​Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) vrea să cumpere echipamente și aparatură medicală pentru operaționalizarea unui laborator PCR (de biologie moleculară) în cadrul instituției pentru identificarea infectării cu COVID-19 a propriilor angajați, potrivit unui anunț de licitație publicat vineri în Sistemul electronic de achiziții publice.

Oficialii STSFoto: Hotnews

Contractul, cu o valoare estimată la peste 1,8 milioane de lei, vizează și achiziția de echipamente pentru decontaminare și suport triaj, de materiale de protecție (măști de protecție, viziere, lămpi bactericide, geluri și soluții dezinfectante, dispensere) pentru prevenirea infectării personalului.

  • Cum motivează STS nevoia acestei achiziții - detalii din caietul de sarcini al licitației:

"Având în vedere contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice la nivel național, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, s-a impus luarea anumitor măsuri, la nivelul instituţiei, care să asigure protecţia adecvată a personalului împotriva îmbolnăvirii şi implicit asigurarea îndeplinirii atribuţiilor STS.

Capacitatea Centrului Medical de depistare a infectării personalului cu virusul SARS-CoV-2 este practic inexistentă din cauza lipsei echipamentelor medicale specifice necesare depistării infectării cu COVID-19, cu toate că la nivelul Centrului Medical din cadrul instituției există un laborator de analize medicale.

Pe cale de consecință, este necesară consolidarea capacității Centrului Medical din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin operaționalizarea unui laborator PCR (de biologie moleculară), respectiv prin dotarea cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, materiale sanitare și consumabilele aferente (reactivi), materiale de protecție a personalului, care să asigure consolidarea capacitatii acestei structuri și implicit a instituției în ansamblul său, de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Achiziția de echipamente medicale și materiale de protecție pentru laboratorul de biologie moleculara este organizată în cadrul Proiectului Consolidarea capacității Centrului Medical din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale de gestionare a crizei sanitare COVID-19 (Cod SMIS - 142015), pentru care a fost depusă cererea de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Semnarea contractului de achizitie este condiționată de asigurarea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a proiectului Consolidarea capacitatii Centrului Medical din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin semnarea unui contract de finanțare între Serviciul de Telecomunicații Speciale în calitate de beneficiar și Autoritatea de Management POIM.", se arată în Caietul de sarcini al licitației.

  • Ce beneficii anticipează STS în urma acestei achiziții:

Potrivit STS, "echipamentele și produsele care fac obiectul achiziției vor asigura consolidarea capacitații Centrului Medical din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

  • Astfel, dotarea cu aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, materiale de protecție a personalului și materiale sanitare și consumabile aferente (reactivi), ce vor fi utilizate în mod direct pentru identificarea infectării cu COVID-19 a personalului STS, va asigura un tratament acordat personalului în timp util și adecvat, iar achiziția de materiale de protecție (măști de protecție, viziere, lămpi bactericide, geluri și soluții dezinfectante, dispensere), va determina prevenirea infectării personalului."

STS mai precizeează că "la data de 30.09.2020, a fost depusă cererea de finanțare pentru proiectul ”Consolidarea capacitatii Centrului Medical din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale de gestionare a crizei sanitare COVID-19” (Cod SMIS - 142015), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Autoritatea contractantă va achiziționa echipamente medicale și materiale de protecție pentru laboratorul de biologie moleculară în vederea asigurării accesului personalului propriu la servicii medicale gratuite conform Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţia echipamentelor și produselor vine în sprijinul oferirii acestor servicii."

Contractul este împărțit în șase loturi, ale căror valori estimate fără TVA sunt următoarele:

  • 1. Echipamente analiză pentru biologie moleculară-PCR și reactivi pentru extracție acizi nucleici: 447.430 de lei
  • 2. Kit reactivi amplificare PCR pentru identificare Sars-Cov 2 în probe respiratorii umane: 732.000 de lei
  • 3. Echipamente de laborator: 300.943 de lei
  • 4. Consumabile, materiale de laborator și echipamente adiacente: 186.994 de lei
  • 5. Echipamente pentru dezinfecție: 28.467 de lei
  • 6. Materiale/echipamente de protecție a personalului și dezinfectanți: 115.926 de lei

Un ofertant poate licita pentru unul sau mai multe loturi. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 15 martie 2021. În aceeași zi va avea loc și deschiderea ofertelor.