TELECOM
Contre pe Facebook pe tema efectelor OUG 114 în telecom: Ministrul Comunica��iilor îl acuz�� pe ��eful Telekom de declara��ii 'neconforme cu realitatea' Ministrul Comunica��iilor, Alexandru Petrescu, a cerut conducerii Telekom, unde statul român este ac��ionar minoritar, s�� rectifice declara��iile privind impactul pe care l-ar avea OUG 114 asupra industriei telecom pe motiv c�� ar fi 'neconforme cu realitatea'. Pentru c�� acest lucru nu s-a întâmplat, ministrul a postat pe Facebook o precizare în care sus��ine c�� ar fi eronate declara��iile f��cute vineri de ��eful Telekom, Miroslav Majoros, legate de faptul c�� operatorii telecom ar fi taxa��i în mod discriminatoriu ��i pentru activit����i non-telecom. "Îi recomand CEO-ului Telekom s�� fie mult mai riguros", spune ministrul.
ANALIZ�� S.N. Radicomunica��ii ��i televiziunea terestr�� digital�� La finele s��pt��mânii trecute se anun��a c�� S.N. Radiocomunica��ii a început implementarea televiziunii terestre digitale, semnând, în fine, contractul pentru furnizarea echipamentelor de emisie necesare re��elei na��ionale de televiziune digital�� terestr��, care va fi utilizat�� pentru a transmite posturile publice de televiziune. S�� remintim c�� Radiocomunica��ii a ob��inut licen��ele pentru trei multiplexe in iunie 2014 ��i c�� în România trecerea de la televiziune terestr�� analogic�� la cea digital�� trebuia s�� se termine pân�� la 17 iunie 2015, conform acordului Geneva 2006.
Mesaj dur al ��efului Telekom România, despre efectele OUG 114: Suntem for��a��i s�� stop��m orice poten��iale achizi��ii ��i am putea s�� nu particip��m la licita��ia 5G Grupul Telekom Romania (fostele Romtelecom ��i Cosmote), la care statul este ac��ionar minoritar, va stopa toate poten��ialele achizi��ii din cauza prevederilor discriminatorii ale Ordonan��ei 114/2018, a spus vineri Miroslav Majoros, ��eful grupului. "Avem venituri de zeci de milioane de euro din servicii non-telecom, c��rora li se va aplica aceast�� tax��. Vrei s�� cumperi un iPhone de la noi? Noi vom suporta costul taxei de 3%, în timp ce alte firme nu. Orice vânzare de cl��diri va fi la fel taxat��, ceea ce este profund discriminatoriu. Stop��m orice poten��iale achizi��ii.", a spus acesta.Vezi în articol ce spune ��eful Telekom România despre provoc��rile licita��iei 5G
GRAFICE Ce a��tept��ri ��i temeri au românii cu privire la 5G ��i Internetul obiectelor: Confort versus furtul datelor personale ��i cât ar pl��ti românii pentru 5G 34% dintre români au auzit despre tehnologia 5G, iar 22% despre „Internetul Obiectelor” (Internet of Things – IoT), potrivit unui studiu de pia���� realizat de Metro Media Transilvania, la solicitarea ANCOM. Confortul este apreciat ca fiind principalul beneficiu ce poate fi adus de utilizarea obiectelor conectate la internet, iar temerea cea mai mare este furtul sau pierderea datelor personale. Cei mai mul��i români se a��teapt�� ca tehnologia 5G, care ar putea fi introdus�� în 2020, s�� ofere acoperire ��i viteze mai bune la internet, dar 45% dintre responden��i nu ar fi dispu��i s�� pl��teasc�� în plus pentru asta.
Afacerile Orange au crescut la peste 1,12 miliarde de euro în 2018: Cum a evoluat num��rul de clien��i ��i când ar putea contesta amenda de la Consiliul Concuren��ei Orange România, cel mai mare operator local de comunica��ii mobile, a ob��inut anul trecut o cifr�� de afaceri total�� de 1,125 miliarde de euro, cre��tere sus��inut��, în principal, de evolu��ia pozitiv�� a serviciilor fix-mobil ��i a consumului de date mobile, a anun��at joi compania. În 2017, compania a avut afaceri de 1,07 miliarde euro. Grupul Orange prezint�� în raportul financiar ��i informa��ii privind termenul estimat pentru contestarea amenzii de 14 milioane euro primite de la Consiliul Concuren��ei.
