Peste două mii de delegați din întreaga lume vor participa anul viitor timp de 3 săptămâni în București la Conferința Plenipotențiară a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), organizația ONU care elaborează strategii și adoptă noi standarde în IT&C. Evenimentul va avea loc în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 la Palatul Parlamentului, iar cheltuielile, de peste 1,2 milioane de franci elvețieni, vor fi suportate din bugetul Arbitrului telecom (ANCOM).

Conferinta ITU la BucurestiFoto: Hotnews

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), cea mai veche agenție ONU specializată în domeniul IT&C, are 193 de state membre, printre care și România încă din 1866.

UIT alocă resursele globale de spectru radio și orbitele pentru sateliți, dezvoltă standardele tehnice care asigură interconectarea rețelelor și tehnologiilor și acționează în vederea creșterii nivelului de acces la servicii de telecomunicații și tehnologie informațională în comunitățile defavorizate din acest punct de vedere, din întreaga lume.

În vara acestui an, UIT a semnat un acord cu Guvernul României pentru găzduirea Conferinței Plenipotențiare a UIT din 2022 (PP-22) la București. Aceasta conferința, cel mai înalt for decizional al UIT, va avea loc în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 la Palatul Parlamentului, în București.

Această conferință care va avea loc în România, este prima conferință a Plenipotențiarilor UIT ce are loc în Europa după mai bine de 30 ani.

ANCOM trebuie să vireze 1,27 milioane de franci elveției către UIT. De ce e nevoie de Ordonanță de urgență

Guvernul a stabilit anterior că autoritatea națională de reglementare în comunicații (ANCOM) se va ocupa de organizarea evenimentului și va suporta din bugetul propriu toate cheltuielile, care nu sunt deloc mici - peste 1,2 milioane de franci elvețieni. În plus, este nevoie și de alte costuri precum și de personal suplimentar pentru buna desfășurare a evenimentului.

Acesta este motivul pentru care ANCOM a publicat pe site-ul propriu un proiect de Ordonanță de urgență. De ce este nevoie de măsuri adoptate în regim de urgență se arată în Nota de fundamentare, astfel:

  • a) Statul român, și-a asumat, prin semnarea Acordului de Țară Gazdă (Host Country Agreement) între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor organizarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor cu respectarea anumitor obligații referitoare la condițiile tehnice și organizatorice ce trebuie oferite pentru buna desfășurare a conferinței. Astfel, este necesară asigurarea cadrului legislativ necesar pentru a realiza finanțarea cheltuielilor aferente organizării evenimentului inclusiv prin atragerea de sponsorizări constând în bunuri materiale, mijloace financiare sau servicii;
  • b) Având în vedere amploarea evenimentului precum și faptul că durata conferinței va fi de minimum trei săptămâni și în această perioadă vor participa la activități peste două mii de delegați, pentru organizarea și desfășurarea acestuia în bune condiții este necesară completarea personalului contractual existent în cadrul Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații prin detașarea de personal ce deține experiență în organizarea unor astfel de evenimente, personal care poate avea calitatea de funcționar public sau funcționar public cu statut special. Astfel este necesară introducerea unei derogări în ceea ce privește posibilitatea detașării acestor persoane pentru a putea demara acțiunile ce țin de organizarea evenimentului cât mai curând;
  • c) De asemenea, având în vedere obligația de plată a cheltuielilor estimate ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru organizarea evenimentului în România, asumată de Guvernul României prin semnarea Acordului de Țară Gazdă, este necesară crearea cadrului legal pentru introducerea acestor cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii ținând cont de faptul că proiectul de buget trebuie depus în cadrul Parlamentului României, pentru aprobare, până la sfârșitul lunii noiembrie;
  • d) Având în vedere numirea Președintelui desemnat al Conferinței Plenipotențiarilor ce va avea rolul de a gestiona zona de conținut și de a conferi liniile generale de acțiune alte tuturor activităților Conferinței precum și obligația acestuia de a participa la diverse evenimente pe parcursul anului calendaristic rămas până la desfășurarea Conferinței Plenipotențiarilor, este necesară asigurarea cadrului legal necesar acoperirii cheltuielilor de deplasare, de protocol precum și alte cheltuieli necesare îndeplinirii funcției de președinte desemnat;
  • e) neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, punând în dificultate realizarea organizării conferinței în condițiile asumate prin Acord.

În proiectul de lege, pe lângă suma de 1,27 milioane de franci elvețieni, mai sunt prevăzute următoarele cheltuieli pe care le va suporta ANCOM legate de activitatea Președintelui desemnat al celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor:

  • a) cheltuieli de deplasare în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul din categoria a II a de indemnizație de deplasare;
  • b) cheltuieli pentru acțiuni de protocol în țară, în limita a 40.000 lei pentru anul 2021 și respectiv 80.000 lei pentru anul 2022, cu respectarea normativelor proprii de cheltuieli stabilite la nivelul ANCOM și cheltuieli de ordin protocolar în străinătate în limita sumei de 1000 euro/deplasare;

Autoritatea va fi autorizată să realizeze cheltuieli pentru asigurarea resurselor materiale necesare îndeplinirii funcției de președinte desemnat.

În plus, având în vedere amplitudinea evenimentului, pentru asigurarea personalului care va participa la organizarea și desfășurarea evenimentului, o altă măsură propusă în prezentul proiect vizează crearea cadrului legal necesar completării posturilor contractuale ale ANCOM, prin detașarea, pe perioadă determinată, de personal ce deține experiență în organizarea unor astfel de evenimente, personal care poate avea calitatea de funcționar public sau funcționar public cu statut special.