​Guvernul vrea să aprobe joi o investiție de peste 101,9 milioane de lei pentru crearea unui sistem IT de management la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Sistemul, care va fi finanțat din fonduri UE, va permite elaborarea de rapoarte și analize menite să consolideze capacitatea decizională a CNAS prin prelucrarea datelor colectate de Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS).

Sediul CNASFoto: AGERPRES

Cum este motivată nevoia acestui proiect IT la Casa de Asigurări

În nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern se precizează că Platforma Informatica din Asigurările de sănătate (PIAS) cuprinde următoarele sisteme IT:

  • Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) reprezintă nucleul PIAS pentru gestionarea și controlul utilizării FNUASS la nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale și medicamente, precum și regulilor de validare și decontare a serviciilor conform prevederilor legale în vigoare.
    Sistemul este în producție începând cu noiembrie 2008 și în anul 2012 a suferit o modificare de arhitectură prin care s-a trecut la SIUI centralizat;
  • Sistemul naţional de prescriere electronică (SIPE), care asigură gestionarea integrală a activităților privind utilizarea în condițiile legii a rețetelor medicale acoperite parțial sau integral din FNUASS.
    Acest sistem a fost pus în funcțiune în luna iulie 2012 și din ianuarie 2013 este folosit exclusiv pentru operarea rețetelor medicale acoperite din FNUASS;
  • Sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS), care asigură gestionarea utilizării cardului național de asigurări sociale de sănătate, ca mijloc de identificare în sistemul medical a persoanelor asigurate.
    Acest sistem a fost pus în funcțiune în luna decembrie 2012, fiind utilizat treptat, pe măsura distribuirii către asigurați a cardurilor CEAS;
  • Sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) - finalizat în aprilie 2014, este un instrument de gestionare a informațiilor medicale relevante pentru fiecare pacient beneficiar al serviciilor medicale suportate din FNUASS.

Sistemele informatice componente ale PIAS, au fost create la momente diferite, în arhitecturi diferite, rezultând o platformă informatică care, deși este funcțională și de neînlocuit din punct de vedere operațional, nu poate fi folosită pentru analiza integrată a datelor existente.

Mai mult, pe lângă acestea mai există și alte sisteme informatice secundare, cum ar fi cel de gestiune al cardului european de sănătate, care vin să aducă o notă și mai accentuată de complexitate a peisajului IT al sistemelor.

Pentru ca datele acestea să fie integrate, ele trebuie preluate, convertite, reformatate, renumerotate, sumarizate etc., rezultând o imagine unică a activităților CNAS care va conduce, printre altele, la consolidarea capacității instituționale și o planificare strategică mai eficientă, respectiv elaborarea de politici publice bazate pe dovezi / informații solide.

În prezent PIAS gestionează un număr de peste 18 milioane de persoane beneficiare de servicii medicale și medicamente, un număr de peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale și medicamente, peste 700.000 de servicii raportate și validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripții medicale.