Afacerile grupului Telekom în România, la care statul este ac��ionar minoritar, au continuat s�� scad�� ��i în 2018 Grupul Telekom România (fostele Romtelecom ��i Cosmote), la care statul este ac��ionar minoritar, a raportat venituri de 933,2 milioane de euro anul trecut, în sc��dere cu 4% fa���� de anul 2017, arat�� datele grupului elen OTE. În ultimul trimestru din 2018, Telekom avea 2,14 milioane de abona��i de telefonie fix��, în cre��tere anual�� cu 2,1% ��i a câ��tigat peste 70.00 de abona��i la serviciile convergente fix-mobil, dar a pierdut zeci de mii de abona��i la serviciile de televiziune, internet fix ��i comunica��ii mobile fa���� de ultimul trimestru din 2017.
Fostul ministru PSD al Comunica��iilor, Bogdan Cojocaru, a ajuns consilier personal al pre��edintelui ANCOM, Sorin Grindeanu Fostul ministru PSD al Comunica��iilor, Bogdan Cojocaru, care a fost remaniat anul trecut de la conducerea acestui minister, dup�� 10 luni de mandat, a fost angajat în data de 11 februarie în func��ia de consilier personal la cabinetul pre��edintelui ANCOM, Sorin Grindeanu. Anul trecut, tot sub mandatul lui Grindeanu, în ANCOM au mai fost angajate Alina Popa, fost purt��tor de cuvânt al Guvernului Grindeanu, ��i Laura Carmen Zgonea, actuala so��ie a lui Valeriu Zgonea, fostul pre��edinte al Camerei Deputa��ilor.Vezi în articol câte zeci de persoane au fost angajate în ANCOM, sub conducerea lui Sorin Grindeanu, ��i cât este venitul mediu net în institu��ie.
Prim��ria Bucure��ti ��i Netcity Telecom contest�� în instan���� reducerea tarifelor de acces în re��eaua subteran�� de fibr�� optic�� din Capital�� Prim��ria Bucure��ti ��i Netcity Telecom au atacat în instan���� decizia dat�� luna trecut�� de arbitrul telecom (ANCOM) care a impus reducerea tarifelor ��i a stabilit condi��iile de acces nediscriminatoriu la re��eaua subteran�� de fibr�� optic�� Netcity din Bucure��ti. Obliga��i s��-��i mute în subteran cablurile de fibr�� optic��, furnizorii de internet reclam�� de ani de zile existen��a unor tarife ��i condi��ii abuzive de acces la aceast�� re��ea, care ar fi dus la dispari��ia multor re��ele de cartier.Vezi în articol motivele pentru care Prim��ria ��i Netcity Telecom cer anularea deciziei ANCOM.
Angaja��ii Nokia au protestat la Paris ��i se tem c�� posturile le vor fi desfiin��ate ��i relocate apoi în România, Ungaria ��i Portugalia Angaja��i ai produc��torului de echipamente telecom Nokia, care în 2016 a preluat Alcatel-Lucent, au protestat în Fran��a contra unui plan de reorganizare ce ar duce la desfiin��area unor locuri de munc��, scrie Zonebourse, care citeaz�� AFP. Angaja��ii sunt îngrijora��i c�� va urma o delocalizare c��tre România, Ungaria ��i Portugalia. Nokia a preluat activit����ile Alcatel-Lucent de la Timi��oara unde în 2015 a demarat un proiect de mutare a tuturor activit����ilor într-un singur loc. În 2017 compania a anun��at un plan de investi��ii de 73 milioane euro la Timi��oara.
