Cum vrea Guvernul PNL ca operatorii să-și monteze gratuit rețelele 5G în orașe și ce putere primește președintele asociației de proprietari. Avocatul Poporului: Ar fi încălcate drepturi din Constituție

de Adrian Vasilache     HotNews.ro
Vineri, 13 noiembrie 2020, 8:08 Economie | Telecom


Antene telecom
Foto: ANCOM
​Pentru a facilita implementarea tehnologiei 5G, operatorii de comunicații vor putea folosi gratuit mobilierul stradal din orașe, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun, pentru instalarea și operarea antenelor radio, se arată într-un proiect de lege supus joi dezbaterii publice. Mai mult, pentru instalarea de antene pe blocuri, nu va mai fi nevoie de acordul adunării generale a proprietarilor ori a vreunui proprietar, ci doar de o decizie a președintelui asociației de proprietari.


Dar de propunerea ca pentru conectarea unui bloc la o rețea de comunicații, operatorii telecom să poată semna contracte cu asociația de proprietari, reprezentată de președinte, fără a fi necesară hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari sau acordul vreunui proprietar din condominiu?

Motivele invocate atunci de Guvernul Dăncilă au fost dezvoltarea rapidă 5G și banii necesari la buget.

 • Proiectul a eșuat la momentul respectiv, dar iată-l acum revenit într-o nouă formă în Guvernul PNL condus de Ludovic Orban.

Sub pretextul alinierii la cerințele unei Directive UE, privind implementarea Codului Comunicațiilor, noul proiect de lege (de 138 de pagini) reînvie aceleași aspecte contestate și anul trecut.

Este vorba de "Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice", document scos spre dezbatere publică în data de 15 octombrie 2020 de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.


Joi, 12 noiembrie, Ministerul a organizat o dezbatere prin videoconferință care a durat multe ore și a fost la fel de aprinsă ca cea de anul trecut, în special pe tema presupuselor pericole pentru sănătate aduse de tehnologia 5G.


Reprezentanți ai Avocatului Poporului: Proiectul are prevederi care încalcă dreptul la proprietatea privată, la asociere și la accesul la justiție


Prezentă la dezbatere, o reprezentantă din partea instituției Avocatul Poporului a declarat că "anumite prevederi ar fi anticonstituționale, încălcându-se unele drepturi din sfera dreptului de proprietate, a dreptului de asociere și a accesului la justiție.

 • "Astfel, cu titlu de exemplu, am dori să menționăm că în sfera dreptului de proprietate și de asociere în condominii nu mai este necesar acordul hotărârii adunării generale de proprietari sau acordul vreunui proprietar în privința lucrărilor de construcții, contractul urmând a fi încheiat doar cu președintele asociației de proprietari, ceea ce reprezintă o ingerință în exercitarea dreptului de asociere, dar și o încălcare a dreptului de proprietate, mai ales că acest contract are o existență incertă, putând avea orice durată și cu titlu gratuit.
 • Se încalcă astfel, așa cum am constatat, atât articolul 44 din Constituție care garantează dreptul de proprietate, cât și articolul 53 din Constituție privind restrângerea unor drepturi sau libertăți, restrângere care nu se poate face pe o perioadă extinsă, ci doar pe o perioadă determinată de timp.
 • Mai mult, observăm că proiectul legislativ conține prevederi referitoare la proprietățile aflate în procesul de retrocedare, ceea ce reprezintă o ingerință în dreptul de proprietate al beneficiarilor acestui proces.
 • Dorim să menționăm faptul că proiectul nu prevede modul de soluționare a conflictelor în materia reglementată, punând sub semnul incertitudinii accesul liber la justiție prevăzut de Legea fundamentală.", a declarat joi reprezentanta Avocatului Poporului.

Amplasarea de antene și stații de comunicații pe blocuri: Ce putere ar primi președintele asociației de proprietari


Mai exact, aspectele contestate de Avocatul Poporului sunt prevăzute la articolul 23 din proiectul de lege, care menționează următoarele:

 • Art. 23. – (1) Contractul ce conferă furnizorilor de rețele de comunicații electronice sau operatorilor de infrastructură de comunicații electronice un drept de a executa lucrări de construcții în cadrul unui condominiu, va fi încheiat de aceștia cu asociația de proprietari reprezentată de președinte, fără a fi necesară hotărârea adunării generale a asociației de proprietari sau acordul vreunui proprietar din condominiu.
 • (2) Contractul încheiat în condițiile alin. (1) poate avea orice durată, stabilită prin acordul părților, dar care nu poate depăși durata de existență a rețelelor de comunicații electronice în imobilul respectiv și va fi cu titlu gratuit.

