TELECOM
Un litigiu între un mare operator mobil ��i Protec��ia Datelor, suspendat pân�� la o decizie a Cur��ii Europene de Justi��ie: Totul a plecat de la o amend�� de 10.000 de lei Tribunalul Bucure��ti a admis în luna noiembrie a anului trecut solicitarea Orange România, cel mai mare operator local de comunica��ii mobile, de a sesiza Curtea European�� de Justi��ie (CJUE) pentru a se pronun��a cu privire la interpretarea articolului referitor la 'consim����mântul persoanei vizate' din Directiva UE privind protec��ia persoanelor fizice la prelucrarea datelor personale. Judecarea cauzei este acum suspendat�� pân�� la pronun��area Cur��ii Europene ��i totul a plecat de la o amend�� de 10.000 de lei.Vezi în articol cum explic�� Protec��ia Datelor de ce a fost amendat operatorul mobil.
ANALIZA În aten��ia ANCOM: Ce se întâmpl�� cu tarifele de terminare în re��elele mobile? Uitându-m�� în propunerea de plan de ac��iuni al ANCOM pentru anul 2019 am observat o eroare sau anomalie. La pagina 2, punctul 8 se prevede ”Stabilirea tarifelor serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor pe baza unui model de calcula��ie a costurilor”. Eroarea este prezen��a cuvântului ”fixe” în loc de ”mobile”. Sau, dac�� nu este o eroare atunci este o anomalie - ANCOM î��i propune eforturi pentru un obiectiv mai pu��in important în detrimentul unuia cu mare impact asupra industriei.
���DOCUMENT Avertisment dur al Orange, Vodafone ��i Telekom c��tre Guvern: Implementarea 5G ar fi imposibil�� în urma aplic��rii Ordonan��ei care suprataxeaz�� mediul privat Orange, Vodafone ��i Telekom au avertizat Guvernul c�� "m��surile OUG 114/2018 încalc�� legisla��ia UE" ��i "vor face imposibil�� implementarea noilor tehnologii". Într-un document ob��inut de HotNews.ro (vezi integral în articol), operatorii avertizeaz�� c�� impactul total va fi de 3,3 miliarde de euro în acest an, sum�� ce dep����e��te veniturile anuale ale industriei ��i reprezint�� 60% din investi��iile totale ale operatorilor mobili în ultimii 10 ani. Conform m��surilor privind taxele de licen����, statul ar trebui s�� încaseze minim 3,1 miliarde euro în urma licita��iei 5G ce va fi organizat�� în 2019, "o sum�� care, evident, nu poate fi suportat�� de cei 4 operatori mobili prezen��i în pia����."
Controverse generate de Ordonan��a 114 asupra licita��iei 5G: Unele frecven��e nu mai pot fi licitate, iar pentru cele disponibile statul ar vrea miliarde de euro Industria telecom este bulversat�� în acest moment de prevederile OUG 114/2018 care suprataxeaz�� mediul de afaceri. Speciali��ti din industria telecom au încercat s�� calculeze cât ar încasa statul din taxele de licen���� aferente frecven��elor pentru servicii 5G, îns�� cifrele rezultate ajung la miliarde de euro ��i ar fi nerealiste. Culmea este c�� unele frecven��e disponibile pentru servicii 5G nu se mai reg��sesc în OUG-ul care fixeaz�� pre��urile minime de licen����, iar pentru alte frecven��e costul prelungirii este mai mare decât dac�� ar fi licitate din nou.
Estim��ri Deloitte privind tehnologia 5G: Aproximativ 50 de operatori vor lansa servicii 5G pân�� în anul 2020 la nivel mondial 72 de operatori din toat�� lumea au testat tehnologia 5G în 2018 ��i se preconizeaz�� c�� aproximativ 50 de operatori vor lansa servicii 5G pân�� în anul 2020 cel pu��in în anumite zone, în special în ora��e mari, potrivit unui studiu la nivel global realizat de Deloitte. În ceea ce prive��te terminalele 5G, Deloitte estimeaz�� c�� aproximativ 20 de furnizori vor lansa în 2019 echipamente compatibile 5G ��i vor vinde aproximativ un milion de unit����i. Vezi în articol ce a��tept��ri sunt pentru pia��a din România.
