​Proiectul de lege privind securitatea rețelelor 5G "ar trebui să stabilească o serie de criterii obiective, necesare și proporționale cu scopul urmarit, astfel cum se arata și 'în punctul de vedere al Consiliului Concurenței', în funcție de care și instanta de judecată să analizeze legalitatea deciziei prim-ministrului 'în cazul in care aceasta este atacata la instanța de contencios administrativ", atenționează Consiliul Legislativ în avizul favorabil, dar cu observații, la actul care transpune în legislație Memorandumul 5G cu SUA.

Tehnologia 5GFoto: EAI

Proiectul de lege care prevede că furnizorii de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producători autorizați în prealabil prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), a intrat spre dezbatere în procedură de urgență în Parlament, camera decizională fiind Senatul.

Proiectul de lege inițiat și adoptat în 15 aprilie 2021 de Guvernul Cîțu transpune în legislație Memorandumul 5G semnat între România și SUA, despre care oficialii americani au spus în repetate rânduri că vizează excluderea gigantului chinez Huawei din rețelele 5G din România.

Adoptarea acestei legi este obligatorie pentru lansarea licitației 5G de la care statul speră să atragă în jur de 600 milioane de euro la buget.

Proiectul de lege promovat de Guvern a primit avizul CSAT în data de 7 aprilie și este înregistrat acum la Camera Deputaților, unde a primit deja avizele Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic și Social (CES), ambele obligatorii, însă doar cu rol consultativ.

 • Consiliul Legislativ, aviz favorabil, dar cu observații: Ar trebui să se menționeze 'în mod expres' în ce situație avizul CSAT este negativ

Consiliul Legislativ a dat aviz FAVORABIL, însă CU OBSERVAȚII, asupra acestui proiect de lege. Unele dintre cele mai importante observații se referă la modul în care CSAT va elibera avizul conform, în lipsa căruia un producător de tehnologie și echipamente 5G va fi interzis nu doar din rețelele 5G, ci și din rețelele 3G și 4G într-un interval gradual de 5 ani.

Potrivit proiectului de lege, dacă avizul CSAT va fi negativ și solicitarea unui producător va fi respinsă prin decizie a Prim-Ministrului, care va fi publicată în Monitorul Oficial.

Consiliul Legislativ atenționează că "proiectul de lege ar trebui să stabilească o serie de criterii obiective, necesare și proporționale cu scopul urmărit", astfel încât instanțele de judecată să analizeze eventuala decizie a premierului, în cazul în care producătorul va ataca decizia la instanța de contencios administrativ.

Iată câteva observații ale Consiliului Legislativ:

 • "d) La art. 5 alin. (1), apreciem că este necesar să se prevadă că avizul conform trebuie să se fundamenteze și pe documentele care însoțesc solicitarea pentru obținerea autorizării.
 • De asemenea, proiectul ar trebui să stabilească o serie de criterii obiective, necesare și proporționale cu scopul urmărit, astfel cum se arată și 'în punctul de vedere al Consiliului Concurenței, în funcție de care și instanța de judecată să analizeze legalitatea deciziei prim-ministrului 'în cazul în care aceasta este atacată la instanța de contencios administrativ.
 • Observația are 'în vedere jurisprudența Curtii Constituționale, potrivit căreia legiuitorul este obligat de a edicta norme clare, precise și previzibile.
 • e) La art. 6, pentru precizia și predictibilitatea normei propuse, considerăm că ar trebui să se menționeze 'în mod expres 'în ce situație avizul CSAT este negativ, și anume atunci când, 'în urma evaluărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) și al unor eventuale criterii, se ajunge la concluzia că există riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa securității naționale și apărării țării.
 • Pentru aceleași considerente, textul ar trebui să clarifice și termenul în care trebuie emisă decizia de respingere a autorizării, eventual, prin trimitere la termenul prevăzut la art. 3 alin. (2).", se arată în avizul Consiliului Legislativ.

Un alt aspect important semnalat de Consiliul Legislativ este faptul că actualul proiect de lege ar trebui să prevadă în mod expres atât publicarea deciziilor prim-ministrului prin care se respinge solicitarea, cât și a deciziilor prin care este retrasă autorizarea unui producător.

 • "Avem în vedere, în primul rând, faptul că, potrivit alin. (2) al art. 7, tehnologiile, echipamentele și programele software pot fi utilizate pentru o perioada de maximum 5 ani de la data retragerii autorizării. Pe de alta parte, potrivit art. 10, tehnologiile, echipamentele și programele software ai căror producători nu obțin autorizare, pot fi utilizate pe o perioada de maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 • În al doilea rând, informația privind neobținerea autorizării sau retragerea autorizării trebuie cunoscută de către furnizori, întrucat, potrivit art.13 lit.a) și b), utilizarea, de catre aceștia, a tehnologiilor, echipamentelor și a programelor software puse la dispoziție de producători care nu au obținut autorizarea sau cărora le-a fost retrasă autorizarea constituie contravenție.
 • Precizam că, din redactarea actuală a proiectului, rezultă că numai deciziile prim-ministrului privind acordarea autorizării se publică în Monitorul Oficial al Romaniei", subliniază Consiliul Legislativ.

Consiliul Economic și Social (CES): Unii reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor au dat aviz nefavorabil proiectului

Un alt aviz la acest proiect de lege a fost dat de Consiliul Economic și Social, care și-au exprimat următoarele puncte de vedere:

a) reprezentanții părții patronale:

- 1 reprezentant al părții patronale a votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ;

- 2 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu observațiaar fi fost oportun ca proiectul să fi fost inițiat de Ministerul Cercetării, Inovarii și Digitalizării, în sarcina căruia se află și problematica ce face obiectul acestui proiect de act normativ, fapt ce ar trebui precedat însă de adoptarea unei Hotărâri de Guvern prin care să se aprobe organizarea și funcționarea acestui minister.

- 3 reprezentanți ai părții patronale au votat peatru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act nonnativ, cu următoarea motivare:

 • - întregul proiect de lege se concentrează pe identificarea producătorilor de echipamente eligibili, mai degrabă decât pe abordarea și identificarea riscurilor de securitate independente de producătorul de echipamente, abordare susținută la nivelul UE. Instrumentele UE cu privire la securitatea cibernetică a rețelelor 5G pun accentul pe măsurile tehnice ce ar trebui să fie reglementate și implementate pentru a atinge nivelul de securitate dorit;
 • - impunerea unor măsuri necesare pentru a asigura securitatea retelelor și a serviciilor trebuie să includă, pe lângă măsurile strategice, și o serie de măsuri tehnice relevante ce reprezintă un apanaj al autorităților naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice;
 • - proiectul de act normativ nu reglementează calea de urmat și nu stabilește termene în cazul în care producătorul nu obține, în perioada menționată în proiect, răspunsul de la CSAT pentru cererea sa de autorizare, creând potențialul unor interpretări contradictorii.

- 3 reprezentanți ai părții patronale s-au abținut de la vot;

b) reprezentanții părții sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu aceeași motivare pe care au avut-o mai sus reprezentanții părții patronale.

c) reprezentanții asociațiilor și fundatiilor neguvemamentale ale societății civile au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ.

CITEȘTE AICI INTEGRAL AVIZUL CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL

Săptămâna trecută, oficialii Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS au cerut Guvernului să elimine zonele gri din proiectul legii securității 5G, act ce transpune Memorandumul 5G semnat cu SUA și care ar interzice echipamentele chinezilor de la Huawei în rețelele de comunicații din România. RCS&RDS a subliniat că dacă se vrea înlocuirea echipamentelor chinezești din rețelele 2G, 3G și 4G atunci cineva ar trebui să suporte costurile, în condițiile în care în SUA Guvernul american a alocat fonduri în acest sens. Vodafone a sugerat că în loc să le elimini, ai putea folosi acele echipamente la conectarea localităților fără internet din rural.