TELECOM
Afacerile grupului Telekom în România, la care statul este ac��ionar minoritar, au continuat s�� scad�� ��i în primul trimestru din acest an Grupul Telekom România (fostele Romtelecom ��i Cosmote), la care statul este ac��ionar minoritar, a raportat venituri în valoare de 216,6 milioane de euro în primele trei luni din acest an, în sc��dere cu 4,4% fa���� de perioada similar�� a anului trecut, arat�� datele grupului elen OTE, ac��ionarul majoritar. Telekom a continuat s�� piard�� abona��i la serviciile de internet, TV ��i telefonie mobil��, singura cre��tere fiind pe segmentul de telefonie fix��, datorit�� cre��terii semnificative a bazei de clien��i pentru servicii integrate fix-mobil.
Licita��ia de peste 165 milioane de lei pentru internet wireless în 4.500 de ��coli a ajuns în faza contesta��iilor Licita��ia de peste 165 milioane de lei pentru realizarea unei platforme na��ionale de internet wireless în 4.500 de ��coli, lansat�� în luna octombrie a anului trecut, nu ��i-a stabilit nici acum câ��tig��torii. Dup�� ce termenele procedurii au fost prelungite, acum s-a ajuns ca unul dintre cele trei consor��ii de firme care au depus oferte la aceast�� licita��ie s�� conteste procedura. Vezi în articol cum acuz�� Orange o denaturare a concuren��ei în fa��a Huawei ��i Telekom.
Atac cibernetic semnalat la num��rul unic 1911: Un spital din jude��ul Alba nu mai are acces la date din sistemul informatic "Reprezentan��ii unui spital din jude��ul Alba au sunat recent la 1911 ��i au semnalat c�� se confrunt�� cu atac cibernetic. Este un ransomware, a declarat miercuri pentru HotNews.ro C��t��lin Aram��, directorul general al CERT-RO (Centrul na��ional de r��spuns la incidente de securitate cibernetic��). Ransomware-ul este un software mali��ios care blocheaz�� accesul la fi��ierele stocate într-un sistem informatic, solicitând plata unei sume de bani în schimbul redobândirii accesului la acestea.
Românii au început s�� sune la 1911 pentru a raporta incidente de securitate cibernetic��: Unul dintre apeluri a venit de la un spital O unitate spitaliceasc�� ��i mai multe persoane fizice au sunat recent la 1911 pentru a raporta incidente de securitate cibernetic��, a anun��at miercuri Ministerul Comunica��iilor. La numai cinci zile de la opera��ionalizarea num��rului unic 1911 apelabil din toate re��elele de telefonie la tarif normal, 87 de alerte unice de securitate cibernetic�� au fost raportate c��tre CERT-RO, 25% dintre acestea fiind din Bucure��ti. Vezi în articol ce incidente de securitate au fost semnalate pân�� acum.
Mike Fries, ��eful Liberty Global: Suntem încrez��tori c�� tranzac��ia cu Vodafone se va finaliza cu succes în aceast�� var�� Vânzarea opera��iunilor Liberty Global din Germania, România, Ungaria ��i Republica Ceh�� c��tre Vodafone, cea mai mare din istoria grupului american, este în faza final�� de analiz�� a Comisiei Europene ��i suntem încrez��tori c�� se va finaliza cu succes în aceast�� var��, a declarat mar��i Mike Fries, ��eful Liberty Global. În România, compania a ajuns la 961.700 de abona��i. Vezi în articol evolu��ia companiei în primele trei luni din 2019.
Ce se mai întâmpl�� cu tranzac��ia prin care Vodafone ar prelua UPC în România: Comisia European�� a extins termenul pân�� la care va lua o decizie Comisia European�� a decis în data de 15 aprilie a acestui an s�� extind�� termenul limit�� pân�� la care va finaliza investiga��ia aprofundat�� asupra tranzac��iei de peste 18,4 miliarde de euro prin care Vodafone ar urma s�� preia opera��iunile Liberty Global din România, Germania, Republica Ceh�� ��i Ungaria. Vezi în articol care este noul termen limit�� stabilit de Bruxelles pentru luarea unei decizii asupra acestei tranzac��ii.
[P] Totul pentru mai pu��in, de la Telekom! Cele mai recente studii Telekom au ar��tat c�� majoritatea clien��ilor de telecomunica��ii din România prefer�� simplitatea în ceea ce prive��te produsele ��i serviciile ��i, în plus, se a��teapt�� ca toate serviciile s�� le primeasc�� într-un singur pachet.
ANPC dispune încetarea unei practici comerciale incorecte utilizate de c��tre un operator de telefonie mobil�� în raport cu consumatorii Autoritatea Na��ional�� pentru Protec��ia Consumatorilor (ANPC), anun���� într-un comunicat de pres�� c�� a dispus prin Ordin al Pre��edintelui ca începând cu data de 2 mai 2019 operatorul de telefonie mobil�� amendat de comisarii ANPC în urm�� cu doar câteva zile, s�� înceteze practicile comerciale incorecte fa���� de consumatori.
Vodafone a detectat în Italia func��ii ascunse în echipamentele Huawei care ar fi putut da companiei chineze acces neautorizat în re��ea - Bloomberg Operatorul telecom Vodafone Italia a descoperit acum un deceniu func��ii ascunse în echipamentele de re��ea ale Huawei care ar fi permis companiei chineze s�� ob��in�� acces neautorizat în re��eaua fix�� Vodafone Italia, scrie Bloomberg. Vulnerabilit����ile au fost descoperite în 2009 ��i Vodafone a lucrat cu Huawei pentru rezolvarea lor, în 2011, dar lucrurile nu s-au oprit aici. Nu exist�� vreo dovad�� c�� Huawei a avut acces la re��ea, dar informa��iile complic�� ��i mai tare dezbaterea european�� legat�� de oportunitatea cu Huawei s�� ob��in�� noi contracte pentru re��ele 5G în Europa.
UPDATE ANPC anun���� c�� a amendat cu 70.000 de lei 'un operator de telefonie mobil��' pentru ”practici incorecte fa���� de consumatori” care au ca scop cre��terea pre��ului abonamentelor/Surse: Vodafone este operatorul sanc��ionat Autoritatea Na��ional�� pentru Protec��ia Consumatorilor (ANPC) a comunicat joi seara c�� a amendat cu 70.000 de lei "un operator de telefonie mobil�� pentru utilizarea unei practici comerciale incorecte fa���� de consumatori, în scopul major��rii costurilor abonamentelor” a peste 2,3 milioane de utilizatori. Autoritatea nu a r��spuns solicit��rii HotNews.ro de a preciza despre ce operator este vorba, dar surse din industrie au precizat c�� este vorba de Vodafone.
Sorin Grindeanu revine în disputa t��ierii cablurilor de fibr�� optic�� din Sectorul 4: Legea infrastructurii trebuie aplicat�� coerent! Pre��edintele Autorit����ii na��ionale de reglementare în comunica��ii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a revenit joi, într-un comunicat de pres��, asupra incidentului din Sectorul 4, unde Prim��ria a dezafectat în ultimele zile mai multe re��ele aeriene de fibr�� optic��, fapt care a l��sat mai mul��i bucure��teni f��r�� internet ��i TV. “Este îngrijor��tor c��, de��i cu eforturi sus��inute a fost creat un instrument legislativ eficient pentru dezvoltarea infrastructurii de comunica��ii, ��i anume Legea nr.159/2016, ne afl��m ast��zi în situa��ii critice în care utilizatorii nu mai beneficiaz�� de servicii de telefonie sau internet din cauza unor interven��ii în for����.", spune acesta.
���VIDEO Românii vor avea un num��r unic de telefon la care vor putea suna în cazul incidentelor de securitate cibernetic�� Ministrul Comunica��iilor, Alexandru Petrescu, a anun��at miercuri, într-o conferin���� la Palatul Victoria, lansarea unui nou num��r unic. 'Din data de 2 mai vom lansa prin Centrul Na��ional de R��spuns la Incidente de Securitate Cibernetic�� (CERT-RO) un num��r unic - 1911, apelabil din toate re��elele, la care vor putea fi raportate incidentele de securitate cibernetic�� de c��tre persoanele fizice, juridice ��i institu��ii publice, oferindu-li-se prin call-center, o asisten���� primar�� ��i consiliere pentru diagnosticare ��i remediere.", a spus acesta. Vezi în articol cum motiveaz�� ministrul lansarea acestui num��r unic.
Întreruperea serviciilor de internet ��i TV în Sectorul 4: Prim��ria sus��ine c�� vina este exclusiv a furnizorilor care nu ��i-au coborât cablurile în subteran, de��i au fost informa��i Prim��ria Sectorului 4, condus�� de PSD-istul Daniel B��lu����, ��i Netcity Telecom, compania care gestioneaz�� re��eaua subteran�� de fibr�� optic�� din Bucure��ti, au respins miercuri acuza��iile Asocia��iei furnizorilor de internet (ANISP), care a sus��inut c�� t��ierile de cabluri din ultimele zile au fost f��cute f��r�� preaviz generând întreruperea serviciilor de voce, internet ��i TV c��tre o parte din cet����enii din acest sector. Prim��ria sus��ine c�� a informat direct to��i operatorii înc�� de anul trecut ��i c�� vina pentru întreruperea serviciilor le apar��ine operatorilor care nu au coborât cablurile în subteran, a��a cum cere legea. Vezi în articol cum r��spunde Prim��ria ��i propunerii lui Sorin Grindeanu, pre��edintele ANCOM, în acest caz.
Marea Britanie permite Huawei un acces limitat la viitoarea sa re��ea 5G (pres��) Premierul britanic Theresa May a dat und�� verde particip��rii gigantului chinez al telecomunica��iilor Huawei la re��eaua sa 5G, în ciuda acuza��iilor de spionaj la adresa grupului, scrie miercuri cotidianul Daily Telegraph, preluat de AFP.
Cum r��mân unii bucure��teni f��r�� internet ��i TV: Furnizorii de internet acuz�� c�� Prim��ria condus�� de Daniel B��lu���� taie f��r�� preaviz cablurile de pe stâlpi Mai mul��i operatori de telecomunica��ii s-au confruntat în ultimele zile cu disfunc��ionalit����i semnificative în propriile re��elele din cauza faptului c�� Prim��ria sectorului 4 a ini��iat o opera��iune de îndep��rtare a re��elelor aeriene pe anumite str��zi, a anun��at mar��i Asocia��ia furnizorilor de internet (ANISP). Oficialii asocia��iei spun c�� t��ierile de cabluri au fost f��cute f��r�� preaviz ��i au dus la întreruperea serviciilor de voce, internet ��i TV c��tre consumatori. Vezi în articol zonele în care au fost t��iate cablurile de fibr�� optic��.UPDATE (21:20) Sorin Grindeanu, pre��edintele arbitrului telecom: "Mi se pare foarte grav c�� transform��m pia��a de comunica��ii într-un câmp de b��t��lie. E un r��zboi în care ambele tabere, autorit����i locale ��i operatori, au partea lor de dreptate, dar din care singurii care vor pierde cu adev��rat vor fi utilizatorii". Vezi în articol ce solu��ie propune acesta.
[P] Telekom Romania te trimite la finala UEFA Champions League 2019/ "Convinge-��i ��eful!" s�� porteze abonamentele companiei la Telekom ��i câ��tig�� 10 bilete pentru tine ��i echipa ta! Î��i place fotbalul ��i nu ratezi niciun meci al echipei favorite, indiferent dac�� afar�� este soare ��i cald sau plou�� toren��ial? Ai un dulap plin cu tricouri, ��epci, fulare ��i multe alte obiecte inscrip��ionale cu numele ��i numerele fotbali��tilor pe care îi admiri? Urm��re��ti cu sufletul la gur��, toate meciurile din campionatele europene ��i mondiale ��i tr��ie��ti emo��ia victoriei sau a înfrângerii la intensitate maxim��? Sau pur ��i simplu î��i dore��ti s�� sim��i energia, entuziasmul ��i tensiunea unei finale de campionat de fotbal european, de la o distan���� de doar câ��iva metri de cele mai bune echipe ale campionatului, al��turi de colegii de birou? Telekom te ajut�� s�� î��i îndepline��ti visul ��i te trimite la finala UEFA Champions League 2019, care va avea loc la Madrid pe 1 iunie 2019. Afl�� ce trebuie s�� faci pentru a câ��tiga unui premiu în valoare de 32,000 de euro, pentru tine ��i colegii t��i de birou.
Start la achizi��ii STS de peste 13 milioane de euro pentru echipamente de tip firewall ��i routere pentru infrastructuri critice ale statului Serviciul de Telecomunica��ii Speciale (STS) a demarat vineri dou�� proceduri de achizi��ii prin negociere pentru cump��rarea de echipamente de tip firewall ��i echipamente securizate de tip router pentru telecomunicatii speciale/infrastructuri critice, arat�� datele publicate în Sistemul electronic de achizi��ii publice. Valoarea estimat�� cumulat�� a celor dou�� contracte dep����e��te 13 milioane de euro pentru o perioad�� de 2 ani. Achizi��iile au loc în contextul în care STS testeaz�� în prezent propria aplica��ie de mesagerie instant pentru institu��iile publice din România.
Dragon by STS: De ce î��i face Serviciul de Telecomunica��ii Speciale propria aplica��ie de mesagerie instant Serviciul de Telecomunica��ii Speciale (STS) a transmis, în aceast�� lun��, mai multor utilizatori invita��ie prin e-mail pentru a testa o nou�� aplica��ie, au sesizat c��tre HotNews.ro unii cititori. Denumit�� Dragon, aplica��ia de mesagerie instant are o identitate vizual�� apropiat�� de browser-ul web Mozilla Firefox ��i poate fi testat�� de cei care de��in terminale cu sistem de operare Android. Vezi în articol cum explic�� STS de ce a dezvoltat aceast�� aplica��ie.
Val de anun��uri de vânzare pe OLX cu "cenu���� ��i lemn ars de la Catedrala Notre-Dame": Post��rile sunt dezactivate rapid, dar reapar cu pre��uri m��rite Mai mul��i români au postat joi pe OLX anun��uri în care sus��ineau c�� ar vinde cenu���� sau lemn ars de la Catedrala Notre Dame din Paris la pre��uri cuprinse între 400 ��i 500 de lei. Anun��urile au fost rapid dezactivate, dar reapar cu pre��uri tot mai mari - chiar 5.000 de lei. Contacta��i de HotNews.ro, reprezentan��ii OLX România, compania care gestioneaz�� platforma de vânz��ri online olx.ro, au precizat c�� fac tot posibilul pentru a dezactiva rapid toate aceste anun��uri. Vezi în articol cum se lupt�� angaja��ii OLX s�� ��tearg�� aceste anun��uri.
Detalii în Monitorul Oficial despre omul care l-a înlocuit pe Ioan Bendei în conducerea RCS&RDS: Cu cât este pl��tit ��i când îi expir�� mandatul Dan Ioni���� (40 de ani), co-director financiar al RCS&RDS, a fost ales în data de 11 martie administrator, membru neexecutiv în cadrul Consiliului de Administra��ie (CA) al companiei pentru o durat�� care va expira la data de 4 mai 2019, se arat�� într-o hot��râre a ac��ionarilor RCS&RDS, publicat�� miercuri în Monitorul Oficial. Ioni���� fusese numit interimar în aceast�� pozi��ie, în data de 5 februarie, când compania a anun��at demisia lui Ioan Bendei. Vezi în articol la cât a fost fixat�� remunera��ia net�� lunar�� noului om din conducerea RCS&RDS.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...





Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version