Florina T��nase a preluat func��ia de director juridic al Telekom România, dup�� ce anterior a coordonat direc��iile juridice ale Vodafone ��i UPC Florina T��nase coordoneaz�� începând de vineri, 25 ianuarie, activit����ile juridice, de reglementare, securitate ��i protec��ia datelor cu caracter personal ale grupului de companii Telekom Romania, a anun��at vineri compania. Anterior acestei numiri, Florina T��nase a ocupat pozi��iile de Senior Director Legal & External Affairs în cadrul Vodafone România, Legal Vice-President al AD Pharma Group, precum si Legal & Regulatory Compliance Director al UPC România.
Veniturile din servicii ale Vodafone România au sc��zut cu 0,5% pân�� la 719 milioane de euro anul trecut Veniturile din servicii ale Vodafone România au sc��zut cu 0,8% pân�� la 180,2 milioane euro în ultimul trimestru al anului trecut, ca efect al sc��derii tarifelor de interconectare de la la 0,96 eurocen��i/minut, la 0,84 eurocen��i/minut pentru apelurile de voce mobil��, a anun��at al doilea mare operator local de comunica��ii mobile. Datele grupului britanic arat�� c�� anul trecut aceste venituri au fost de 719 milioane euro, în sc��dere cu 0,5% fa���� de 2017. Num��rul de utilizatori a r��mas constant la peste 9,9 milioane de utilizatori.
Ordonan��a care suprataxeaz�� mediul de afaceri: Furnizorii de internet au cerut sprijinul Comisiei Europene ��i al Avocatului Poporului Asocia��ia Na��ional�� a Internet Service Providerilor din România (ANISP) a solicitat Avocatului Poporului s�� sesizeze Curtea Constitu��ional�� ��i a trimis o scrisoare ��i c��tre Direc��ia General�� Re��ele de Comunica��ii, Con��inut ��i Tehnologie (DG CONNECT) a Comisiei Europene prin care se solicit�� sprijinul Comisiei fa���� de efectele negative pe care le-ar avea OUG 114/2011, se arat�� într-un comunicat al asocia��iei. Suprataxarea industriei de telecomunica��ii ar contravine legisla��iei na��ionale ��i europene ��i va duce la cre��terea tarifelor c��tre utilizatorii finali, dar ��i la posibile falimente, sus��ine asocia��ia.
Grupul elen OTE neag�� c�� ar fi intrat în negocieri pentru vânzarea Telekom România / Deutsche Telekom: Nu coment��m astfel de specula��ii media "Grupul OTE, în calitate de ac��ionar direct al Telekom România, nu a intrat în negocieri cu o ter���� parte", au precizat pentru HotNews.ro oficialii grupului elen, ca reac��ie la declara��ia unui om de afaceri bulgar, care a spus în presa local�� c�� ar negocia cu Deutsche Telekom pentru preluarea companiei din România. De cealalt�� parte, oficialii Deutsche Telekom, ac��ionarul majoritar al OTE, au spus pentru HotNews.ro c�� "nu comenteaz�� astfel de specula��ii media". Vezi în articol integral preciz��rile OTE ��i Deutsche Telekom.
BBC: Germania ia în calcul introducerea unor cerin��e mai stricte de securitate, care ar bloca utilizarea echipamentelor Huawei în viitoarele re��ele 5G Germania ia în calcul introducerea unor cerin��e de securitate mai stricte, care ar putea împiedica utilizarea produselor Huawei la realizarea re��elelor 5G, potrivit unor surse BBC. Ministerul de Interne al Germaniei a declarat anterior c�� se opune ideii de a interzice accesul anumitor produc��tori de echipamente la realizarea re��elelor 5G, dar, potrivit surselor BBC, ar c��uta modalit����i de a bloca echipamentele produc��torului Huawei, care a negat vehement c�� ar spiona pentru China.
