Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote) a fost amendată cu 15.000 de lei de către Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) pentru refuzul portării numărului de telefon. Compania nu era la prima abatere de acest gen, subliniază autoritatea. Au fost 16 acțiuni de control care au vizat și Orange, Vodafone și RCS&RDS, dar în cazul acestora nu au fost depistate nereguli.

Vladan Pekovic, CEO Telekom RomaniaFoto: Telekom Romania

ANCOM subliniază faptul că furnizorii nu pot refuza utilizatorilor portarea numărului de telefon decât în anumite situații stabilite de lege: dacă cererea de portare nu este corect completată, datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită sau operatorul donor nu mai furnizează serviciul de telefonie prin intermediul numărului respectiv. Furnizorul la care se dorește portarea poate refuza portarea numărului numai în cazul în care nu furnizează tipul de serviciu solicitat de utilizator.

Campania de control a ANCOM

Pentru a verifica modul în care furnizorii respectă dispozițiile legale privind portabilitatea, ANCOM a derulat în luna aprilie o campanie de control de tip “mystery shopping” la principalii operatori de servicii de comunicații electronice (Vodafone, Orange, RCS & RDS și Telekom Romania Mobile Communications).

Pentru desfășurarea acestei campanii au fost constituite 4 echipe de control care, pe parcursul a două zile consecutiv, au desfășurat acțiuni de control, simultan, la fiecare dintre furnizorii menționați anterior, în următoarele localități: București, Pitești, Ploiești și Târgoviște. Personalul de control a solicitat reprezentanților din punctele de lucru verificate, în calitate de client, portarea unui număr de telefon de la abonament la cartelă prepaid.

 • Din cele 16 acțiuni de control (câte patru acțiuni la fiecare furnizor) desfășurate, într-un caz a fost constatat refuzul portării numărului de telefon. Este vorba de societatea Telekom Romania Mobile Communications și, pentru că nu era la prima abatere de acest gen, compania a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 15.000 lei. În cazul celorlalți trei furnizori verificați nu au fost identificate nerespectări ale prevederilor legale.

Care sunt pașii de urmat pentru portarea numărului de telefon?

În momentul în care utilizatorii aleg să își porteze numărul de telefon, trebuie să completeze o cerere de portare prin care solicită transferul numărului, cerere care se depune la furnizorul la care doresc să se porteze. Odată cu depunerea cererii și acceptarea acesteia de către noul furnizor (furnizor acceptor), contractul cu vechiul furnizor (furnizor donor) încetează automat, nefiind necesar vreun demers suplimentar din partea utilizatorilor.

 • Atenţie! Portarea numărului de telefon către un alt operator nu anulează obligaţiile asumate de utilizatori la semnarea contractului cu operatorul inițial. De exemplu, dacă se solicită portarea înainte de expirarea perioadei minime a contractului, este posibil ca utilizatorul să fie nevoit să achite penalități de reziliere anticipată, iar dacă sunt facturi restante, acestea vor trebui achitate. Același principiu se aplică și în cazul în care utilizatorii au achiziționat echipamente odată cu achiziționarea serviciului de comunicații electronice.

De aceea, utilizatorii sunt sfătuiţi să verifice dacă la data la care urmează să se efectueze portarea a expirat perioada minimă contractuală cu furnizorul pe care îl părăsesc.

Când poate fi refuzată cererea de portare?

Operatorul acceptor poate refuza portarea numărului în cazul în care nu furnizează tipul de serviciu solicitat de utilizator (de exemplu, serviciul de telefonie prepaid).

Operatorul donor poate refuza cererea de portare în următoarele condiții:

 • cererea nu este corect completată;
 • datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită;
 • numărul se regăsește în una dintre categoriile de resurse de numerotaţie exceptate de la portabilitatea numerelor;
 • operatorul donor nu furnizează servicii prin intermediul numărului respectiv (de exemplu, prin încetarea contractului ca urmare a unei solicitări venite din partea utilizatorului anterior depunerii cererii de portare); de aceea, utilizatorii sunt sfătuiți să NU solicite încetarea contractului încheiat cu furnizorul donor în situația în care doresc să își porteze numărul de telefon;
 • numărul pentru care se solicită portarea nu a fost utilizat pentru convorbiri în rețeaua operatorului donor;
 • cartela SIM este declarată pierdută/furată.

Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare:

 • existenţa unor datorii ale abonatului către operatorul donor;
 • existenţa unei durate minime a contractului încheiat cu operatorul donor;
 • suspendarea furnizării serviciului prin intermediul numărului respectiv.

Ce, cum şi unde reclami?

În cazul în care întâmpină orice dificultăţi pe parcursul procesului de portare, utilizatorii pot face o sesizare la operatorul acceptor (care este responsabil de realizarea portării), dar se pot adresa și ANCOM, parcurgând pașii detaliați aici.