Furnizorii de telefonie fixa, mobila, internet si servicii TV vor avea obligatia ca in datele statistice pe care le transmit de doua ori pe an catre autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM) sa raporteze si numarul de clienti pe care i-au pierdut, se arata intr-un proiect de decizie supus consultarii publice joi de catre institutia mai sus amintita. Doar furnizorii de servicii TV vor trebui ca in cazul numarului de clienti pierduti sa raporteze si mediul din care provin acestia, urban sau rural. O alta modificare propusa este aceea de a se comunica si veniturile obtinute de operatorii telecom din vanzarea de echipamente sau servicii asociate furnizarii de retele sau servicii de comunicatii electronice, cum ar fi: vanzarea de terminale, centrale telefonice, routere, modem-uri, USB-uri etc.

Modificarile propuse in raportarea pe care o fac operatorii telecom:

Furnizorii care ofera servicii de telefonie fixa sau cu mobilitate redusa vor raporta numarul de abonati, de linii si de venituri din abonamentele aferente in functie de categoria de clienti (persoane fizice sau juridice), de mediul in care au fost instalate liniile de acces (urban sau rural), precum si in functie de tehnologiile de acces. Traficul si veniturile aferente vor fi raportate, de asemenea, in functie de categoria de clienti care le-a generat, respectiv persoane fizice sau juridice.

Toti furnizorii de retele publice cu acces la punct fix vor raporta numarul de gospodarii cablate, indiferent de serviciile pe care le furnizeaza utilizatorilor finali (servicii de telefonie la puncte fixe, servicii de acces la internet, retransmisia programelor audiovizuale), in functie de suportul prin care utilizatorii finali sunt conectati la retele. De asemenea, se va raporta si gradul de acoperire a teritoriului/populatiei cu retele radio analogice terestre, DVB-T si WiMax.

Furnizorii de servicii de telefonie mobila vor raporta gradul de acoperire a teritoriului/populatiei in functie de tipurile de retele utilizate (GSM, UMTS, CDMA, etc.). In ceea ce priveste numarul de cartele preplatite, acestia vor trebui sa raporteze atat numarul de cartele preplatite „valabile” (cartele preplatite care la sfarsitul perioadei de raportare se afla in perioada de valabilitate, inclusiv cele aflate in perioada de gratie) cat si numarul de cartele preplatite „active” (cartele preplatite aflate in perioada de valabilitate la sfarsitul perioadei de raportare, si care pe parcursul perioadei de raportare au fost utilizate efectiv cel putin o data). De asemenea, valorile traficului realizat, atat pe piata cu amanuntul cat si de pe piata de gros, vor fi raportate in functie de categoria de utilizatori.

Avand in vedere necesitatea monitorizarii evolutiei gradului de dezvoltare a serviciilor de acces la internet, ANCOM solicita furnizorilor de servicii de acces la internet la puncte fixe raportarea numarului de conexiuni in functie de cinci intervale de viteze „best-effort”, pe fiecare tehnologie de acces in parte, in timp ce numarul total de conexiuni va fi raportat distinct si in functie de mediul in care au fost instalate (urban sau rural).

Indicatorii statistici corespunzatori serviciilor de acces la internet la puncte mobile se vor raporta separat in functie de suportul utilizat pentru conectare - prin intermediul aparatului telefonic/terminalului mobil si, respectiv, al modemurilor/cardurilor/USB (direct pe laptop/PC/alt dispozitiv similar) si in functie de tehnologiile utilizate pentru conectare, respectiv GSM/GPRS, EDGE, 3G, 3G+, LTE, CDMA si EV-DO.

De asemenea, ANCOM a introdus indicatori statistici privind traficul (atat de download cat si de upload) realizat pe parcursul perioadei de raportare de catre utilizatorii finali ai serviciilor de acces la internet la puncte fixe si mobile.

Atunci cand vor deveni disponibile serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale prin retele digitale terestre, furnizorii vor raporta si numarul de abonati care incheie un contract cu un furnizor de servicii pentru a receptiona contra - cost programe audiovizuale prin retele digitale terestre, in afara celor care vor fi transmise in mod gratuit.

Proiectul poate fi consultat aici, iar transmiterea observatiilor si propunerilor pe marginea acestui proiect de decizie sunt asteptate de catre autoritatea de reglementare pana la data de 7 martie.