​Ministerul Muncii, condus de Raluca Turcan, vrea să-și dezvolte un sistem informatic integrat cu o valoare estimată la peste 133,1 milioane de lei (peste 27 milioane de euro) care vizează ca interacțiunea cetățeanului atât direct cu ministerul cât și cu instituțiile din subordine să se poată realiza online printr-un singur punct de contact - portalul Ministerului Muncii, fără deplasare la ghișeu, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern lansat în dezbatere publică. Proiectul va fi finanțat din fonduri UE nerambursabile și de la bugetul de stat pe o perioadă de 3 ani.

Raluca TurcanFoto: Agerpres

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern pentru realizarea proiectului numit "Hub de servicii MMPS" - un sistem informatic integrat care să permită interacțiunea online cu cetățeanul prin diverse servicii electronice.

Proiectul a fost lansat în consultare publică în data de 27 mai și are termen de primire observații până pe 5 iunie 2021.

Ce servicii electronice ar urma să furnizeze sistemul IT dorit de Ministerul Muncii:

 • - Serviciul de vizualizare integrată și completă a dosarului cetăţeanului, respectiv a solicitărilor, cererilor și răspunsurilor furnizate către cetăţeni, asigurând un tablou complet și individual al interacţiunii fiecărui cetăţean sau întreprindere cu autoritățile publice din domeniile muncă, familie și protecției sociale;
 • - Serviciul de depunere electronică a documentelor justificative (copiilor după documentele necesare) pentru solicitarea/ obţinerea unor beneficii de asistență socială asigurate de MMPS și/sau instituțiilor din subordinea/sub autoritatea/în coordonarea sa - se asigură prin intermediul unei componente de Gestionare a Fluxurilor de Lucru și Documentelor expuse prin intermediul HUB-ului DE SERVICII MMPS - SII MMPS;
 • - Serviciul de furnizare electronică a răspunsurilor către cetăţean şi terţe părţi, prin automatizare şi reducerea numărului de procese manuale;
 • - Serviciul de verificare de către cetăţeni și întreprinderi a stadiului solicitărilor acestora;
 • - Serviciul de căutare a informaţiilor oferite de MMPS şi de depunere a solicitărilor şi a documentelor doveditoare în vederea obţinerii unor servicii sociale și/sau beneficii de asistență socială;
 • - Serviciul de mesagerie electronică pentru comunicarea electronică între cetățeni și întreprinderi și personalul din cadrul MMPS și ANPIS;
 • - Serviciul de semnare electronică a documentelor corespunzătoare răspunsurilor furnizate de fiecare departament al MMPS sau instituție din subordine/sub autoritate/în coordonarea MMPS care participă la furnizarea răspunsului integrat și complet, în mod electronic, la solicitările cetăţenilor - se asigură prin intermediul unei componente de semnătură electronică și certificate digitale, în conformitate cu regulamentul eIDAS ;
 • - Serviciul electronic de raportare şi management decizional;
 • - Serviciul de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale și constituirea registrului național al beneficiarilor de servicii sociale (la nivel de CNP);
 • - Serviciul electronic de e-Acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențiere a serviciilor sociale;
 • - Serviciul de definire a regulilor și politicilor automatizate de determinare a eligibilităţii solicitanţilor față de tipurile de servicii sociale și/sau beneficii de asistență socială puse la dispoziţie de MMPS;
 • - Serviciul de verificare a eligibilităţii cetăţenilor și prezentare a tipurilor de servicii sociale și/sau beneficii de asistență socială de care cel interesat poate beneficia din partea MMPS și/sau instituțiilor din subordinea/sub autoritatea/în coordonarea sa;
 • - Serviciul de preluare electronică a solicitărilor și cererilor venite din partea cetăţenilor - se va asigura prin intermediul aplicaţiilor expuse prin intermediul componentelor HUB-ului DE SERVICII MMPS - SII MMPS;
 • - Serviciul de verificare, trasabilitate și combatere a fraudei, corespunzător modalităţii de alocare a fondurilor de beneficii de asistență socială și/sau alte tipuri de beneficii către persoanele îndreptăţite, automatizarea fluxurilor de lucru și a schimbului de date inter-agenții și pentru raportare în timp real, pe bază de date corecte;
 • - Serviciul de autentificare unică a cetăţeanului și întreprinderii pentru serviciile publice electronice oferite de MMPS şi/sau instituțiile din subordinea/sub autoritatea/în coordonarea sa;
 • - Serviciul de gestiune a activităților de control/evaluare efectuate de ANPIS, precum și a solicitărilor de control/evaluare primite de ANPIS (atât prin sesizări/petiții cât și prin liste de suspiciuni sau solicitări punctuale);
 • - Serviciul de planificare și realizare a activităţilor de evaluare în teren, de monitorizare şi control a furnizorilor de servicii sociale realizate de către ANPIS, prin Agenţiile Teritoriale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
 • - Serviciul pentru gestionarea solicitărilor intracomunitare, în cadrul proiectului EESSI prin integrarea rezultatelor proiectului EESSIRO, sistemul informatic ce conectează CNPP, CNAS, ANOFM, ANPIS și ANAF responsabile de securitate socială pentru schimburile electronice de date la nivel național.

Valoarea totală a proiectului de investiții care se va derula pe 3 ani este de peste 133,1 milioane de lei.

Finanțarea proiectului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Instituțiile beneficare și responsabile de implementare vor fi Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).