Un alt aspect foarte criticat joi la dezbaterea publică a vizat o serie de derogări primite de operatorii de comunicații electronice pentru instalarea rețelelor de comunicații atât în orașe, cât și în păduri ori arii protejate.

Ana-Maria Bălăiță, reprezentant societatea civilă: Nu este posibil ca operatorii de telecomunicații să poată folosi proprietățile statului publice și private cu titlu gratuit. Este un transfer de bani din buzunarul nostru al cetățenilor


Una dintre persoanele care au sintetizat cel mai bine nemulțumirile legate de derogările pe care le-ar primi operatorii de comunicații a fost o doamnă care a spus că se numește Ana-Maria Bălăiță și care a semnalat următoarele:

 • "Observațiile mele privesc exceptarea operatorilor de comunicații de la obținerea autorizațiilor de construcții. Nu văd motivul pentru care lucrul acesta trebuie să se întâmple. Nu văd justificarea acestei derogări de la obținerea autorizației de construcție de la toate reglementările privind proiectarea și executarea construcțiilor. Unu la mână.
 • Apoi, președintele asociației de proprietari, așa cum au spus și alții înaintea mea, nu trebuie să aibă dreptul să încheie singur contractul (n.a cu operatorii telecom pentru amplasarea de echipamente telecom pe blocuri).
 • Trei: Nu este posibil ca operatorii de rețele de telecomunicații să poată folosi proprietățile statului publice și private cu titlu gratuit. Este un transfer de bani din buzunarul nostru al cetățenilor în buzunarul operatorilor de telecomunicații. Este inadmisibil Ei trebuie să plătească pentru orice antenă pe care o instalează pe proprietate publică sau privată. Ok? Aceste lucru trebuie să se elimine.
 • Ah..și bramsamentele la energie electrică ar trebui să se realizeze tot cu titlu gratuit. Și acesta este un alt abuz al legii. Ei trebuie să plătească pentru că ocupă spațiul public sau privat al statului, trebuie să plătească pentru că se conectează la energie electrică și pentru orice lucru pe care-l folosesc și nu este al lor.
 • În același timp nu consider necesară derogarea potrivit căreia operatorii pot să instaleze antene pe monumente istorice, în arii protejate. Nu este posibil cu niciun aviz să instalezi o antenă pe un monument istoric sau pe un sit arheologic, pentru că asta implică deteriorarea lui totală sau parțială.
 • Nu trebuie să existe derogare privind instalarea antenelor în păduri, da? Nu avem nevoie de antene în păduri. Deci aceste derogări de la legile în vigoare, care vor sa faciliteze instalarea de antene în păduri, pe monumente istorice, în sit-uri arheologice în arii rezervate trebuie să dispară, să fie eliminate din proiectul de lege. Ok?", a declarat joi Ana-Maria Bălăiță.

Ce derogări primesc operatorii telecom pentru instalarea rețelelor 5G și nu numai


În Expunerea de motive (document de 38 de pagini) la proiectul de lege, la capitolul "Instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt prezentate", se menționează că Directiva UE 2018/1972 ar permite unele derogări, astfel că sunt propuse următoarele schimbări preconizate:

 • "(...) Eliminarea anumitor restricții privind instalarea unor elemente ale rețelelor de comunicații electronice este esențială pentru furnizarea către utilizatorii finali a noii tehnologii 5G.
 • În acest sens, pentru a facilita implementarea tehnologiei 5G, proiectul de transpunere completează legislația actuală privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructurile fizice, prin stabilirea instalării și operării în mod gratuit a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.
 • Gratuitatea instalării are în vedere, în primul rând, infrastructurile fizice care constituie mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun.
 • Se vor instala gratuit inclusiv branșamentele la rețeaua de distribuție a energiei electrice, necesare pentru funcționarea punctului de acces, cât și elementele de rețea sau infrastructură fizică necesare pentru conectarea acestor puncte fie la segmentul de transport, fie la cel de distribuție, dintr-o rețea publică de comunicații electronice. Amplasarea gratuită nu vizează și construirea unor elemente de infrastructură fizică necesare pentru instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, cum ar fi stâlpi, piloni etc., acestea urmând a face obiectul unor tarife stabilite cu respectarea tarifelor maximale emise de ANCOM în temeiul prevederilor Legii nr. 159/2016.
 • De asemenea, instalarea, modificarea sau înlocuirea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a punctelor de acces radio se va realiza fără obținerea unei autorizații de construire, cu excepția situațiilor în care instalarea se realizează pe o construcție cu un regim special, cum sunt construcțiile monument istoric ori cele cu valoare arhitecturală sau istorică.
 • În acest caz, operatorii care realizează respectivele instalări, modificări sau înlocuiri ale punctelor de acces radio cu arie de acoperire restrânsă, vor transmite notificarea prealabilă prevăzută la art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
 • În plus, pentru a stabili un cadru coerent în ceea ce privește autorizarea lucrărilor, proiectul include printre lucrările exceptate de dispozițiile art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 de la necesitatea obținerii autorizațiilor de construire și lucrările de instalare, modificare sau înlocuire de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a punctelor de acces radio.
 • Anumite categorii de puncte de acces radio urmează a fi notificate ANCOM de către operatori prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Autoritate. Conținutul notificării urmează a fi stabilit prin decizie a președintelui ANCOM. Această procedură a fost stabilită în acord cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/911 al Comisiei din 30 iunie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice."

Alte schimbări propuse pentru facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice


Un alt capitol vizează alte facilități necesare dezvoltării rețelelor de comunicații în general, nu doar 5G:

 • "Întrucât posibilitatea exercitării efective a dreptului de acces pe proprietăți, sau la elementele de infrastructură fizică deținute de alți operatori de rețea, este esențială pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice, se instituie un cadru care să permită accesul mai facil al furnizorilor de rețele de comunicații electronice și al operatorilor de infrastructuri de comunicații electronice la terenurile pe care ar urma să fie construite elementele de infrastructură fizică, indiferent de regimul juridic sau destinația acestor terenuri.
 • Astfel, proiectul de act normativ propune modificarea dispozițiilor legale în vigoare referitoare la posibilitatea amplasării infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), pajiști permanente, terenuri forestiere, spații verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate.
 • Prevederile cuprinse în proiectul de act normativ au în vedere faptul că, de regulă, impactul lucrărilor de construcții necesare amplasării de noi infrastructuri fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice este relativ redus, întrucât acestea nu necesită utilizarea unor suprafețe mari de teren, precum și faptul că executarea unor lucrări de construcții în anumite zone poate fi necesară pentru a permite furnizorilor de rețele de comunicații electronice să își îndeplinească obligațiile pentru a asigura funcționarea sistemului RO-ALERT sau accesul la Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112.
 • În toate cazurile, lucrările de construcții în zonele supuse unui regim special de protecție vor fi executate cu respectarea condițiilor impuse de autoritățile competente.
 • De asemenea, în vederea facilitării aplicării dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 159/2016, este reglementată o procedură simplificată de încheiere a contractelor cu asociațiile de proprietari din condominii.", se arată în Expunerea de motive.

Exemplu de derogare: Amplasarea de echipamente de rețele telecom pe spațiile verzi din orașe


Un exemplu de derogare este la articolul 13 din proiectul de lege:

 • Art. 13. – (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 5 lit. h) și ale art. 18 alin. (5) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pot fi amplasate pe spațiile verzi situate în intravilan, în condițiile prevăzute în contractul care conferă dreptul de a executa lucrări de construcții, respectiv în hotărârea judecătorească prin care este recunoscut acest drept, cu condiția ca, în cazul amplasării supraterane, suprafața cumulată a amprentei la sol a acestor elemente de infrastructură fizică să nu depășească 50 de metri pătrați din suprafața totală a spațiului verde în cadrul căruia sunt amplasate.
 • (2) Prin derogare de la dispozițiile art. III din Legea nr. 313/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009, amplasarea pe spații verzi a infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, conform dispozițiilor prezentei legi, se face fără a fi necesară modificarea prealabilă a documentațiilor de urbanism.

Asociația care reprezintă Orange, Vodafone și Telekom a cerut un termen mai mare de implementare a viitoarelor dispoziții


În cadrul dezbaterii o intervenție scurtă a fost din partea lui Liviu Popescu, președintele Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR), care reprezintă interesele Orange, Vodafone și Telekom România. Acesta a subliniat că observațiile detaliate și punctuale au fost transmise deja către Minister

 • "Avem o observație generală. Noi sperăm ca forma finală să fie cât mai aproape de litera dar și de spiritul Directivei UE transpuse în acest proiect de lege și sperăm că și alte instituții aflate pe circuitul de avizare să înțeleagă acest lucru și să nu încerce să facă modificări în afara spiritului Directivei. Credem că termenul de aplicare a prevederilor din proiect ar trebui extins la 1 an. Sunt foarte multe detalii care trebuie modificate și aliniate de operatori în condiții de pandemie și cred că ar trebui să ne asigurăm că există timpul necesar implementării. Asta este tot ce am avut de spus. Observațiile pucntuale le-am trimis în scris catre dvoastră.", a declarat joi Liviu Popescu, președintele AOMR.

Autoritățile au promis joi că, în perioada următoare, vor publica minuta cu principalele puncte de vedere expuse în această dezbatere.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

13754 vizualizari

 • +5 (33 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 13 noiembrie 2020, 8:48)

  [anonim]

  • -10 (34 voturi)    
   Gratuit !!? (Vineri, 13 noiembrie 2020, 9:03)

   fdaniel [utilizator] i-a raspuns lui

   Păi s-au băgat milioane de dolari în dezvoltare, rețeaua trebuie întreținută, etc..
   Cum adică gratuit ??!
   Lasă-mă să ghicesc: pesede este cel mai grozav partid pentru că "ne dă" de toate! Gratuit!
   • +2 (22 voturi)    
    Saracutii de ei! (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:10)

    rsumy_ [utilizator] i-a raspuns lui fdaniel

    Ce le mai plangi tu de mila...

    Da' proprietatile private si publice nu trebuie intretinute, nu se baga bani in ele?

    Adevarul e ca, an de an, companiile de telefonie mobila abia ies pe zero, ce sa mai vorbim de profit!
    • +5 (5 voturi)    
     toţi marii şacali "ies pe zero" doar pt. a eluda (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:01)

     let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui rsumy_

     fiscalitatea locală... nu îţi imagina tu că fac activitate benevolă.
  • +3 (3 voturi)    
   nu (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 16:28)

   vKash [utilizator] i-a raspuns lui

   nimic nu este gratuit decat exploatarea cetatenilor...ei platesc totul, de la Catedrale la circurile politice, de la spitale la renovarile Cotrocenilor etc...
   cand o sa intelegeti, cand o sa va saturati sa fiti prosti, exploatati, sclavi in tara asta... CAND!?
 • +15 (41 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 13 noiembrie 2020, 9:12)

  [anonim]

  • +34 (42 voturi)    
   asa este (Vineri, 13 noiembrie 2020, 9:50)

   bancher [utilizator] i-a raspuns lui

   Faptul ca se pot monta antene pe blocuri fara acordul dat in adunarea generala a asociatiei de proprietari, sau fara acordul comitetului executiv, este un abuz. Decizia ramane la latitudinea presedintelui asociatiei de proprietari, care, daca priemste o spaga buna de la Orange sau Vodafone, sa vezi cum isi da acordul imediat. Iar cei de la etajele superioare, vai de mama lor, se vor iradia ca la Cernobil. Chiar daca tehnologia ar fi total neinvaziva, montarea antenelor pe blocuri fara acordul locatarilor tot este un abuz.
   • +6 (6 voturi)    
    propun ca preşedintele de asociaţie ce îşi dă (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:04)

    let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui bancher

    acordul să fie obligat să facă schimb de proprietate cu cel aflat chiar sub amplasamentul antenelor.
  • -1 (35 voturi)    
   pai si cu 4g nu tot iradiere se numaeste? (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:15)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui

   Si semnalul la telefon, si wifi-ul gratuit, si datele mobile, toate astea "iradiaza" mai mult sau mai putin. Ca sa nu mai spun de semnalul radi sau gps. Ce zici, renunti la toate astea?
   • +14 (22 voturi)    
    da nu vrei si tu o antena din asta? (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:46)

    Ismail Paine de circ [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

    ... in sufragerie la tine?
   • +2 (16 voturi)    
    iradiaza (Vineri, 13 noiembrie 2020, 12:23)

    Mary80 [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

    eu mi-am cumparat aparat de masurare a radiatiilor si pe langa ruterul wifi sau antena radiatiile erau cu rosu.. deci sa judece fiecare, care mai are un pic de creier. Cei de la etajele superioare vor fi cei mai afectati probabil.
    • -3 (11 voturi)    
     si ce ai facut? (Vineri, 13 noiembrie 2020, 13:01)

     licasamadau [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

     ai eliminat routerul si antena, nu? ai renuntat si la telefonul mobil? si acum traiesti ca omul padurii o mie de ani.
     • +9 (11 voturi)    
      Si eu am renuntat la wifi (Vineri, 13 noiembrie 2020, 13:30)

      traianw [utilizator] i-a raspuns lui licasamadau

      Tot dupa ce a venit un prieten sa masuram poluarea electromagnetica (sau radiatiile, cum spuneti voi). Cea mai mare poluare electromagnetica era in camera cu ruterul wifi. Valori similare, dar ceva mai mici, insa la fel de periculoase, am gasit in camera in fata careia se afla un bloc pe care exista o antena de comunicatii mobile. Asa mi-am dat seama ca, practic, toti vecinii mei care se afla la stanga si la dreapta pe acelasi etaj, dar si cei aflati cu un etaj mai jos sau cu unul mai sus, "beneficiaza" de aceeasi poluare electromagnetica nociva. O singura antena montata pe un bloc afecteaza cateva familii, poate chiar un intreg bloc. A fost testul suprem, care mi-a aratat adevarata situatie priveste "radiatiile" provenite de la antenele de comunicatii mobile. Consider ca pentru montarea unei asemenea antene pe un bloc, ar fi necesar si obligatoriu acordul nu numai al locatarilor blocului, ci si al locatarilor din toate blocurile invecinate direct.
      • +1 (1 vot)    
       dar apometre și repartitoare cu citire radio... (Duminică, 15 noiembrie 2020, 5:00)

       NicuPandemicu [utilizator] i-a raspuns lui traianw

       ...v-ați montat? Că alea emit la fiecare câteva zeci de secunde și nu pot fi oprite precum wifi-ul personal.
     • +8 (8 voturi)    
      taica-miu tot cu din astea e.. (Vineri, 13 noiembrie 2020, 13:44)

      Ismail Paine de circ [utilizator] i-a raspuns lui licasamadau

      ... imi zice intr-o zi sa nu-mi mai tin telefonul in buzunarul de la pantaloni, ca nu o sa mai imi functioneze trotineta.
     • +2 (2 voturi)    
      In orice caz nu va face cancer la fel de repede (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:09)

      let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui licasamadau

      precum unul ce stă tot timpul cu tel. la ureche.
    • -1 (7 voturi)    
     ce inseamna pe rosu (Vineri, 13 noiembrie 2020, 20:43)

     bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Mary80

     Rosul ala ce reprezinta? Exista dovezi ca ceea ce iti dadea tie ca rosu, reprezinta suficienta putere a undelor electromagnetice incat sa interfereze cu functiile creierului?
     • 0 (4 voturi)    
      cu toate ţesuturile vii, nu doar creierul (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:15)

      let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

      stai tu la plajă vara pe şezlong pe terasa blocului lângă o astfel de antenă iar apoi laudă-te că nu ai păţit nimic... dacă mai poţi...
   • -2 (4 voturi)    
    mai studiază... (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:07)

    let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

    nG... cu cât n e mai mare, deci viteză mai mare, asta implică lărgime de bandă mai mare, deci frecvenţă de lucru mai mare, cu atât mai nocivă pt. sănatate cu cât e mai mare ferecvenţa.
 • +11 (17 voturi)    
  ma bucur (Vineri, 13 noiembrie 2020, 9:34)

  hanu [utilizator]

  ca stau la etaj inferior
  • -1 (13 voturi)    
   Te bucuri degeaba (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:14)

   Zache58 [utilizator] i-a raspuns lui hanu

   Daca stai langa un bloc pe care se monteaza antena vei fi si tu iradiat.Mai cititi si voi ceva tehnica:conul emisiei nu iradiaza locatarii blocului pe care se monteaza antena(doar prin reflexie):bate direct in cei din jur.Nu ar fi asta o problema,nivelul radiatiilor este suportabil in timp.ANCOM ar trebui sa furnizeze studii detaliate pe tema asta.Nu rebuie sa se sperie nimeni de 5G,oricum sunt pline orasele de antene.(3G+4G)x4 operatori.
   • +8 (16 voturi)    
    Chestiunea este = Money Talks (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:41)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui Zache58

