​​Românii care au plătit amenzi, în pandemie, pentru necompletarea formularului digital de intrare în țară (PLF) vor putea, începând de astăzi, să depună o cerere pentru restituirea banilor la organul fiscal local unde au domiciliul. Procedura și cererea de restituire a banilor au fost stabilite prin ordin al ministrului Dezvoltării, publicat marți în Monitorul Oficial.

formular digital PLFFoto: Captura video

Procedura de restituire de către organele fiscale locale a amenzilor plătite de români pentru necompletarea formularului digital de intrare în România (PLF) la intrarea în țară a fost aprobată marți, 16 august, prin ordin al ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, și publicată în Monitorul Oficial.

Amintim că legea care prevede anularea amenzilor aplicate pentru nerespectarea obligației de a completa formularul digital de intrare în România (PLF) și restituirea banilor către românii care au plătit deja aceste amenzi a fost promulgată și publicată luna trecută în Monitorul Oficial.

Inițial, amenzile pentru necompletarea PLF au fost cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, iar în februarie Guvernul a redus pragul minim al amenzii la 500 de lei, după ce mulți români au acuzat că au fost sancționați pe nedrept.

Cum poți să ceri restituirea banilor dacă ai primit amenda pentru formularul PLF

Pentru restituirea amenzilor achitate, românii trebuie să depună la organul fiscal local unde își au domiciliul, în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin al ministrului Dezvoltării, o cerere de restituire.

Cererea de restituire se depune la organul fiscal local competent în format letric sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, împreună cu o copie a actului de identitate.

Cererea de restituire este însoțită de copii ale procesului verbal de constatare a contravenției și ale documentelor de plată și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • a) numele și prenumele solicitantului;
 • b) codul numeric personal;
 • c) domiciliul solicitantului;
 • d) suma și natura creanței solicitate la restituire;
 • e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
 • f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei.

Ce se întâmplă după ce depui cererea. Cât ai de așteptat

Potrivit procedurii, după primirea cererii de restituire, organul fiscal local competent efectuează verificarea acesteia, a documentației anexate și a datelor din evidența pe plătitori.

Dacă organul fiscal local competent consideră că are nevoie de documente suplimentare relevante soluționării cererii, solicită prezentarea acestora.

 • Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat solicitarea de informații suplimentare și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal local competent.”, se menționează în ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Alte detalii procedurale:

 • în cazul în care, după primirea documentației înaintate de solicitant și verificarea datelor din evidența pe plătitori, organul fiscal local competent constată existența unor obligații fiscale restante ale acestuia, sumele solicitate se vor restitui numai după efectuarea compensării acestor obligații bugetare restante.
 • în cazul în care suma de restituit este mai mică decât obligațiile restante ale solicitantului, se efectuează compensarea până la concurența sumei de restituit.
 • în cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligații restante ale solicitantului, compensarea se efectuează până la concurența obligațiilor restante, diferența rezultată restituindu-se solicitantului.
 • în situația în care solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante sau după efectuarea compensării, organul fiscal local competent emite o decizie de restituire a sumelor de la bugetul local (...).

Cum s-a decis anularea amenzilor pentru necompletarea formularului PLF

Obligativitatea completării formularului de localizare a pasagerului PLF la intrarea în România a fost introdusă în decembrie 2021 și eliminată în luna martie 2022.

În expunerea de motive a legii de anulare a amenzilor pentru lipsa PLF se arată că, după intrarea în vigoare a OUG 129/2021, mii de români au fost amendaţi după ce s-au întors din străinătate pentru că nu au completat formularul PLF, fie din lipsă de informare, fie pentru că nu au ştiut cum să acceseze platforma dedicată.

 • „Mulţi dintre cei amendaţi nu mai pot face dovada completării PLF, iar DSP-ul nu mai dispune de aceste date. Prin urmare, un proces individual sau colectiv împotriva instituţiilor statului ar duce această situaţie într-un blocaj din care vor avea de pierdut românii”, se arată în expunerea de motive.

Inițial, amenzile pentru necompletarea PLF au fost cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. În februarie 2022, Guvernul a introdus excepții la formularul PLF și a redus amenzile, după ce mulți români au acuzat că au fost sancționați pe nedrept.

Aproape 150.000 de amenzi în valoare de peste 360 milioane de lei pentru lipsa PLF

​Ministerul Sănătății a transmis în luna februarie 2022, la solicitarea HotNews.ro, situația amenzilor aplicate de Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) celor care nu au respectat obligația de a completa formularul digital de intrare în România în maxim 24 de ore de la intrarea în țară.

 • "În perioada 25.12.2021 - 31.01.2022 au fost aplicate un număr de 149.560 amenzi. Valoarea amenzilor aplicate în perioada 25.12.2021 - 31.01.2022 a fost în cuantum de 360.991.000 lei.
 • Amenzile au fost aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor Art. 4, alin (1) din OUG 129/2021, privind implementarea formularului digital de intrare în România, adoptată de Guvernul României, și anume: ”Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligaţiei de a completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei”.", au precizat în data de 17 februarie 2022, oficialii Ministerului Sănătății.

România a ieşit în 9 martie din starea de alertă instituită din cauza pandemiei de COVID-19.