Veniturile grupului DIGI au dep����it pragul de 1 miliard de euro în 2018, dar profitul net a sc��zut cu 65,5% pân�� la 21,3 milioane de euro DIGI Communications, compania mam�� a RCS&RDS, a anun��at joi seara c�� veniturile ob��inute în toate cele patru ����ri în care opereaz�� au dep����it pragul de un miliard de euro, conform rezultatelor financiare anuale preliminare publicate pe Bursa din Bucure��ti. Grupul controlat de miliardarul or��dean Zoltan Teszari a afi��at îns�� un profit net de peste 21,3 milioane euro, în sc��dere cu 65,5% fa���� de anul 2017. Vezi în articol evolu��ia num��rului de abona��i din România: unde a crescut ��i unde a sc��zut.
UPDATE Sindicali��tii din Telekom protesteaz�� joi în fa��a Ministerului Comunica��iilor, reclamând "miile de concedieri abuzive ��i mascate" din ultimii ani / Telekom: Schimb��rile din ultimii ani au vizat îmbun��t����irea rela��iei cu clien��ii prin digitalizare, iar pentru angaja��ii afecta��i am asigurat protec��ie social�� avantajoas�� Un sindicat care reprezint�� angaja��ii Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote) va protesta joi, de la ora 16:00, în fa��a Ministerului Comunica��iilor, reclamând miile concedieri abuzive, mascate obscur ��i petrecute în ultimii ani, informeaz�� Agerpres. În replic��, conducerea Telekom a precizat pentru HotNews.ro c�� schimb��rile din ultimii ani au vizat îmbun��t����irea rela��iei cu clien��ii prin digitalizare ��i c�� pentru salaria��ii afecta��i de acest proces de transformare a asigurat protec��ie sociala avantajoasa.
BNR vrea s�� î��i schimbe site-ul web, conceput acum 10 ani Banca Na��ional�� a României (BNR) vrea s�� î��i înlocuiasc�� site-ul web actual, conceput acum 10 ani, cu un produs nou. Site-ul, accesat zilnic de peste 30.000 de utilizatori unici, are statut de aplica��ie critic�� pentru banca central��, orice întrerupere a func��ion��rii sale putând avea un impact negativ chiar asupra pie��elor financiare. Vezi în articol ce vrea BNR de la noua versiune a site-ului ��i câ��i bani a alocat pentru acest proiect.
Adriana Cotel a schimbat directorul general de la Casa de S��n��tate: Liliana Mihai s-a întors la conducerea direc��iei juridice a institu��iei Adriana Cotel, noul pre��edinte al Casei Na��ionale de Asigur��ri de S��n��tate (CNAS), a semnat în data de 6 februarie încetarea deleg��rii Lilianei Mihai în func��ia de director general al institu��iei, func��ie în care fusese numit�� în luna mai a anului 2017, potrivit unui ordin consultat de HotNews.ro. Liliana Mihai, urm��rit�� penal din 2016 într-un dosar în care procurorii DNA au calculat un prejudiciu de 16,8 milioane euro la informatizarea Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI), î��i reia func��ia de conducere a Direc��iei juridice din CNAS.
���DOCUMENT Arbitrul telecom a r��mas f��r�� fluier: Nereguli grave care au afectat milioane de români ar fi pedepsite acum cu doar 2.500 de lei Foarte mul��i români au r��mas anul trecut aproape 3 ore f��r�� servicii de voce, date ��i SMS, acesta fiind cel mai grav incident petrecut în pia��a telecom, pentru care furnizorul vinovat a fost sanc��ionat cu 1,1 milioane de lei de c��tre arbitrul telecom (ANCOM). Dac�� s-ar repeta acum acest incident, furnizorul ar avea de achitat numai 5.000 de lei, situa��ie în care "nu ar în��elege gravitatea faptelor s��vâr��ite ��i nici nu ar fi motivat s�� ia m��suri pentru a preveni astfel de situa��ii", se arat�� în motivarea unui proiect de lege care încearc�� s�� repare o abera��ie legislativ�� introdus�� anul trecut.
