Pentru a facilita implementarea tehnologiei 5G, operatorii de comunicații vor putea amplasa gratuit antene radio pe mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun, potrivit unui proiect de lege aflat vineri pe agenda Guvernului. Actul transpune în legislație Codul European al Comunicațiilor, a cărui întârziere de aplicare a adus România aproape de Curtea Europeană de Justiție și a amânat licitația 5G.

Antene telecomFoto: ANCOM
 • UPDATE (sâmbătă, 2 octombrie) Guvernul a adoptat acest proiect de Hotârâre.

Amplasarea gratuită nu vizează și construirea de stâlpi sau piloni care să susțină antenele telecom

 • 'Eliminarea anumitor restricții privind instalarea unor elemente ale rețelelor de comunicații electronice este esențială pentru furnizarea către utilizatorii finali a noilor tehnologii de comunicații mobile.
 • În acest sens, pentru a facilita implementarea noilor tehnologii, proiectul de act normativ completează legislația actuală privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructurile fizice, prin stabilirea instalării și operării în mod gratuit a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.
 • Gratuitatea instalării are în vedere, în primul rând, infrastructurile fizice care constituie mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun.
 • Se vor instala gratuit inclusiv branșamentele la rețeaua de distribuție a energiei electrice, necesare pentru funcționarea punctului de acces, cât și elementele de rețea sau infrastructură fizică necesare pentru conectarea acestor puncte fie la segmentul de transport, fie la cel de distribuție, dintr-o rețea publică de comunicații electronice.
 • Amplasarea gratuită nu vizează și construirea unor elemente de infrastructură fizică necesare pentru instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, cum ar fi stâlpi, piloni etc., acestea urmând a face obiectul unor tarife stabilite cu respectarea tarifelor maximale emise de ANCOM în temeiul prevederilor Legii nr. 159/2016.
 • De asemenea, instalarea, modificarea sau înlocuirea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a punctelor de acces radio se va realiza fără obținerea unei autorizații de construire, cu excepția situațiilor în care instalarea se realizează pe o construcție cu un regim special, cum sunt construcțiile monument istoric ori cele cu valoare arhitecturală sau istorică.", se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Antenele telecom vor putea fi amplasate și pe spațiile verzi din orașe și în arii protejate

Proietul de lege mai propune modificarea dispozițiilor legale în vigoare referitoare la posibilitatea amplasării infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), terenuri forestiere, spații verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate.

 • "Prevederile cuprinse în proiectul de act normativ au în vedere faptul că, de regulă, impactul lucrărilor de construcții necesare amplasării de noi infrastructuri fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice este relativ redus, întrucât acestea nu necesită utilizarea unor suprafețe mari de teren, precum și faptul că executarea unor lucrări de construcții în anumite zone poate fi necesară pentru a permite furnizorilor de rețele de comunicații electronice să își îndeplinească obligațiile pentru a asigura funcționarea sistemului ROALERT sau accesul la Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112. (..)
 • Eliminarea interdicției amplasării de rețele de comunicații electronice, sau a elementelor de infrastructură fizică necesară susținerii acestor rețele, pe anumite tipuri de terenuri (încadrate într-o anumită clasă de calitate, etc.) este necesară deoarece amplasamentul rețelelor de comunicații este ales pe baza unor criterii tehnice, care asigură buna funcționare a rețelelor respective, care fac ca, de multe ori, amplasarea elementelor de infrastructură să fie posibilă doar într-o anumită locație.", scrie în nota de fundamentare.

În ce condiții se vor instala antene telecom pe spațiul verde din orașe

 • 'Art. 13. – (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 5 lit. h) și ale art. 18 alin. (5) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pot fi amplasate pe spațiile verzi situate în intravilan, în condițiile prevăzute în contractul care conferă dreptul de a executa lucrări de construcții, respectiv în hotărârea judecătorească prin care este recunoscut acest drept, cu condiția ca, în cazul amplasării supraterane, suprafața cumulată a amprentei la sol a acestor elemente de infrastructură fizică să nu depășească 50 de metri pătrați și 10% din suprafața totală a spațiului verde în cadrul căruia sunt amplasate.", se arată în proiectul de lege.

Nu va mai fi permisă instalarea de antene pe blocuri doar prin decizia președintelui asociației de proprietari

Proiectul de lege aflat vineri pe agenda Guvernului este îmbunătățit față de varianta scoasă în consultare publică anul trecut, care a creat atenționări inclusiv de la Avocatul poporului.

În forma de atunci, proiectul menționa că 'pentru instalarea de antene pe blocuri, nu va mai fi nevoie de acordul adunării generale a proprietarilor ori a vreunui proprietar, ci doar de o decizie a președintelui asociației de proprietari.' Mai mult, contractul semnat putea avea orice durată.

În actuala formă, proiectul prevede următoarele:

 • "Art. 23. – Contractul ce conferă furnizorilor de rețele de comunicații electronice sau operatorilor de infrastructură de comunicații electronice un drept de a executa lucrări de construcții în cadrul unui condominiu, va fi încheiat de aceștia cu asociația de proprietari reprezentată de președinte, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare.".

Ori Art. 39 din Legea 196/2018 prevede următoarele:

 • "Modificările constructive și utilizarea în alte scopuri a unor părți sau elemente de construcție ale condominiului, precum și amplasarea de mijloace publicitare pe fațada și/sau pe terasa/învelitoarea imobilului, suspendarea de stâlpi, pereți, scări interioare și altele asemenea se fac numai cu acordul a două treimi din proprietarii membri ai asociației de proprietari, al tuturor proprietarilor direct afectați și pe baza autorizației de construire, cu respectarea legislației în vigoare."

Comisia Europeană a anunțat joi, 23 septembrie, noi măsuri juridice împotriva României și a altor 18 state membre UE care nu au implementat încă în legislații Codul European al Comunicațiilor. Dacă în 2 luni nu remediază situația, cazurile pot ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Lipsa adoptării acestui act în legislația națională a fost și motivul pentru care licitația 5G a fost amânată pentru 2022.

Codul european al comunicațiilor electronice modernizează normele actuale ale UE în domeniul telecomunicațiilor, adaptându-le la era digitală, subliniază Comisia Europeană.