IMM-urile pot consulta de luni ghidul solicitantului in vederea depunerii de proiecte pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic, document ce contine criteriile specifice in aceasta directie si care a fost supus consultarii publice, a anuntat ministerul Comunicatiilor (MCSI). Pentru proiectele din aceasta operatiune, valoarea maxima a finantarii acordate este de 1,64 milioane lei, iar cea minima este de 35.000 lei. Tot luni, MCSI a publicat spre consultare si ghidul solicitantului pentru solutii de e-sanatate, operatiune in cadrul careia suma maxima a finantarii acordate este de 6 milioane lei pentru parteneriate si 1,6 milioane lei pentru restul solicitantilor eligibili, in timp ce valoarea minima a finantarii acordate este de 500.000 lei.

In primul caz, este vorba de Ghidul Solicitantului pentru operatiunea 3.3.2 'Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri', din cadrul Domeniului Major de Interventie 3 'Sustinerea e-economiei', Axa prioritara 3 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public.

Solicitantii eligibili care pot accesa finantarile acordate din fonduri structurale pentru operatiunea 3.3.2 sunt IMM-urile definite conform Legii nr. 346/2004 si infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale - cu modificarile si completarile ulterioare.

Ghidul Solicitantului detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de solicitanti si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.

In cel de-al doilea caz este vorba de Ghidul Solicitantului pentru operatiunea 3.2.4 "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel local)", in vederea lansarii unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operatiuni.

Solicitantii eligibili pentru aceste fonduri sunt: unitati sanitare publice cu paturi si cu personalitate juridica proprie si parteneriate intre minim 3 unitati sanitare publice cu paturi si cu personalitate juridica proprie, definite mai sus.

Observatiile si sugestiile in cazul ambelor documente pot fi trimise pana la data de 7 februarie 2011, ora 17.00 la adresa de email: fonduri@mcsi.ro.