​Poșta Română are nevoie urgentă de tehnologia necesară scanării codului de bare de pe factura și de pe cardurile de energie pentru a distribui ajutorul de 1.400 de lei către persoanele vulnerabile, motiv pentru care a lansat o procedură de achiziție, prin negociere, a mii de PDA-uri, imprimante portabile și date mobile, contract cu o valoare estimată la peste 21,7 milioane de lei (fără TVA).

Posta va livra carduri energieFoto: Posta Romana

De ce nu se va face licitație pentru acest contract de milioane de euro

Compania a publicat luni după-amiază pe site-ul propriu procedura de achiziție și documentele necesare, iar anunțul a fost făcut pe Facebook.

În fișa de datea procedurii se menționează că procedura de atribuire a contractului este cea de „negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare”.

Compania invocă art. 117, alin 1, lit. d) din legea 99/2016:

 • ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității.

În caietul de sarcini al procedurii se menționează că „numărul de beneficiari ai acestui program a fost estimat la peste 2 milioane de gospodării, iar timpul pentru livrarea cardurilor de energie este de maxim 20 de zile calendaristice”.

 • „Pentru a susține efortul de distribuire și încasare facturi, Poșta pune la dispoziție întreaga infrastructură logistică și un număr de peste 10.000 de factori, agenți și curieri poștali.
 • Tehnologia utilizată pentru încasarea facturilor compensate presupune scanarea codului de bare de pe factură, scanarea codului de bare de pe cardul de energie, precum și reconcilierea plăților în cadrul unei baze de date centralizate, cu ajutorul unei aplicații specifice.
 • Poșta Română echipează personalul implicat în acest proiect cu dispozitivele necesare scanării și transmiterii datelor necesare achitării facturilor pentru toți beneficiarii menționați anterior.
 • În acest context, la nivelul companiei este necesară achiziția celor 7.000 de dispozitive ridigizate cu sistem Android și capabilități de scanare coduri de bare, aplicație MDM pentru administrarea dispozitivelor de la distanță, 7.000 de imprimante portabile și date mobile pentru cele 7.000 de dispozitive, distribuirea lor către personalul companiei și efectuarea unui training pentru utilizarea dispozitivelor și a aplicației.
 • O cantitate suplimentară de 1.600 de imprimante portabile este necesară pentru dispozitivele CAT S42H+ deja aflate în proprietatea companiei, care vor fi folosite în acest proiect.”, se arată în caietul de sarcini.

Poșta așteaptă oferte până pe 19 ianuarie pentru un contract de peste 21,7 milioane de lei

Prin achiziția dispozitivelor cu Android și a imprimantelor portabile, Poșta are următoarele obiective:

 • asigurarea serviciului de plată electronică lunară a facturilor la energie pentru toți beneficiarii programului guvernamental prevăzut de PUG nr. 166/2022, cu încasarea facturilor și compensarea sumelor prin scanarea cardului și reconcilierea acestora într-o bază de date centralizată
 • efectuarea de operațiuni pe teren, inclusiv emiterea de documente justificative pentru plată
 • încasarea de numerar pe teren cu emiterea de chitanțe / facturi
 • generarea de rapoarte pentru evaluarea activității
 • colectarea și transmiterea de semnături de primire
 • creșterea satisfacției clienților și a calității serviciilor prin digitalizarea operațiunilor.

Valoarea totală estimată a contractului este de 21,7 milioane de lei (fătă TVA).

Odată cu distribuirea cardurilor de energie, cât și cu încasarea lunară a facturilor, sunt necesare următoarele opțiuni:

 • scanarea, predarea și confirmarea (electronică) a predării voucherului către beneficiar
 • transmiterea în timp real a informațiilor către baza de date centralizată cu beneficiari
 • toate activitățile de reconciliere, decontare, compensare legate de plata / încasarea facturilor la energie.

Data limită de depunere a candidaturilor și a ofertelor este 19 ianuarie 2023. În aceeași zi va avea loc și ședința de deschidere a ofertelor.

Documentația contractului este semnată de noua echipă de conducere din Poșta Română, despre care HotNews.ro a scris aici.

Ghidul cardurilor de energie: Ce trebuie să știi despre ajutorul de 1.400 de lei la plata facturilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a făcut vineri un ghid cu principalele informații legate de cardurile de energie.

