​Guvernul vrea să ia 88 milioane de lei din excedentul din anii anteriori ai autorității de reglementare în comunicații (ANCOM) pentru a finanța organizarea în București în acest an a celei mai mari conferințe ONU din domeniul IT&C - Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Mii de participanți din toată lumea vor lua parte la acest eveniment la Palatul Parlamentului și deja s-a lansat și o licitație pentru servicii de transport pentru aceștia.

Conferinta ITU la BucurestiFoto: Hotnews

Executivul are pe agenda ședinței de joi aprobarea unei Ordonanțe de urgență prin care se stabilește un mecanism de finanțare a acțiunilor de organizare a acestui eveniment, ce va avea loc la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.

Astfel Guvernul propune ca, din excedentul bugetar aferent anilor anteriori, ANCOM să vireze la bugetul de stat suma de 88.000 mii lei, în vederea finanțării cheltuielilor ordonatorilor principali de credite, determinate de organizarea și desfășurarea Conferinței, între care și Primăria Municipiului București.

ANCOM a lansat deja o licitație pentru achiziția de servicii de transport pentru toți participanții la Conferința ITU

Separat de adoptarea acestui act normativ, ANCOM a lansat deja o licitație pentru achiziția de închieriere de mașini, autocare și microbuze pentru asigurarea transportului pentru toți participanții străini la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Valoarea estimată a contractului depășește 2,5 milioane de lei.

Scopul achiziției este asigurarea transportului, cu vehicule conform specificațiilor, pentru toți participanții străini la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, eveniment ce va avea loc la București, la Palatul Parlamentului, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.

Înființată în anul 1865, UIT numără în prezent 193 de state membre şi peste 700 de reprezentanți ai sectorului privat și al mediului academic, fiind structurată pe trei domenii de activitate: radiocomunicații, standardizarea în telecomunicații şi dezvoltarea în telecomunicații.

România este membru al acestei organizații încă din anul 1866. Organul suprem al Uniunii este Conferinţa Plenipotenţiarilor, structură al cărui rol este acela de a adopta politica generală a UIT şi planurile strategice şi financiare şi de a alege conducerea organizaţiei.

Conferința Plenipotențiarilor UIT, eveniment de importanță majoră pentru sectorul IT&C la nivel mondial, se desfășoară o dată la 4 ani și reunește reprezentanții cu drept de vot ai administrațiilor statelor membre.

În cadrul acesteia se stabilesc liniile generale ale politicilor Uniunii, se adoptă planurile strategice şi financiare pe următorii 4 ani și se aleg membrii conducerii Uniunii, ai Consiliului UIT şi ai Comitetului pentru Reglementări Radio.

La Conferință participă inclusiv Membrii de Sector ai UIT, organizațiile regionale de telecomunicații, organizațiile interguvernamentale, Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale specializate, în calitate de observatori.

„Organizarea de către România, în anul 2022, a celei de-a 21-a ediții a Conferinței, constituie o oportunitate de a consolida influența regională și internațională a țării noastre într-un domeniu extrem de important și dinamic, aducând beneficii de ordin politic, diplomatic, economic și social.”, se arată în caietul de sarcini al licitației ANCOM.

Evenimentul se desfășoară de regulă pe parcursul a minimum trei săptămâni, în cursul cărora peste două mii de participanți iau parte la lucrările găzduite de statul membru organizator, printre care amintim și reprezentanții unor organizații internaționale, cum ar fi UNESCO, Organizația Maritimă Internațională, Organizația Aviației Civile și altele, precum și cele mai mari companii din domeniul TIC.

Alte costuri ale acestui eveniment: ANCOM trebuie să vireze 1,27 milioane de franci elvețieni către UIT

În vara anului trecut, UIT a semnat un acord cu Guvernul României pentru găzduirea Conferinței Plenipotențiare a UIT din 2022 (PP-22) la București. Aceasta conferința, cel mai înalt for decizional al UIT, va avea loc în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 la Palatul Parlamentului, în București.

Această conferință care va avea loc în România, este prima conferință a Plenipotențiarilor UIT ce are loc în Europa după mai bine de 30 ani.

Guvernul a stabilit anterior că autoritatea națională de reglementare în comunicații (ANCOM) se va ocupa de organizarea evenimentului și va suporta din bugetul propriu toate cheltuielile, care nu sunt deloc mici - peste 1,2 milioane de franci elvețieni. În plus, este nevoie și de alte costuri precum și de personal suplimentar pentru buna desfășurare a evenimentului.