Cum ��i-au portat românii numerele de telefon în 2018: DIGI a câ��tigat cele mai multe numere de mobil, în timp ce Telekom a fost lider pe telefonie fix�� Peste 930.000 de numere de telefon au fost portate anul trecut de c��tre românii care au vrut s�� schimbe furnizorul de telefonie, dar s��-��i p��streze în acela��i timp num��rul de telefon, a anun��at joi arbitrul telecom (ANCOM). 92% dintre aceste numere au fost de mobil, cele mai multe (peste 278.000) fiind transferate în re��eaua Digi, apoi în re��elele Orange (176.124 numere) ��i Vodafone (156.323 numere). În zona telefoniei fixe, lider a fost Telekom România (fostul Romtelecom), care a câ��tigat 28.516 numere.
Scandalul Huawei - Anchet�� penal�� în SUA împotriva companiei b��nuit�� de furt de tehnologie de la rivalii americani - WSJ Justi��ia american�� a deschis o anchet�� penal�� împotriva Huawei sub b��nuiala c�� grupul chinez ar fi furat tehnologie de la rivalii americani, scrie Wall Street Journal. Informa��ia este înc�� o lovitur�� pentru Huawei care a negat vehement c�� ar spiona pentru China ��i a spus c�� este o victim�� a r��zboiului economic sino-american.
Netcity Telecom, obligat�� de ANCOM s��-��i reduc�� tarifele ��i s�� ofere acces nediscriminatoriu la re��eaua subteran�� de fibr�� optic�� din Bucure��ti: O interven��ie sever�� care va afecta investi��iile, bugetul Prim��riei ��i confortul cet����enilor NetCity Telecom va trebui s��-��i reduc�� tarifele ��i s�� ofere condi��ii nediscriminatorii de acces pentru operatori la re��eaua subteran�� de fibr�� optic�� Netcity din Bucure��ti în maxim 60 de zile, în caz contrar riscând plata unei amenzi de 30.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere, potrivit unei decizii a arbitrului telecom (ANCOM). Compania sus��ine c�� decizia este "o interven��ie sever��, neadaptat��, de natur�� a afecta investi��iile în infrastructur��, bugetul local ��i confortul cet����enilor" ��i spune c�� va c��uta solu��iile necesare pentru restabilirea unui cadru de operare echitabil.Vezi în articol ce condi��ii ��i tarife va trebui s�� ofere Netcity în maxim 60 de zile
Ren Zhengfei, fondatorul Huawei: Îmi iubesc ��ara, sus��in partidul comunist, dar nu a�� face r��u niciunei ����ri/Huawei este doar o s��mân���� de susan în conflictul comercial China-SUA Fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, a dat primul interviu în patru ani presei str��ine ��i a negat c�� Huawei ar spiona pentru China sau vreo alt�� ��ar��. Ren, care este ofi��er în armata chinez��, a avut cuvinte de l��uda fa���� de Trump ��i a spus c�� îi este dor de fiica sa care a fost arestat�� în Canada pe 6 decembrie.
Polonia cere alia��ilor NATO ��i ����rilor UE s�� aib�� o pozi��ie comun�� fa���� de Huawei ��i s�� decid�� dac�� este cazul ca toate contractele publice cu compania s�� fie suspendate Ministrul polonez de interne cere alia��ilor NATO s�� aib�� o strategie comun�� fa���� de Huawei, dup�� ce un director al companiei a fost arestat în Polonia sub b��nuiala c�� ar fi spionat pentru guvernul chinez. Scandalul are mari ��anse s�� afecteze afacerile companiei în Europa, presiunile crescând pe diversele guverne.
DIGI va cre��te pre��urile unor servicii de comunica��ii de la 1 martie, pe fondul investi��iilor în dezvoltare ��i ca reac��ie la cre��terea continu�� a costurilor Grupul DIGI/RCS&RDS, cel mai mare operator local de cablu TV ��i internet fix, a anun��at vineri c�� va cre��te, de la 1 martie 2019, pre��urile anumitor servicii furnizate, pentru a r��spunde nevoii continue de dezvoltare ��i de cre��tere a calit����ii serviciilor furnizate, precum ��i pentru a reac��iona la cre��terea continu�� a costurilor pe care le suport��. Dac�� nu sunt de acord cu major��rile, clien��ii pot renun��a în termen de 30 de zile, la serviciile contractate f��r�� a pl��ti penalit����i. Anul trecut ��i al��i operatori, ca UPC, Telekom sau Orange, au crescut pre��urile unor servicii, f��r�� s�� anun��e public acest lucru.