    Cand Connex si Mobilrom au plantat antene pe blocuri chiria lunara era de 500 dolari pe luna in Orase

    Se poate cere minim 800 euro per luna in Orase in 2020

    Linistit

    P.s, fara TVA, deaorece Companiile Deduc TVA
   • -1 (5 voturi)    
    antenele de tel. sunt omnidirecţionale (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:22)

    let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui Zache58

    deci radiază în toate direcţiile iar efectul este invers proporţional cu distanţa de ele si cu obstacolele întâlnite în cale... cei de la ultimul etaj sunt cei mai expuşi, cu tot planşeul de beton ce îi desparte de antenă...
    nivelul radiaţiilor este "suportabil" (asta neînsemnând total inofensiv, efectele se cumulează în timp) la nivelul străzii dar nu şi în proximitatea antenei.
    de ce crezi că cei ce lucrează la astfel de antene sunt plătiţi cu spor de periclitate? degeaba?
 • +15 (21 voturi)    
  si da (Vineri, 13 noiembrie 2020, 9:35)

  hanu [utilizator]

  evident ca ar fi neconstitutional.
 • +20 (30 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 13 noiembrie 2020, 9:53)

  [anonim]

  • +12 (14 voturi)    
   Companiile fac lobby, cetatenii nu... (Vineri, 13 noiembrie 2020, 11:57)

   luciannn [utilizator] i-a raspuns lui

   Titlul corect e cum vor companiile de telefonie mobila sa se monteze echipamentele: gratuit si oriunde vor ele...

   Companiile au facut lobby iar guvernul a fost de acord...

   Sau crede cineva ca guvernul a venit din propria initiativa cu asa ceva?

   Cetatenii cu drept de vot ar trebui sa se organizeze si sa faca si ei lobby pentru cererile lor
  • +2 (2 voturi)    
   le pasă doar de banii încasaţi. (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:24)

   let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui

   .
 • +17 (31 voturi)    
  Cu riscul de a må repeta... (Vineri, 13 noiembrie 2020, 9:53)

  Soarele [utilizator]

  ... PNL repetă multe din proiectele PSD fiindcă au aceeași ”bază” de ”experți”.
  Adică, în linii mari, PNL = PSD*

  * pentru pedanți, |PSD-PNL|<epsilon, unde epsilon este un număr real, pozitiv, arbitrar de mic.
  • +2 (4 voturi)    
   parcă dacă la guvernare ar fi fost (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:26)

   let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui Soarele

   pdl sau usr nu ar fi fost tot aia? ei încasează şpaga iar noi radiaţiile...
 • +7 (17 voturi)    
  Surveillance, Internet of Things, Transport de sta (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:01)

  xolv [utilizator]

  societatea viitorului, multa libertate!!
 • +4 (20 voturi)    
  poate implantarea unei antene 5g ... (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:06)

  demaGOGU [utilizator]

  ...fiecarui cap de roman ar rezolva problema retelei "distribuite" mai elegant?
 • +15 (23 voturi)    
  puneti antene 5G pe cladirea parlamentului (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:10)

  hopsinoi [utilizator]

  si pe blocurile/casele parlamentarilor si senatorilor.

  altfel Bucurestul se transforma intr-o mare masina cu microunde.
 • +11 (15 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:30)

  [anonim]

 • +10 (16 voturi)    
  O sa fim punkeri cu totii! (Vineri, 13 noiembrie 2020, 10:57)

  mircea112 [utilizator]

  Stiu ca se scrie ca vai nu radiaza, dar radiaza, ar trebuii interzise antenele GSM pe blocuri!

  Dupa ce ca avem poluare cu particule in Bucuresti, avem poluare fonica, acum vom avea si radiatii!!!!

  Bucuresti mai toxic decat Cernobal!
 • -3 (15 voturi)    
  Iradiere.... (Vineri, 13 noiembrie 2020, 11:09)

  strelka [utilizator]

  Radiatiile 5G sunt in zona de granita intre microunde si radio . Atunci cand stai langa o soba sau un calorifer incasezi o doza de radiatie semnificativ mai puternica decat daca ai sta lipit de o antena 5G .
  • +4 (16 voturi)    
   jesus (Vineri, 13 noiembrie 2020, 11:37)

   Point [utilizator] i-a raspuns lui strelka

   unde gasesc si eu o soba cu radiatii ca am o soacra simpatica.da si tu un link,ca dau si eu o bere cu covrigi si prosop.