În acest an, MIPE va furniza românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Cum se acordă ajutorul?

Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parțial). Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare, una în februarie, alta în septembrie 2023.

Servicii/produse care se pot plăti: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Cine poate beneficia de acest ajutor?

 • pensionari cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv
 • pensionari de invaliditate, cu venit sub 2.000 lei, inclusiv
 • persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 lei, inclusiv
 • familiile cu alocație de susținere
 • familie/persoană cu ajutor social

Cum se calculează venitul eligibil pentru a primi ajutorul

Sprijinul se acordă însă per loc de consum, și în urma calcului venitului eligibil care trebuie să fie sub 2.000 de lei. Astfel că, în gospodăriile cu mai mulți locuitori, se adună veniturile tuturor colocatarilor și se împarte la numărul acestora, iar suma rezultată trebuie să fie mai mică de 2.000 de lei, inclusiv.

 • Spre exemplu, dacă într-o locuință (loc de consum) stau doi soți pensionari eligibili, ambii cu venituri sub 2.000 de lei, inclusiv, DOAR UNUL dintre aceștia va primi ajutorul de 1.400 de lei, deoarece se face media aritmetică și rezultatul trebuie să fie sub 2.000 de lei.
 • Un alt exemplu este cazul în care într-o locuință alături de un beneficiar eligibil, care are un venit sub 2.000 de lei, inclusiv, mai sunt și alți colocatari, autoritățile verifică care sunt veniturile lunare ale fiecăruia dintre acești locatari. Apoi aceste venituri se adună și se împart la numărul celor care stau în acea locuință, iar suma rezultată trebuie să fie mai mică de 2.000 de lei. Doar atunci se acordă acest ajutor.

Potențialii beneficiari trebuie să știe că vor fi înștiințați dacă s‑au descoperit situații care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul creat de Poștă, unde vor primi informații suplimentare și vor fi îndrumați, dacă situația poate fi corectată.

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari?

Procedura de stabilire a listelor cuprinde următoarele etape:

 • I. Se stabilește lista potențialilor beneficiari care se încadrează în categoriile stabilite în ordonanță.
 • II. Se verifică veniturile acestora.
 • III. Pentru fiecare punct de consum, se verifică numărul de locuitori.
 • IV. Se verifică media venitului pentru fiecare loc de consum, pentru a vedea dacă se depășește pragul de 2.000 de lei.

Care sunt condițiile de acordare?

 • Cardul se aduce de către Poșta Română, la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire.
 • Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.
 • Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.
 • Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).
 • Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Când ajung cardurile la beneficiari?

 • În periada 1–28 februarie 2023 beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie. Se vor putea efectua plăți începând cu 1 martie.
 • Cei care își păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie.
 • În perioada 1–30 septembrie, cei care vin între timp eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranșa a II‑a.

Când expiră ajutorul?

 • 1 ianuarie 2024: toate cardurile își încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranșe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut.

Care sunt acte necesare pentru plată?

 • - Cardul de energie (primit prin Poșta Română)
 • - Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului)
 • - Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

Este un document emis de asociația de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poșta Română pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

Beneficiarii de carduri care sunt racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui card de către Asociația de proprietari unde este înscris.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poștașului/oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română.

Cum se efectuează plata?

 • 1. La orice subunitate a Poștei Române SAU la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.
 • 2. Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).
 • 3. Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s‑a efectuat plata.

Pot retrage numerar de pe carduri?

 • Nu există această posibilitate. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie.
 • Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională între 42.000–60.000 lei.
 • Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepsește cu amendă contravențională între 4.500–6.000 lei.

Ce este declarația pe proprie răspundere și în ce situație se utilizează?

Este un document ce trebuie completat de potențialul beneficiar în situația în care nu se poate stabili câți oameni stau la același punct de consum.

Sunt situații în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal trecut în cartea de identitate (figurează mai mulți la aceeași adresă). În această situație, ei trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care spun câți locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poșta distribuie declarațiile pentru toate acesti situații identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari și să le preia în maxim 3 zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor și să se actualizeze listele.

Ce este ancheta socială și în ce situație este necesară?

Pot fi situații în care la un loc de consum sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește acolo (dar figurează așa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potențialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poștă, iar ulterior se actualizează lista.

Textul OUG nr. 166/2022 privind acordarea voucherelor sociale este disponibil aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262296.