Neplata despagubirilor reprezinta cel mai reclamat aspect de catre clientii companiilor de asigurari, acesta facand obiectul a circa 7000 de petitii (93,87% din totalul petitiilor intemeiat formulate in 2012), se arata in Raportul Anual al ASF. Printre alte aspecte reclamate s-au numarat si probleme de comunicare intre asigurati sau pagubiti si inspectorii de dauna, precum si solicitari de recalculare a valorii despagubirilor. Patru asiguratori au cumulat aproape 85% din totalul reclamatiilor: ASTRA, EUROINS, OMNIASIG VIG si ASIROM VIG. Citeste in atasament Raportul integral

In toate aceste cazuri, CSA a intervenit solicitand asiguratorilor reclamati reanalizarea dosarelor de dauna in ceea ce priveste modul de instrumentare, respectiv recalcularea valorii despagubirilor cuvenite petentilor, potrivit prevederilor legale si/sau contractuale dupa caz, incadrarea corecta a evenimentelor avizate in riscurile asigurate prin contractele de asigurare facultativa.

Pentru a proteja interesele asiguratilor sau pagubitilor care s-au adresat ASF, au fost initiate numeroase intalniri cu reprezentantii asiguratorilor, in vederea analizarii si solutionarii spetelor reclamate pe cale amiabila.

Din punct de vedere al structurii numarului de petitii inregistrat pe fiecare dintre cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata, se observa ca ponderea importanta o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor generale, pentru care s-a inregistrat un numar de 7.324 petitii, reprezentand 98,91% din total.

Pe segmentul asigurarilor generale, ponderea importanta a fost detinuta de petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte Verde, care au reprezentat 65,89% din totalul petitiilor intemeiat formulate si inregistrate in anul 2012 la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Cele 4.879 de petitii inregistrate pe clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte Verde reprezinta aproximativ 0,072% din numarul contractelor incheiate, respectiv 1,65% din numarul dosarelor de dauna avizate, conform datelor raportate de asiguratori.

In activitatea de solutionare a petitiilor, CSA a avut in vedere analiza aspectelor semnalate de petenti pe baza documentatiei justificative puse la dispozitie de catre asiguratori, respectiv pe baza analizei dosarelor de dauna care fac obiectul reclamatiilor inregistrate, precum si a notelor de fundamentare transmise de societatile de asigurare, urmarindu-se respectarea de catre asiguratori a cadrului legal din domeniul asigurarilor, precum si a celui contractual convenit de parti.

  • Peste 99% din numarul petitiilor intemeiat formulate in anul 2012 au fost indreptate impotriva societatilor de asigurare, in timp ce petitiile inregistrate impotriva brokerilor de asigurare au reprezentat 0,93% din total.

Petitiile inregistrate pentru patru societati, respectiv ASTRA SA (31,83%), EUROINS SA (20,49%) OMNIASIG VIG SA (18,58%) si ASIROM VIG SA (12,44%), reprezinta 83,34 % din

numarul total de 7.405 de petitii intemeiat formulate si inregistrate in 2012 la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a initiat intalniri cu reprezentantii societatilor de asigurare (CARPATICA ASIG SA, EUROINS SA, ASTRA SA, ASIROM SA, OMNIASIG VIG SA etc.), in cadrul carora au fost rezolvate o parte dintre petitii, iar pentru altele s-a solicitat reanalizarea in baza Normelor/contractelor de asigurare, dupa caz.

De asemenea, pe baza analizelor efectuate privind numarul de petitii inregistrate la CSA impotriva operatorilor de pe piata asigurarilor, precum si asupra modului de respectare de catre acestia a prevederilor legale sau contractuale in instrumentarea dosarelor de dauna aferente, in cursul anului 2012 au fost initiate o serie de controale inopinate, in urma carora au fost stabilite masuri conform prevederilor legale.

In scopul protejarii asiguratilor, in sedinta Consiliului CSA din data de 6 iunie 2012, au fost adoptate masuri de sanctionare a persoanelor semnificative din cinci societati de asigurare care au inregistrat un numar mai mare de petitii, majoritatea acestora fiind cauzate de intarzieri la plata despagubirilor pentru dosarele deschise in baza asigurarilor obligatorii auto RCA peste termenele prevazute de legislatia in vigoare.

Cele cinci societati de asigurare sanctionate in conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din Legea nr.32/2000 sunt: ASTRA SA, EUROINS SA, ASIROM VIG SA, OMNIASIG VIG SA si CARPATICA ASIG SA.

Pentru a veni in sprijinul asiguratilor/pagubitilor, in cursul anului 2012 au fost analizate, in mod separat, 962 de solicitari ale unitatilor reparatoare, iar 720 dintre acestea, reprezentand 74,84% din total, au fost finalizate prin plata despagubirilor solicitate.