   aaanyway sa pare ca guvernul SAU o da din gaura-n groapa.nu le-a ajuns inchiderea pietelor,acum iti pune si antena pe bloc,urinandu-se pe proprietatea privata.astia-s fara scrupule,vb aia,sunt statuti de la spaga
   • -1 (5 voturi)    
    De fapt... (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 0:03)

    strelka [utilizator] i-a raspuns lui Point

    Orice soba in care ai facut focul e o sursa de radiatie electromagnetica (termica). " Radiația (din fr. radiation) este un fenomen fizic de emitere și propagare de unde (radiație ondulatorie) sau de corpusculi (radiație corpusculară)." - Wiki
    • +1 (3 voturi)    
     lasă tu wiki, ai promovat fizica din şcoală? (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:31)

     let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui strelka

     nu prea cred...
  • -2 (2 voturi)    
   ăstia cu competenţa ta chiar că ar trebui (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:29)

   let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui strelka

   cenzuraţi!
   de unde ai scos idioţeniile astea?
 • +9 (17 voturi)    
  mda (Vineri, 13 noiembrie 2020, 11:22)

  Torreador [utilizator]

  are dreptate "broasca poporului" ... acu ca am zis asta ma duc sa vomit...
  la o prima vedere pare sa aiba destule nereguli ... nu are nimeni dreptul sa isi puna o antena deasupra balconului meu, fara sa ma intrebe pe mine ... asta e o incalcare grava ...
 • +9 (13 voturi)    
  dă-le Lucovide la multinaționale (Vineri, 13 noiembrie 2020, 12:11)

  di livio [utilizator]

  dă-le gratuități că ai de unde, de la mătușă-ta Tamara...da pt 5G să ne dai și nouă spor de iradiere, cum au conțopiștii din palatu parlamentului, jo napot...peeneelee tot ca peeseedee, nimic nou
  • -5 (9 voturi)    
   hehe (Vineri, 13 noiembrie 2020, 12:39)

   transpenibilus [utilizator] i-a raspuns lui di livio

   Zici ca a si nins deja la Moskowa?
   Jo napot, psd!
   • 0 (6 voturi)    
    jo napot kivanok, dasvidania (Vineri, 13 noiembrie 2020, 15:29)

    di livio [utilizator] i-a raspuns lui transpenibilus

    ninge la Minsk, Lukașenka, să trăiți
 • +2 (12 voturi)    
  mda (Vineri, 13 noiembrie 2020, 12:20)

  SoulSearcher [utilizator]

  stai sa vezi de acu astia cu 5G-ul care distribuie covid19 ce de-a material au :DDDDD
 • +5 (9 voturi)    
  Motiv pentru care (Vineri, 13 noiembrie 2020, 12:32)

  Un cititor [utilizator]

  am interzis circulatia pe timpul noptii.
 • +11 (13 voturi)    
  asa aflam ce le poate pielea (Vineri, 13 noiembrie 2020, 12:32)

  CetateanulRoman [utilizator]

  pina la alegeri vor fi sub 5%.
  deja au iesit de pe lista mea.
  ilievici si gasca desconsiderau proprietatea privata din motive ideologice, pe astia ii doare la patina pt a face bani - pe proprietatea altuia - si ailalti din motive progresiste vin cu alte aiureli....
  • +2 (4 voturi)    
   din nefericire cam ai dreptate (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:34)

   let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui CetateanulRoman

   sunt toţi o apă şi-un pământ - diferenţe nesemnificative...
 • +9 (13 voturi)    
  hm (Vineri, 13 noiembrie 2020, 12:52)

  codyrocco [utilizator]

  presupun ca e mai usor de spaguit un singur om, recte presedintele asociatiei de locatari, decat sa dai bani intregii asociatii [buni bani, s-au renovat blocuri, s-au reconstruit lifturi, etc. in anumite cazuri]
  si mai apoi, daca ala de la ultimul etaj nu vrea ?
  • +1 (5 voturi)    
   tu ai fi dispus să îţi vinzi sănătatea (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 12:36)

   let_s_twist_again [utilizator] i-a raspuns lui codyrocco

   iar pe termen lung chiar viaţa pt. ceva bani?
   • +3 (3 voturi)    
    pai (Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, 15:01)

    codyrocco [utilizator] i-a raspuns lui let_s_twist_again

    traim in romania, ce crezi ca facem zi de zi?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by