TELECOM
Comisia European�� propune m��suri pentru securitatea re��elelor 5G în UE, pe fondul temerilor privind riscurile de securitate ale tehnologiilor chineze Huawei ��i ZTE România ��i toate ����rile membre UE vor trebui s�� finalizeze pân�� la sfâr��itul lunii iunie 2019 o evaluare na��ional�� a riscurilor privind infrastructurile de re��ea 5G, pe baza c��reia s�� includ�� condi��ii pentru garantarea securit����ii re��elelor publice, mai ales atunci când acord�� drepturile de utilizare a frecven��elor radio în benzi 5G, a anun��at mar��i Comisia European��. Statele membre ale UE au dreptul de a exclude societ����i de pe pie��ele lor din motive de securitate na��ional��, în cazul în care societ����ile în cauz�� nu respect�� cadrul juridic ��i standardele ����rii. Vezi în articol ce spune Comisia European�� despre temerile din UE ��i m��surile luate în Cehia împotriva Huawei ��i ZTE.
Ce re��ea fix�� ��i mobil�� are DIGI în România: Rela��ia cu Huawei ��i planurile pentru lansarea serviciilor 5G Grupul DIGI/RCS&RDS, controlat de miliardarul or��dean Zoltan Teszari, descrie în raportul financiar pe 2018 întreaga re��ea fix�� ��i mobil�� din România, precum ��i echipamentele ��i solu��iile care stau la baza acestor re��ele. Grupul afirm�� c�� are în ��ar�� o re��ea principal�� interurban�� de aproximativ 28.500 de kilometri, care acoper��, în afar�� de capitala Bucure��ti, toate cele 41 de capitale de jude��e ��i numeroase ora��e mari ��i mici. Re��eaua de fibr�� optic�� fix�� deservea aproximativ 5,7 milioane de locuin��e la sfâr��itul anului trecut.Vezi în articol detalii despre echipamentele Huawei ��i ZTE folosite în re��ea ��i furnizorul ales pentru lansarea serviciilor 5G în România.
���Scrisoare oficial�� de la Bruxelles: Guvernul, aten��ionat c�� OUG 114 ar putea înc��lca legisla��ia UE ��i ar compromite implementarea 5G în România Ordonan��a de Urgen���� 114/2018 'afecteaz�� grav sectorul comunica��iilor' ��i 'ar putea avea, de asemenea, un impact negativ asupra pre��urilor noilor servicii', aten��ioneaz�� Roberto Viola, directorul general al Direc��iei de Re��ele de Comunicare, Con��inut ��i Tehnologie din cadrul Comisiei Europene, într-o scrisoare oficial�� transmis�� în aceast�� lun�� Reprezentan��ei permanente a României pe lâng�� Uniunea European��, document ob��inut de HotNews.ro. Oficialul european îndeamn�� autorit����ile s�� reexamineze în Parlament consecin��ele acestor norme pentru viitorul 5G în România.Vezi în articol integral preocup��rile ridicate în scrisoarea oficialului Comisiei Europene.
Avertisment al Orange, Vodafone ��i Telekom fa���� de amenda special�� impus�� în telecom de OUG 114: Dac�� nu va fi eliminat��, va fi atacat�� la Curtea Constitu��ional�� Reprezentan��ii Orange, Vodafone ��i Telekom au transmis mar��i în Parlament o adres�� prin care solicit�� guvernan��ilor eliminarea amenzii speciale, de pân�� la 10% din cifra de afaceri, impuse în domeniul telecom prin controversata Ordonan���� de Urgen���� 114/2018. "Dac�� nu este eliminat�� în cursul procesului legislativ, amenda special�� va fi atacat�� prin excep��ie de neconstitu��ionalitate ce se preconizeaz�� c�� va avea mari ��anse de succes.", se arat�� în adresa ob��inut�� de HotNews.ro.
