Numărul maxim de posturi în Ministerul Digitalizării va fi majorat cu 87 de posturi, de la 271 de posturi în prezent la 358 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora, potrivit unui proiuect de Hotărâre aflat joi pe agenda Guvernului. De asemenea, va fi înființat un nou post de subsecretar de stat, în plus la cele 2 posturi existente deja.

Investitii digitalizare PNRRFoto: Hotnews

În prezent, statul de funcții de la Ministerul Digitalizării reflectă 271 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.

Totodată, pentru Minister sunt prevăzute 4 posturi de secretar de stat, 2 posturi de subsecretar de stat, 1 secretar general și 2 secretari generali adjuncți.

Ce se schimbă: Un plus de 87 de posturi, noi direcții și încă un post de subsecretar de stat

Potrivit proiectului de HG, numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării va fi de 358, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.

Astfel, există o majorare a numărului maxim de posturi cu 87 posturi, prin înființarea următoarelor direcții:

  • - direcția gestiune și coordonare PNRR al României
  • - direcția tehnologia informației și transformare digitală,
  • - direcția comunicare, transparență și dialog social precum și prin reorganizarea unor direcții și înființarea unor noi structuri (direcția economică, direcția administrativ și achiziții, serviciul resurse umane și direcția juridică și relația cu parlamentul).

Schimbările în aparatul de lucru al Ministerului Digitalizării sunt motivate astfel:

- să se asigure îndeplinirea eficientă a atribuțiilor din domeniile creatoare de cunoaștere, inovare și generatoare de progres economic, social și tehnologic (cercetarea științifică, transfer tehnologic, dezvoltarea experimentală, inovare și specializare inteligentă) dar și pentru sprijinirea întregului proces de transformare digitală aferentă administrației publice centrale și locale,

- să răspundă standardelor de organizare și funcționare a unei instituții cu rol deosebit de important în viitorul României și implementării PNRR al României și nu numai,

- să se asigure îndeplinirea eficientă a atribuțiilor corespunzătoare de către structurile suport, subdimensionate la acest moment, în vederea exercitării atribuțiilor MCID în domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării experimentale şi tehnologice, inovării, comunicaţiilor şi digitalizării.