Valeriu Zgonea, fostul pre��edinte al Camerei Deputa��ilor, reprezint�� Institutul care gestioneaz�� domeniile de internet .ro la conferin��e interna��ionale Valeriu Zgonea, fostul pre��edinte al Camerei Deputa��ilor, exclus din PSD în 2016 dup�� ce i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea, a ajuns s�� reprezinte Institutul na��ional de cercetare în Informatic�� (ICI), care tr��ie��te din gestionarea domeniilor de internet .ro, la conferin��e interna��ionale. Zgonea, de profesie inginer de c��i ferate, a participat în perioada 15-19 octombrie 2018, la Amsterdam, ca reprezentant al ICI, la conferin��a interna��ional�� organizat�� de RIPE NCC, organiza��ie care administreaz�� resursele de numerota��ie internet (adrese IP) pentru Europa, Orientul Mijlociu ��i Asia Central��.
Huawei se ofer�� s�� construiasc�� un centru de cyber security în Polonia, ��ar�� foarte pornit�� împotriva gigantului chinez Huawei s-a oferit s�� construiasc�� un centru de cyber security în Polonia, ��ar�� în care luna trecut�� a fost arestat un angajat al companiei, b��nuit c�� ar fi spionat în favoarea Chinei. Huawei are tot mai multe probleme în Europa Central��, recent fiind exclus�� dintr-o licita��ie pentru un portal, autorit����ile având de gând s�� o exclud�� pe viitor de la toate licita��iile împreun�� cu o alt�� companie chinez�� telecom: ZTE.
DIGI: Ioan Bendei a demisionat 'din motive personale' din toate func��iile de conducere a RCS&RDS/Bendei a fost condamnat recent, în prim�� instan����, la 4 ani închisoare cu executare în dosarul drepturilor de televizare Ioan Bendei, vicepre��edinte ��i administrator al RCS&RDS, ��i-a prezentat mar��i demisia din cadrul Consiliului de Administra��ie al companiei, decizie luat�� 'din motive personale', se arat�� într-un comunicat pe burs�� al grupului DIGI. Ioan Bendei va r��mâne în cadrul DIGI, dar nu va mai de��ine o pozi��ie de conducere sau de reprezentare a RCS&RDS. Demisia vine în contextul în care Ioan Bendei a fost condamnat în prim�� instan����, luna trecut��, la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul drepturilor de televizare.
Danemarca expulzeaz�� doi angaja��i ai Huawei afla��i în situa��ie ilegal�� Danemarca a decis expulzarea a doi angaja��i ai gigantului chinez de telecomunica��ii Huawei, a anun��at luni poli��ia din Copenhaga, relateaz�� AFP.
���BUGET 2019 Ministerul Comunica��iilor este preg��tit s�� pl��teasc�� 110 milioane de lei pe licen��e Microsoft în acest an Ministerul Comunica��iilor este preg��tit s�� pl��teasc�� 110 milioane lei în acest an pentru achizi��ionarea, în numele Guvernului, a drepturilor de utilizare a unor produse Microsoft, dup�� pl����i în valoare de peste 536,1 milioane lei efectuate în perioada 2009-2017, potrivit proiectului de buget pe 2019. Contactat de HotNews.ro, Ministrul Alexandru Petrescu a explicat de ce a bugetat aceast�� sum�� ��i în ce condi��ii va fi efectuat�� plata.
Condi��iile de acordare a spectrului radio pentru 5G, în consultare public��, într-un moment în care industria este bulversat�� de Ordonan��a l��comiei Condi��iile ��i procedura de acordare a spectrului radio pentru 5G, tehnologia care va permite conectarea la re��ele a miliarde de utilizatori ��i obiecte inteligente din domeniul IoT (Internet of Things) au fost joi scoase în consultare public��. ��inta a r��mas aceea��i: licen��ele s�� fie acordate pân�� pe 15 decembrie 2019. Problema este îns�� c�� industria este bulversat�� de prevederile OUG 114/2018 ��i, într-un document prezentat în premier�� de HotNews.ro, marii operatori au avertizat c�� noile taxe vor face imposibil�� implementarea 5G, iar inten��ia statului de a câ��tiga minim 3,1 miliarde euro din aceast�� licita��ie este nerealist��. Vezi în articol documentul de pozi��ie privind implementarea 5G.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...





Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version