Peste 80 de reclama��ii ��i doar o amend�� de 5.000 de lei în ultimul an, la modificarea unilateral�� a contractelor de telefonie, internet ��i televiziune Po��i renun��a la contractul de telefonie, internet sau televiziune dac�� furnizorul majoreaz�� tarifele, a anun��at s��pt��mâna trecut�� arbitrul telecom (ANCOM), dup�� cre��terile de pre��uri anun��ate de DIGI ��i Telekom. Operatorii au dreptul de a modifica unilateral contractele, dar trebuie s��-��i anun��e abona��ii ��i s�� le acorde cel pu��in 30 de zile pentru a denun��a contractul, dac�� nu sunt de acord cu modific��rile aduse, în caz contrar riscând sanc��iuni. Vezi în articol ce operatori au fost reclama��i în ultimul an pentru modificarea unilateral�� a contractelor ��i cine a primit amenda de 5.000 de lei.
Schimb��ri la vârful RCS&RDS, dup�� demisia lui Ioan Bendei, condamnat în prim�� instan���� în dosarul drepturilor de televizare Adunarea General�� a Ac��ionarilor (AGA) RCS&RDS a confirmat luni, 11 martie, numirea lui Dan Ioni���� (40 de ani), co-director financiar al companiei, în calitate de membru neexecutiv cu drepturi depline în cadrul Consiliului de Administra��ie (CA) al companiei, a anun��at mar��i grupul DIGI. Dan Ioni���� fusese numit interimar în aceast�� pozi��ie, în data de 5 februarie, când compania a anun��at demisia lui Ioan Bendei. Vezi în articol ce alt membru al conducerii RCS&RDS a primit atribu��ii decizionale ��i de reprezentare a operatorului de comunica��ii mobile.
SUA avertizeaz�� Germania explicit: dac�� alege��i Huawei pentru re��elele 5G, serviciile secrete americane vor mic��ora cooperarea cu cele germane Ambasadorul american în Germania a trimis o scrisoare ministrul german al economiei ��i spune în termeni duri c�� ar putea fi limitat�� cantitatea de informa��ii clasificate trimis�� c��tre serviciile germane, dac�� ��ara european�� alege compania Huawei pentru construc��ia re��elei 5G. SUA ��i-a avertizat alia��ii în ultimele s��pt��mâni s�� nu aleag�� Huawei sau s�� înceteze colaborarea cu grupul chinez, dar scrisoarea de acum, despre care a relatat în premier�� WSJ, este cel mai dur mesaj.
���EXCLUSIV VIDEO Vicepre��edintele Comisiei Europene, despre temerile legate de Huawei: Da, trebuie s�� fim îngrijora��i! În China, to��i produc��torii de software ��i hardware trebuie s�� coopereze cu serviciile secrete Andrus Ansip, vicepre��edintele Comisiei Europene, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro c�� este foarte firesc s�� existe îngrijor��ri de securitate la nivelul UE cu privire la folosirea echipamentelor Huawei în viitoarele re��ele 5G din Europa. "Când vor fi suficient de multe dovezi solide pentru a le folosi public va fi deja prea târziu! Înainte de a ac��iona, trebuie s�� facem o analiz�� foarte serioas�� a riscurilor în UE", spune acesta.Vezi în articol ce spune vicepre��edintele Comisiei Europene despre posibilitatea interzicerii echipamentelor Huawei în viitoarele re��ele 5G din UE.
STS: Echipamentele Huawei nu sunt folosite în nicio infrastructur�� critic�� de stat a României / Huawei a dat în judecat�� guvernul SUA Echipamentele Huawei nu sunt folosite în nicio infrastructur�� critic�� de stat gestionat�� de Serviciul de Telecomunica��ii Speciale din România, ��ar�� membr�� a NATO, au precizat joi pentru Reuters oficialii STS. Pavel Popescu, reprezentantul PNL în comisia IT a Parlamentului, a declarat recent c�� partidul va declan��a o anchet�� public�� privind contribu��ia Huawei la infrastructurile critice ��i va încerca s�� o blocheze din dezvoltarea re��elei 5G din cauza preocup��rilor de securitate crescânde. Vezi în articol ce spune STS despre Memorandumul semnat în 2013 de Guvernul Ponta cu Huawei.
Ac��iune de amploare a Poli��iei: Trafic cu tutun, descoperit în colete transmise prin coresponden����/Ce spune Po��ta Român�� Poli��i��tii de la transporturi efectueaz�� miercuri peste 1.000 de perchezi��ii pe colete trimise prin coresponden����, acestea vizând traficul cu tutun prelucrat ��i eludarea pl����ii accizei la bugetul de stat, a anun��at miercuri Poli��ia Român��. Vezi în articol câte kilograme de tutun au fost confiscate ��i care este prejudiciul la bugetul de stat.
