​Guvernul vrea să adopte vineri acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, care a fost semnat la Chișinău, la 11 februarie 2022. Liderul USR, Cătălin Drulă, a acuzat recent Guvernul că întârzie aprobarea acestui acord, fapt ce ar afecta inițierea negocierilor între operatorii telecom dintre cele două țări.

Acord roaming intre Romania și Republica MoldovaFoto: Hotnews
  • UPDATE (19:18) Guvernul a adoptat acest act.

Ce conține acordul privind reducerea tarifelor de roaming: Detalii din Nota de fundamentare:

„Fiecare din părțile semnatare ale Acordului se va asigura, în conformitate cu legislația națională, că operatorii de rețele mobile din propria jurisdicție negociază cu bună-credință cu orice solicitant de pe teritoriul celeilalte părți, condițiile tehnice și comerciale în vederea acordării accesului cu ridicata pentru servicii de roaming (voce, SMS și date) și va depune diligențe, în conformitate cu legislația națională, pentru ca operatorii de rețele mobile din propria jurisdicție să acorde oricărui solicitant acces cu ridicata pentru servicii de roaming la tarife care nu pot depăși tarifele reglementate în interiorul Uniunii Europene.

De asemenea, fiecare parte se va asigura, în conformitate cu legislația națională, că operatorii de rețele din propria jurisdicție negociază cu bună-credință cu orice solicitant condițiile tehnice și comerciale de furnizare a următoarelor servicii:

  • a) de interconectare în vederea terminării în propria rețea a apelurilor și SMS- urilor provenite de la numere din statul celeilalte părți, precum și, dacă este cazul,
  • b) de tranzit internațional de apeluri și SMS-uri provenite de la numere din statul celeilalte părți către rețele din propriul stat.

Mai mult, fiecare parte va depune diligențe, în conformitate cu legislația națională, pentru ca operatorii de rețele din propria jurisdicție să aplice pentru terminarea în propria rețea a apelurilor ce provin de la numere din celălalt stat tarife care nu pot depăși tarifele reglementate la nivel european pentru terminarea apelurilor în rețelele mobile, respectiv în rețele fixe din România, după caz, atât în situația interconectării directe, cât și a celei în care sunt utilizate servicii de tranzit internațional numerele din celălalt stat tarife rezonabile, atât în situația interconectării directe, cât și a celei în care sunt utilizate servicii de tranzit internațional.

Prin orice mijloace permise de legislația națională, părțile vor încuraja reducerea sustenabilă a tarifelor de furnizare, pe piața cu amănuntul, a serviciilor de roaming internațional, respectiv a celor de apeluri internaționale între cele două state în termen de cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Acord.

Partea română își ia angajamentul de a acorda sprijin părții din Republica Moldova în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a cadrului normativ prevăzut la art. 3 alin. (4), respectiv la art. 5 alin. (2) din Acord, precum și a oricăror eventuale măsuri de reglementare prevăzute la art. 7 alin. (2) din același document.

În măsura în care condițiile necesare sunt îndeplinite, partea română va acorda sprijin părții din Republica Moldova pentru includerea Republicii Moldova în Lista țărilor prevăzută de Anexa la Regulamentul delegat (UE) 2021/654 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de completare a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe, precum și suportul aspirațiilor Republicii Moldova în realizarea unui spațiu de roaming facilitat cu Uniunea Europeană.

Acordul se încheie pe o perioadă inițială de 5 ani, urmând să intre în vigoare la data primirii, prin canale diplomatice, a ultimei notificări scrise prin care părțile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului."