TELECOM
Dezbaterea din Senat privind cre��terea pre��urilor din telecom: Doar DIGI a venit la audieri/��eful ANPC a spus c�� a deschis o investiga��ie Doar conducerea DIGI/RCS&RDS a venit mar��i la ��edin��a convocat�� de senatorul ALDE, Daniel Zamfir, pentru a da clarific��ri legate de cre��terea pre��urilor din telecom. Orange ��i Telekom au transmis pe mail c�� nu pot veni, iar Vodafone nu a r��spuns deloc, atitudine catalogat�� de Zamfir drept "arogant�� ��i nepotrivit��". Prezent la audieri, pre��edintele ANPC, Marius Pîrvu, a anun��at c�� a deschis o investiga��ie împotriva unei companii de telefonie, în urma reclama��iilor de la clien��i privind cre��terea pre��urilor, o decizie urmând s�� fie luat�� în perioada urm��toare. UPDATE (21:25) Oficialii Vodafone au precizat pentru HotNews.ro c�� au r��spuns ast��zi prin e-mail acestei invita��ii, înainte de începerea dezbaterii, declinând participarea din cauza unui eveniment intern.
Po��ta respinge acuza��iile Alian��ei 2020 USR PLUS c�� ar fi refuzat distribuirea pliantelor în Giurgiu / Cum explic�� Alian��a de ce nu mai d�� în judecat�� compania Alian��a 2020 USR PLUS a acuzat duminic��, pe Facebook, c�� Po��ta ar fi refuzat, la comanda PSD, s�� trimit�� pliantele sale în jude��ul Giurgiu, ��i a anun��at c�� peste 200 de oameni - candida��i ��i voluntari - vor merge din cas�� în cas�� în acest jude�� pentru a distribui pliantele. În replic��, Po��ta a precizat luni c�� astfel de acuza��ii reprezint�� o denaturare a realit����ii, în condi��iile în care reprezentan��ii USR au primit înc�� de joia trecut�� drafturile de contract, f��r�� s�� transmit�� un r��spuns. Vezi în articol ��i cum explic�� oficialii Alian��ei de ce nu mai dau în judecat�� Po��ta, a��a cum au spus s��pt��mâna trecut��.
Cre��terea pre��urilor din telecom: Reprezentan��ii operatorilor mobili, chema��i s�� dea explica��ii în Parlament Senatorul ALDE, Daniel Zamfir, pre��edintele Comisiei Economice din Senat, i-a chemat mar��i, 16 aprilie, în Parlament, pe reprezentan��ii operatorilor de comunica��ii mobile pentru a da explica��ii cu privire la cre��terile de pre��uri din ultima perioad��, a scris senatorul pe Facebook. Acesta sus��ine c�� major��rile anun��ate ar fi 'proba unui abuz de putere economic��'. La dezbatere au fost invita��i ��i pre��edin��ii ANCOM ��i ai ANPC, precum ��i avocatul Gheorghe Piperea, care a criticat recent ��i el pe Facebook aceste cre��teri, cerând interven��ia ANPC ��i a Consiliului Concuren��ei.
Cum i-a r��spuns Ministrul Comunica��iilor liberalului care a cerut explica��ii în Parlament pe tema situa��iei produselor Huawei în România Ministrul Comunica��iilor, Alexandru Petrescu, a r��spuns, miercuri, unor întreb��ri adresate în Parlament de c��tre deputatul liberal Pavel Popescu pe tema 'situa��iei produselor Huawei în România'. Liberalul amintea c�� SUA au lansat un avertisment general tuturor alia��ilor, în special celor din NATO, cu privire la pericolul pe care l-ar reprezenta produsele realizate de chinezi, ��i-l întreba pe Ministru dac�� a fost informat ��i dac�� inten��ioneaz�� s�� ia m��suri. Vezi în articol ce i-a r��spuns ministrul Alexandru Petrescu.
Decizie publicat�� în Monitorul Oficial: Liudmila Climoc va r��mâne la conducerea Orange pân�� în 2021 Cei ��apte administratori ai Orange România, cel mai mare operator local de comunica��ii mobile, au decis în data de 1 februarie 2019 s�� reînnoiasc�� mandatul Liudmilei Climoc, în func��ia de director executiv al companiei, începând cu data de 1 mai 2019 pân�� la data de 30 aprilie 2021, inclusiv, hot��râre publicat�� vineri în Monitorul Oficial. Liudmila Climoc a preluat conducerea companiei din România în data de 1 mai 2016, dup�� ce a condus 7 ani subsidiara din Republica Moldova.
Alian��a 2020 USR PLUS anun���� c�� va da în judecat�� Po��ta Român�� pentru refuzul distribuirii unor pliante electorale Alian��a 2020 USR PLUS a anun��at joi c�� va da în judecat�� dou�� filiale ale Po��tei Române, din Giurgiu ��i Tulcea, care ar fi refuzat s�� distribuie pliantele electorale ale USR PLUS. "Filialele Po��tei Române au distribuit ziarele de campanie ale PSD, dar refuz�� s�� distribuie pliantele Alian��ei 2020 USR PLUS deoarece con��in un îndemn la vot pe 26 mai ��i în opinia reprezentan��ilor institu��iei reprezint�� “propagand�� electoral��”, se arat�� în comunicatul de pres��.UPDATE (19:30) Po��ta Român�� sus��ine c�� situa��ia se datoreaz�� interpret��rii eronate a unui angajat a ghidului electoral al AEP valabile pentru campania din 2016UPDATE (14:08) C��t��lin Drula (USR) pentru HotNews.ro: "Ca urmare a soma��iei transmise ast��zi Po��tei Române de c��tre Alian��a 2020 USR PLUS, operatorul po��tal ��i-a reconsiderat pozi��ia la Tulcea ��i ne-au acceptat la livrare pliantele în forma ini��ial��, cu mesajul 'voteaz��-ne pe 26 mai', ceea ce dovede��te c�� am avut dreptate ��i c�� blocajul la care ne-a supus Po��ta a fost unul abuziv."
Ministrul Comunica��iilor, 'revoltat' de cre��terea pre��urilor în telecom: A��tept clarific��ri din partea operatorilor ��i modele de tarifare care s�� duc�� la reducerea pre��urilor Ministrul Comunica��iilor, Alexandru Petrescu, a scris miercuri pe Facebook c�� este 'revoltat' de cre��terile de pre��uri din comunica��ii, 'într-o abordare de scumpire anticipativ��, în condi��iile în care OUG114/2018 cu modific��rile ulterioare în sectorul telecom nu are un impact de cost imediat asupra operatorilor de telefonie mobil��.' Petrescu mai spune c�� a��teapt�� s�� primeasc�� din partea operatorilor "clarific��ri privind recentele scumpiri ��i modele de tarifare care s�� aib�� ca rezultat reducerea pre��urilor pentru abona��i".
PSD a dat în judecat�� PNL pentru trolling-ul electoral romaniameritamaimult.ro PSD a dat în judecat�� luni PNL ��i ICI (Institutul care gestioneaz�� domeniile de internet .ro) acuzând înc��lcarea drepturilor de autor din partea liberalilor care au înregistrat domeniul de internet cu sloganul social-democra��ilor romaniameritamaimult.ro. Odat�� accesat��, pagina te trimite la site-ul PNL, nu înainte de a afi��a un mesaj ironic la adresa PSD ��i a premierului Viorica D��ncil��.UPDATE1 ICI, pentru HotNews.ro: "Am respectat reglement��rile în vigoare. Domeniul a fost atribuit primului solicitant, fiind disponibil. RoTLD acord�� domeniile conform principiului – primul venit, primul servit."UPDATE2 Robert Sighiart��u, secretar general PNL: "Noi am cump��rat acest domeniu, este o pia���� liber��. Adev��ta judecat�� cu PSD va fi pe 26 mai."UPDATE3 (14:15) Deputatul PNL Pavel Popescu: „Pot s�� v�� spun c�� am cump��rat ��i domeniul de internet Romaniameritamaimultdecatpsd.ro."
Re��eaua Orange, indisponibil�� din nou sâmb��t�� pentru unii abona��i / Serviciile au revenit în aproximativ 20 de minute Re��eaua mobil�� Orange nu a fost disponibil�� timp de aproximativ 20 de minute sâmb��t�� la prânz, potrivit unora dintre abona��i. Compania spune c�� incidentul a fost cauzat de ”o defec��iune la un echipament central al re��elei”, dar problema a fost remediat��.
Scandalul pliantelor PSD distribuite de Po��ta Român�� în cutiile po��tale ale pensionarilor: Protec��ia Datelor va investiga acest caz Autoritatea na��ional�� pentru protec��ia datelor personale (ANSPDCP) va investiga dac�� Po��ta Român�� respect�� legea prin livrarea pliantelor PSD de promovare la alegerile europarlamentare în cutiile po��tale ale pensionarilor, se arat�� într-un r��spuns al autorit����ii, la solicitarea HotNews.ro. Compania sus��ine c�� pliantele PSD au fost distribuite în cutiile po��tale ��i nu direct pensionarilor, num��rul acestora fiind inferior num��rului de pensionari existen��i ��i c�� nu a transmis c��tre PSD nicio baz�� de date. Vezi în articol cum explic�� Protec��ia Datelor ��i juristul Bogdan Manolea care sunt situa��iile în care s-ar înc��lca GDPR într-un astfel de contract.
Scandalul pliantelor PSD livrate de Po��t��: Cum explic�� operatorul po��tal de ce nu ar fi înc��lcat Regulamentul UE privind protec��ia datelor Po��ta Român�� a negat joi c�� ar fi înc��lcat Regulamentul UE privind protec��ia datelor personale (GDPR) în contractul prin care livreaz�� pliantele PSD de promovare la alegerile europarlamentare din acest an. Compania sus��ine c�� pliantele PSD au fost distribuite în cutiile po��tale ��i nu direct pensionarilor, num��rul acestora fiind inferior num��rului de pensionari existen��i. Mai mult, PSD nu a primit nicio baz�� de date din partea companiei. Vezi în articol r��spunsurile Po��tei la întreb��rile HotNews.ro, care a publicat în premier�� contractul companiei cu PSD.
Coreea de Sud devine prima ��ar�� care lanseaz�� re��ea 5G cu acoperire na��ional�� Coreea de Sud va deveni vineri prima ��ar�� din lume care va oferi pe întreg teritoriul s��u servicii de telefonie mobil�� de cea de-a cincea genera��ie (5G) ��i de asemenea un smartphone de tip 5G, odat�� cu lansarea modelului Galaxy S10 de la Samsung Electronics, devansând astfel SUA, China ��i Japonia, informeaz�� Reuters, citat de Agerpres.
Dup�� DIGI ��i Telekom, ��i UPC ��i Vodafone cresc pre��urile serviciilor telecom pentru unii abona��i Mai mul��i utilizatori ai UPC ��i Vodafone au fost notifica��i recent c�� vor avea de pl��tit mai mult începând din luna mai pentru serviciile de comunica��ii la care sunt abona��i, "în contextul cre��terii majorit����ii costurilor legate de opera��iunile pentru furnizarea serviciilor de comunica��ii". Dac�� nu sunt de acord cu major��rile, cei notifica��i pot denun��a unilateral contractul, în termen de 30 de zile. Vezi în articol ce cre��teri de pre��uri sunt anun��ate ��i preciz��rile UPC ��i Vodafone.
Tranzac��ia Vodafone-UPC în România: Modific��rile din ac��ionariat vor fi prezentate mar��i la CNA Reprezentan��ii Vodafone ��i ai UPC vor da detalii mar��i, 2 aprilie, în fa��a Consiliului Na��ional al Audiovizualului (CNA) cu privire la modificarea de ac��ionariat care ar urma s�� aib�� loc în urma tranzac��iei, dac�� va fi aprobat�� de Comisia European��, au precizat pentru HotNews.ro oficiali ai CNA ��i ai Vodafone. Vânzarea UPC c��tre Vodafone în România r��mâne s�� se finalizeze la mijlocul acestui an, sub condi��ia unui aviz pozitiv din partea Executivului European. UPDATE (mar��i 10:25) UPC: 'Am notificat CNA pentru a ob��ine acordul prealabil cu privire la viitorul transfer de actiuni c��tre Vodafone, parte a în��elegerii semnate în luna mai a anului trecut între Vodafone Group ��i Liberty Global. Este o procedur�� administrativ�� prealabil��, acordul CNA producându-��i efecte doar dupa aprobarea Comisiei Europene ��i dupa finalizarea tranzac��iei.'
Po��ta Român�� distribuie în toat�� ��ara pliante de promovare PSD pentru alegerile europarlamentare: 'Totul se face în baza unui contract comercial pl��tit' Deputatul liberal Gigel ��tirbu scrie luni pe Facebook c��, "începând din aceast�� diminea����, to��i po��ta��ii au fost pu��i s�� semneze un angajament prin care se oblig�� s�� duc�� la fiecare pensionar în parte un pliant cu destule pagini, f��cut de PSD." Contacta��i de HotNews.ro, oficialii companiei au precizat c�� Po��ta distribuie la nivel na��ional materialele de promovare PSD pentru alegerile europarlamentare din acest an, pe baza unui contract comercial pl��tit ��i a unui serviciu pentru care a transmis oferte tuturor partidelor. Vezi în articol valoarea acestui contract ��i ce s-a întâmplat în 2014 când Po��ta a semnat un contract similar cu PSD.
Executivul majoreaz�� o amend�� pentru firmele din telecom ��i o amân�� pe alta Guvernul a modificat dou�� amenzi pe care trebuie s�� le achite firmele din telecom, arat�� Ordonan��a de Urgen���� nr. 19/2019, publicat�� vineri seara, în Monitorul Oficial nr. 245. Actul normativ modific�� reglement��ri introduse prin OUG nr. 114/2018, potrivit Mediafax.
Pozi��ia chinezilor de la Huawei despre viitorul 5G ��i prezen��a în România: Ce parteneriate are cu statul ��i cu marii operatori telecom Chinezii de la Huawei au peste 2.000 de angaja��i în România, din care 81% sunt români, nivelul taxelor pl��tite c��tre stat fiind de 24 milioane de dolari în 2018, arat�� compania într-un comunicat citat de Agerpres. Produc��torul trece în revist�� contractele cu Orange, Vodafone, Telekom ��i RCS&RDS, parteneriatele cu cu statul ��i pozi��ia sa despre viitorul 5G în România. Anun��ul vine în contextul în care Comisia European�� a recomandat statelor membre UE s�� ia m��suri comune pentru securitatea viitoarelor re��ele 5G, pe fondul preocup��rilor legate de amenin����rile de securitate ale tehnologiilor Huawei ��i ZTE în Europa.
Un nou proiect care modific�� OUG 114: Guvernul suspend�� pân�� la 1 septembrie 2019 aplicarea unei sanc��iuni pe care operatorii telecom au spus c�� o vor ataca la Curtea Constitu��ional�� O nou�� variant�� de proiect al Ministerului Finan��elor, care modific�� OUG 114/2018, prevede amânarea pân�� la 1 septembrie 2019 a aplic��rii unei noi sanc��iuni introduse în domeniul telecom despre care Orange, Vodafone ��i Telekom au anun��at c�� va fi atacat�� la Curtea Constitu��ional��. Este vorba despre sanc��ionarea cu amend�� de pân�� la 10% din cifra de afaceri pentru furnizorii telecom care încheie contracte de instalare, între��inere sau înlocuire a re��elelor, f��r�� existen��a dreptului de acces sau în lipsa autoriza��iei de construire.
Tehnologia eSIM, lansat�� în premier�� de Orange în România Orange a introdus miercuri în premier�� în România tehnlogia eSim, prin care utilizatorii care de��in telefoane Apple compatibile s-ar putea conecta la re��eaua mobil��, f��r�� a mai avea nevoie de cartel�� SIM. Anun��ul a fost f��cut miercuri la prânz, înainte de un incident care a f��cut re��eaua indisponibil�� câteva ore - trei sec��ion��ri ale re��elei de fibr�� optic�� în jude��ele Bistri��a-N��s��ud, Bra��ov ��i Mehedin��i.
Re��eaua Orange, indisponibil�� pentru unii abona��i din jurul orei 15.15 / Compania invoc�� o "sec��ionare multipl�� în re��eaua de fibr�� optic��" / Problemele au început s�� se rezolve treptat dup�� ora 17.30 Re��eaua mobil�� Orange nu a fost disponibil�� din jurul orei 15.15. Unii abona��i au spus c�� timp de mai bine de o or�� nu au putut folosi telefoanele nici m��car pentru a suna. Într-un mesaj pe Facebook, compania a anun��at c�� o parte dintre clien��i au avut dificult����i în accesarea serviciilor de voce ��i date, precum ��i a aplica��iilor Orange, din cauza "sec��ion��rii multiple în re��eaua de fibr�� optic��". Dup�� ora 17.30, compania a transmis c�� serviciile au început "s�� revin�� gradual la parametrii normali de func��ionare".UPDATE (20:35) Orange a revenit cu detalii miercuri seara despre incidentul de re��ea: "Situa��ia a ap��rut ca urmare a unor sec��ion��ri multiple simultane ale magistralelor principale de fibr�� optic�� în jude��ele Bistri��a-N��s��ud, Bra��ov ��i Mehedin��i, cauzate de o alunecare de teren în jude��ul Mehedin��i ��i de lucr��ri de construc��ii civile." Vezi integral în articol alte explica��ii.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version