Un anun�� care vizeaz�� milioane de români: Telekom va cre��te pre��urile abonamentelor de telefonie fix��, mobil��, internet ��i TV Pre��ul pentru fiecare serviciu fix (voce fix��, internet, TV) ��i pentru fiecare abonament mobil, pentru clien��ii reziden��iali, va fi majorat, a anun��at miercuri grupul Telekom (fostele Romtelecom ��i Cosmote), m��sur�� motivat�� de 'cre��terea costurilor asociate furniz��rii serviciilor de comunica��ii'. Telekom a aten��ionat recent asupra efectelor grave pe care le va aduce OUG 114 asupra profitabilit����ii companiei ��i a p��strat canalele Pro TV în gril��, la cap��tul unor negocieri aprinse în care sus��inea c�� trustul media vizeaz�� o cre��tere semnificativ�� a pre��ului. Vezi în articol cu cât se va scumpi fiecare serviciu ��i de când.
Reuters: Cel mai mare partid de opozi��ie din România urm��re��te interzicerea Huawei în infrastructura telecomunica��iilor Partidul Na��ional Liberal va declan��a o anchet�� public�� privind contribu��ia Huawei la infrastructurile critice ��i va încerca s�� o blocheze din dezvoltarea re��elei 5G din cauza preocup��rilor de securitate crescânde, a declarat mar��i Pavel Popescu, reprezentantul PNL în comisia IT a Parlamentului, potrivit Reuters.
T��riceanu, pre��edintele ALDE: Am discutat azi cu Vodafone despre implica��iile OUG 114 asupra pie��ei de comunica��ii C��lin Popescu T��riceanu, pre��edintele Senatului ��i al ALDE, partid aflat la guvernare, a declarat mar��i c�� s-a întâlnit cu oficialii Vodafone cu care a discutat implica��iile OUG 114 asupra pie��ei de comunica��ii mobile, în contextul în care anul acesta va avea loc licita��ia pentru ob��inerea de frecven��e pentru tehnologia 5G. T��riceanu a mai spus c�� va primi probabil atât el cât ��i Guvernul un document din partea Asocia��iei operatorilor mobili (AOMR) care s�� rezume problemele pie��ei telecom. Ce nu spune ��eful ALDE este c�� un astfel de document a fost transmis deja Guvernului înc�� din luna ianuarie.
Angaja��ii Vodafone din România vor beneficia de concediu suplimentar pl��tit de pân�� la 10 zile, în cazul în care sunt victime ale violen��ei domestice Angaja��ii Vodafone din toate cele 25 de ����ri în care grupul este prezent, inclusiv România, vor avea acces la asisten���� ��i consiliere specializat�� ��i vor beneficia de concediu suplimentar pl��tit de pân�� la 10 zile, numit „concediu pentru siguran����”, potrivit noii politici globale de resurse umane lansate de grupul britanic de comunica��ii. Potrivit statisticilor Poli��iei Române, în primele 11 luni ale anului 2018, în ��ara noastr�� s-au înregistrat aproape 100 de cazuri de violen���� în familie pe zi ��i doar în primele 10 zile ale anului 2019, au fost emise ordine speciale în 150 de cazuri de violen���� domestic��, pentru a proteja victimele, arat�� compania.
VIDEO Andrus Ansip, vicepre��edintele Comisiei Europene: Am descoperit peste 4.800 de cazuri de dezinformare din Rusia, dar media pro-Kremlin sunt foarte bine finan��ate Peste 4.800 de cazuri de dezinformare din Rusia au fost descoperite pân�� acum de echipa East StratCom, creat�� la nivelul UE pentru a identifica ��i demonta campaniile de dezinformare din Rusia, dar în acela��i timp, ��tim c�� media pro-Kremlin sunt foarte bine finan��ate, a declarat joi într-un interviu video pentru HotNews.ro Andrus Ansip, vicepre��edintele Comisiei Europene. "Russia Today, Sputnik au la dispozi��ie 1,1 miliarde de euro anual. Mai ��tim c�� la fabrica de troli din Sankt Petersburg au 1.000 de angaja��i cu norm�� întreag��, ei diseminând 'informa��ii'", spune oficialul european.