���DOCUMENT ANCOM l-a avertizat pe Teodorovici: Aplicarea unei taxe fixe de 3% pe cifra de afaceri din telecom încalc�� legisla��ia UE / Guvernul a ignorat avertismentul Arbitrul telecom (ANCOM), condus de Sorin Grindeanu, a avertizat în data de 20 decembrie Ministerul de Finan��e, c�� aplicarea unui tarif de monitorizare la un nivel fix de 3% pe cifra de afaceri în telecom încalc�� legisla��ia UE, conform unui document ob��inut de HotNews.ro. În ciuda observa��iilor ANCOM, care a propus ca acest tarif "s�� se determine anual, f��r�� a dep����i 3%", în Ordonan��a de Urgen���� privind "taxa pe l��comie", publicat�� în 29 decembrie în Monitorul Oficial, Guvernul a p��strat acest tarif fix la 3%, dar a exceptat de la plata acestuia serviciile po��tale ��i de curierat, sector în care statul, prin Po��ta Român��, este cel mai mare juc��tor.
UPDATE Consiliul Concuren��ei a amendat Orange cu 14 milioane de euro pentru abuz de pozi��ie dominant�� / Orange sus��ine c�� a ac��ionat legitim stopând practicile în��el��toare ale unui furnizor de servicii ��i anun���� c�� va contesta amenda Consiliul Concuren��ei a anun��at mar��i c�� a amendat Orange România cu 64.915.183 lei (aproximativ 14 milioane euro) pentru abuz de pozi��ie dominant��. Autoritatea de concuren���� a constatat c��, în perioada 2011-2015, operatorul de telefonie a limitat accesul companiei Simplus Invest SRL la re��eaua sa de telefonie mobil��, blocându-i activitatea de transmitere a mesajelor comerciale c��tre/de c��tre clien��ii Orange. HotNews.ro a scris luna trecut�� c�� Orange a primit o amend�� de peste 11 milioane de euro în acest caz.UPDATE (18:30) Orange sus��ine c�� "a fost sanc��ionat�� de c��tre Consiliul Concuren��ei pentru reac��ia legitim�� ��i justificat�� de a stopa practicile comerciale în��el��toare ale unui furnizor de servicii" ��i anun���� c�� "va folosi toate mijloacele legale pentru a contesta aceast�� sanc��iune"
Grupul DIGI r��spunde acuza��iilor lui Darius Vâlcov ��i evalueaz�� ce m��suri s�� ia împotriva Ordonan��ei de Urgen���� care impune taxe suplimentare în telecom ��i energie Grupul DIGI a reac��ionat mar��i la acuza��iile f��cute luna trecut�� de Darius Vâlcov privind 'comportamentul incorect' pe care l-ar avea unii operatori telecom, printre care ��i RCS&RDS care ar fi pl��tit un impozit pe profit de 1577 lei la o cifr�� de afaceri de 3,3 miliarde de lei. DIGI spune c�� aceste sus��ineri nu sunt întemeiate ��i c�� nu exist�� nicio baz�� juridic��, fiscal�� sau economic�� pentru justificarea introducerii noilor taxe "discriminatorii ��i netemeinice din Ordonan��a de Urgen����" adoptat�� luna trecut��. "Suntem în curs de evaluare a efectelor OUG 114/2018 asupra activit����ilor noastre ��i vom adopta eventualele m��suri ce se vor impune.", anun���� DIGI.
Tranzac��ie aprobat��: Furnizorul de solu��ii IT Net Brinel, fondat de clujeanul Marcel Borodi, va fi preluat de grupul francez SNEF Consiliul Concuren��ei a anun��at vineri c�� a autorizat tranzac��ia prin care grupul francez SNEF a preluat Net Brinel, unul dintre principalii integratori romani de sisteme informatice, fondat de clujeanul Marcel Borodi. Potrivit presei locale, patronul Marcel Borodi face parte din cercul de apropia��i ai lui Emil Boc, compania lui având mai multe contracte cu administra��ia local�� clujean��. Un raport al Corpului de Control al premierului Ciolo�� ar��ta în decembrie 2016 c�� Net Brinel se afl�� printre firmele care au câ��tigat cei mai mul��i bani din contracte IT cu statul în perioada 2011-2016.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version