Cu o întârziere de peste un an, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), condusă de Octavian Oprea (PNL), a publicat marți o primă versiune a unui catalog național al serviciilor publice, un inventar pe care este obligată să-l realizeze potrivit legii de înființare. Autoritatea a inventariat 2333 de servicii publice oferite cetățenilor și companiilor de 255 de instituții din administrația centrală - ministere, autorități și instituții aflate în coordonarea sau subordonarea acestora.

Coada la plata de impozite si taxeFoto: AGERPRES
  • UPDATE (19:23) ADR susține că întârzierea nu i se datorează: identificarea și completarea tuturor serviciilor publice a fost parte a activității fiecărei instituții publice

Ca reacție la faptul că HotNews.ro a scris că acest inventar a fost realizat cu întârziere de peste 1 an, ADR susține că această apreciere ar fi nefondată, invocând următoarele motive:

  • "Lucrul la acest Catalog, care reunește serviciile din administrația centrală, a început în noiembrie 2020, în condițiile în care Autoritatea pentru Digitalizarea României a fost operaționalizată prin HG 89/2020, publicată în Monitorul Oficial la 13 februarie 2020.
  • A fost nevoie de un efort considerabil pentru a aduce toate serviciile de la 255 de instituții publice centrale într-un singur loc – pentru prima dată în 30 de ani.
  • Centralizarea a fost realizată de ADR, însă procesul de identificare și completare a tuturor serviciilor publice a fost parte a activității fiecărei instituții publice implicate.
  • Această primă versiune a fost și cea mai dificil de realizat, câtă vreme a presupus colectarea unor informații din întregul aparat public – fără o metodologie existentă, fără un precedent procedural și fără o platformă de colectare a datelor dedicată.
  • Așadar, considerăm că aprecierea dumneavoastră, conform căreia acest Catalog ar fi fost realizat cu o întârziere de un an, este nefondată."

Potrivit informațiilor transmise de ADR către HotNews.ro, din totalul de 2.333 de servicii publice, doar 1435 de servicii publice sunt digitalizate ori parțial digitalizate, 574 de servicii sunt nedigitalizate, iar pentru 324 dintre acestea instituțiile publice nu au specificat nimic despre gradul de digitalizare al serviciilor furnizate cetățenilor.

  • "Încadrarea în categoria servicii digitalizate/parțial digitalizate sau nedigitalizate relevă accepțiunea fiecărei instituții în parte asupra acestui concept. Ca notă generală, distincția a fost stabilită în funcție de gradul de sofisticare al serviciului public, fiind identificate ca digitalizate/ parțial digitalizate acele servicii care au cel puțin gradul 1 de sofisticare.
  • Reamintim că datele necesare au fost colectate de la instituțiile și autoritățile publice centrale responsabile (inclusiv instituțiile subordonate/coordonate/sub autoritate), printr-un proces direct de completare într-o platformă informatică, prin urmare, responsabilitatea acurateței și a corectitudinii acestor date este în sarcina instituțiilor raportoare.", au precizat reprezentanții ADR.

Ce înseamnă gradul 1 de sofisticare? La nivel european există 5 grade de sofisticare a serviciilor electronice: informarea, interacțiunea, interacțiunea bidirecțional, tranzacționarea și personalizarea.

Octavian Oprea, presedintele ADR

Octavian Oprea, presedintele ADR

Foto: Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei

"Am reușit să colectăm și să prezentăm, într-un singur loc, serviciile publice oferite de administrația centrală din România. Acest livrabil va fundamenta următoarele proiecte de transformare digitală. Totodată, Catalogul este și o dovadă a faptului că eforturile noastre de digitalizare au fost corect întemeiate - patru din cele mai accesate servicii publice digitalizate din România au fost adăugate în platforma Ghișeul.ro în ultimul an.

În următoarele două săptămâni, echipa ADR va lucra la realizarea unei platforme online dedicate acestui Catalog Național. Platforma va permite cetățenilor și companiilor să identifice precis fiecare dintre serviciile publice oferite de statul român, instituția care îl prestează, precum și accesarea directă a serviciilor publice deja digitalizate”, a declarat Octavian Oprea, președintele ADR.

Potrivit ADR, această primă versiune a Catalogului Național al Serviciilor Publice afișează numărul serviciilor completate de ministerele și instituțiile lor subordonate din administrația centrală – atât numărul total, cât și numărul de servicii publice completate de fiecare instituție în parte. Odată cu rafinarea și actualizarea datelor introduse, Catalogul Serviciilor Publice va beneficia de versiuni ulterioare.

Catalogul inventariază serviciile oferite cetățenilor și companiilor, fiind un instrument esențial pentru măsurile şi acţiunile guvernamentale în ceea ce privește transformarea digitală și debirocratizarea administrației. Mai mult, iniţiativa reprezintă o prioritate a Comitetului de E-guvernare şi Reducerea Birocraţiei, înfiinţat prin decizia Prim-ministrului nr. 331/2021