ANALIZ�� Cele patru mari probleme aduse de OUG 114 în telecom: De ce operatorii ar putea s�� nu vin�� la licita��ia statului pentru a lansa servicii 5G Operatorii pot lansa servicii 5G în România ��i cu frecven��ele pe care le utilizeaz�� în prezent, f��r�� a investi în noi drepturi de utilizare. A spus-o ��eful Telekom România ��i acest lucru îl analizeaz�� acum ��i Ministerul Comunica��iilor, condus de Alexandru Petrescu, care împreun�� cu exper��ii arbitrului telecom (ANCOM), caut�� solu��ii de a diminua efectele negative ale controversatei Ordonan��e 114, criticat�� dur recent ��i de Comisia European��. Estim��rile ANCOM ��i ale operatorilor pe baza prevederilor OUG 114 arat�� c�� suma cumulat�� a pre��urilor de pornire pentru frecven��ele licitate variaz�� între 2,5 miliarde de euro ��i 7,6 miliarde de euro, cifre considerate 'profund nerealiste'.
���EXCLUSIV VIDEO Andrus Ansip, vicepre��edintele Comisiei Europene: S�� taxezi obiceiurile proaste, ca fumatul ��i alcoolul? Da, pot s�� în��eleg asta! S�� taxezi inova��ia? Nu este o idee bun��! "Potrivit în��elegerii mele, s�� impui anumite taxe speciale pe solu��ii inovative nu este cea mai bun�� idee.", declar�� într-un interviu pentru HotNews.ro Andrus Ansip, vicepre��edintele Comisiei Europene ��i comisar pentru pia��a unic�� digital��. Întrebat despre controversata Ordonan���� 114 care a impus un tarif fix de 3% pe cifra de afaceri în telecom, Andrus Ansip a explicat gre��elile uria��e f��cute în UE prin taxarea inova��iei.
Liberty Global: Vânzarea UPC c��tre Vodafone în România r��mâne s�� se finalizeze la mijlocul acestui an UPC România a pierdut 9.200 de abona��i în ultimul trimestru din 2018, dar operatorul de comunica��ii prin cablu anun���� c�� anul trecut a înregistrat o cre��tere anual�� a bazei de abonamente (RGU) de 2%, ad��ugând 35.300 de noi abonamente, ��i venituri de 668,7 milioane lei, în cre��tere cu 6,6% fa���� de 2017. Grupul Liberty Global a anun��at joi c�� vânzarea opera��iunilor din România, Ungaria ��i Cehia r��mân s�� se finalizeze la mijlocul acestui an, în condi��iile în care Comisia European�� a deschis o investiga��ie aprofundat�� asupra implica��iilor achizi��ion��rii acestor opera��iuni.
Comisia European��: Succesul licita��iei ��i introducerea re��elelor 5G în România "ar putea fi puse în pericol" de m��surile OUG 114 "M��surile fiscale adoptate de Guvern în decembrie 2018 ar putea pune în pericol succesul licita��iei ��i ar putea afecta introducerea re��elelor 5G, iar pre��urile excesive ale licen��elor 5G ar putea avea un impact negativ asupra pre��urilor foarte competitive ale serviciilor de telecomunica��ii", avertizeaz�� Comisia European�� în raportul de ��ar�� publicat miercuri. În ciuda vitezelor mari la internet, România a r��mas în urm�� în ceea ce prive��te acoperirea de band�� larg�� în zonele rurale, mai aten��ioneaz�� Executivul European.
[P] Telekom: Desp��r��irea este noua lipeal��! Câteva statistici realizate de asocia��ii de marketing ��i retail arat�� c�� de Sfântul Valentin aproximativ 53% dintre femei sunt dispuse s�� ias�� dintr-o rela��ie dac�� nu primesc ceva cu ocazia acestei zile a iubirii. Altfel spus, ele sunt preg��tite s�� ia lipsa cadoului ca pe o declara��ie de ne-iubire. Evident, de cele mai multe ori este vorba despre pic��tura care a umplut paharul. Îns��, ceea ce atrage aten��ia în acest caz este faptul c��, spre deosebire de alte zile ale anului, Sf. Valentin are statistic ��anse s�� fie a Break Up Day! Altfel spus, o zi a desp��r��irilor mai mult sau mai pu��in anun��ate.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version