​Guvernul vrea să aprobe vineri crearea Comitetului Român de Inteligență Artificială, sub patronajul primului ministru, care va servi ca punct unic de contact pentru inițiativele IA din România și colaborarea cu organizații private și societatea civilă.

Inteligenta ArtificialaFoto: Andrey Armyagov / Dreamstime.com
  • UPDATE (vineri, 11 noiembrie) Guvernul a adoptat acest Memorandum.

Secretariatul tehnic al acestui Comitet de IA va fi asigurat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, condus de Sebastian Burduja, potrivit unui Memorandum aflat pe agenda de vineri a Guvernului.

Comitetul de IA va avea denumirea de prezentare AIR: Componența și atribuții

Comitetul Român de Inteligență Artificială, care va avea denumirea de prezentare de AI România sau AIR, va coordona o serie de consilii și grupuri de lucru ce vor constitui sistemul de guvernanță privind IA în România.

Noul Comitet va colabora cu o altă structură - Comisia Interinstituțională pentru Elaborarea Strategiei României în domeniul Inteligenței Artificiale, înființată printr-o decizie CSAT din luna septembrie din acest an.

AIR va servi ca un punct unitar de contact, diseminare și informare în ceea ce privește IA în România, colaborând îndeaproape cu instituțiile relevante din țara noastră, prin coordonarea consiliilor și grupurilor de lucru descrise mai jos, cât și prin organizarea de activități de informare privind beneficiile și riscurile IA, sesiuni de lucru alături de organizații private și societatea civilă.

Noul Comitet va fi format din reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Secretariatului General al Guvernului, ai ministerelor și instituțiilor publice din România care au atribuții în domeniile cercetare-dezvoltare și inovare, educație, digitalizare și securitate națională.

Comitetul va include și experți consacrați în domeniu, reprezentanți ai mediului academic, privat, ai societății civile ș.a.

Structura va funcționa de fapt ca un compartiment în cadrul Ministerului Digitalizării, care va asigura secretariatul tehnic și îi va asigura un Regulament de funcționare precum și bugetul anual.

Comitetul va îndeplini o serie de atribuții în vederea dezvoltării domeniului de IA în România, printre care:

  • a. Colaborarea cu Hub-ul Român pentru Inteligență Artificială, cât și cu Consiliul Interinstituțional pentru Elaborarea Strategiei României în domeniul Inteligenței Artificiale.
  • b. Asigurarea comunicării cu Administrația Prezidențială, Secretariatul General al Guvernului și cu alte autorități și instituții publice relevante pentru domeniul IA din România.
  • c. Comunicarea cu mediul academic, de cercetare, mediul de afaceri și publicul larg al oricărui aspect relevant cu privire la activitățile Comitetului lucru, cât și orice aspect relevant pentru domeniul IA în România, inclusiv prin sesiuni de informare, articole, evenimente ș.a.
  • d. Formularea de opinii de expertiză privind aplicabilitatea IA în România, precum opinii privind IA în educație, IA în societate, aspecte privind etica IA, ș.a.
  • e. Elaborarea de rapoarte recurente cu privire la progresul și oportunitățile domeniului IA în România, cât și orice alt aspect relevant, către Administrația Prezidențială, Secretariatul General al Guvernului, principalele ministere și instituții cu competențe în domeniul IA ș.a.
  • f. Consultarea actorilor instituționali, inclusiv prin procesul de consultare interinstituțională și de consultare publică, și integrarea punctelor de vedere primite în activitatea Comitetului.
  • g. Colaborarea cu Ministerul Educației și cu oricare altă instituție relevantă pentru creșterea nivelului de competențe în IA, prin intermediul Consiliul pentru Educație în IA, cât și identificarea și promovarea soluțiilor de IA cu impact pozitiv în domeniul educației și dezvoltarea unei abordări unitare, centralizate a dezvoltării competențelor.
  • h. Inițierea de parteneriate cu organizații internaționale pentru dezvoltarea IA în România.
  • i. Orice altă activitate relevantă pentru implementarea Strategiei de IA a României, conform deciziilor Comisiei Interinstituționale pentru Elaborarea Strategiei României în Domeniul IA.

În termen de 60 de zile de la aprobarea acestui Memorandum, Ministerul condus de Sebastian Burduja trebuie să creeze și să asigure o pagină de internet cu rol de punct de contact și de informare privind inițiativele din domeniul IA în România, reprezentând un canal de comunicare cu experți români din țară și din străinătate, cât și de informare a publicului larg.

Sursa foto: Dreamstime.com