unui contract comercial și cu respectarea regulilor din domeniul concurenței.

 • "Conceptul de "utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio" este definit ca fiind accesul care permite unui număr de doi sau mai mulți utilizatori să folosească aceleași benzi de frecvențe radio în temeiul unui acord specific de utilizare în comun, autorizat pe baza unei autorizații generale, a unor drepturi individuale de utilizare spectrului de frecvențe radio sau a unei combinații a acestora, pentru a facilita utilizarea în comun a unei benzi de frecvență radio, sub rezerva unui acord obligatoriu al tuturor părților implicate, în conformitate cu normele de utilizare în comun, așa cum sunt incluse în drepturile lor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, astfel încât să se garanteze tuturor utilizatorilor acorduri de utilizare în comun previzibile și fiabile, cu respectarea normelor de drept în domeniul concurenței.
 • Odată cu acest concept se urmărește o mai bună utilizare a frecvențelor radio, exploatarea intensivă și mai eficientă a acestei resurse limitate. Cu toate aceste este necesară respectarea unor cerințe anterior predefinite, urmând a fi avute în vedere și protejarea normelor de drept existente în domeniul concurenței.", se arată în Expunerea de motive a acestui proiect de lege.

Vezi aici Proiectul de lege și Expunerea de motive care transpun Codul Comunicațiilor.