Guvernul ar putea azi aproba printr-o Ordonanta de Urgenta modificarea Codului Fiscal astfel incat de la 1 ianuarie, acesta sa cuprinda 4 noi masuri: scaderea TVA la apa de la 24% la 9% un regim diferit de impunere a microintreprinderilor, reducerea impozitului pe dividende, dar si modificarea impozitarii invatamantului preuniversitar. (vezi in atasament proiectul integral). Impactul bugetar ca urmare a efectelor de runda a doua generate de aceste masuri sunt estimate la 538 mil lei, iar impactul asupra cresterii economice este estimat la 0,05% din PIB, spun autorii documentului.HotNews a scris despre intentia guvernantilor aici.

Pe de alta parte, se arata in Nota de Fundamentare care insoteste proiectul, masurile pot avea un impact bugetar pozitiv intrucat "adoptarea lor va conduce la recuperarea partiala a obligatiilor de plata restante la buget in mod cert si cu promptitudine.Precizam ca, efectele pozitive ale masurii se vor inregistra atat pe cash-flow-ul incasarilor bugetare, cat si la nivel economic compensand in parte impactul bugetar negativ", se mai spune in Nota de Fundamentare

"Reducerea impozitului pe dividende pentru distribuirile intre persoane juridice romane urmareste cresterea investitiilor si favorizarea dezvoltarii societatilor de tip holding, incurajrea pastrarii in tara a capitalului romanesc si chiar repatrierea acestuia", spun autorii proiectului.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Proiectul propune majorarea plafonului de incadrare in acest sistem de impunere de la 65.000 euro la 100.000 euro.

De asemenea, se introduce un sistem diferentiat de cote de impozitare, intre 1%-3% . Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt: a)1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv; b) 2% pentru microintreprinderile care au un salariat; c) 3 % pentru microintreprinderile care nu au salariati.

In plus, se mai introduc reguli pentru combaterea folosirii unor contracte de munca temporare pentru a se beneficia de cotele de impozitare reduse fata de cota de 3%.

Impozitul pe venit

Se propune ca in situatia veniturilor din salarii si asimilate salariilor obtinute in afara functiei de baza, impozitul lunar sa fie determinat prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat pe fiecare loc de realizare a acestora.

Veniturile din dividende

Pentru veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se propune devansarea masurii de reducere a cotei de impozit de la 16% la 5% din suma acestora, impozitul fiind final.

Venitul din pensii Precizarea in mod expres, la stabilirea venitului impozabil din pensii, ca element de calcul deductibil, a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii, in vederea specificarii tipului de contributie sociala obligatorie datorata potrivit legii.

Contributii sociale obligatorii

Modificarile in domeniul contributiilor sociale obligatorii aduse prin prezentul proiect cuprind :

1. Exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care detin o asigurare pentru boala si maternitate pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala/ maternitate;

2. S-au corelat prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu cele ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, referitoare la ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, in cazul decesului personalului din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, decedat ca urmare a participarii la actiuni militare si indemnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participarii la actiuni militare.

Taxa pe valoarea adaugata

Avand in vedere importanta apei potabile in consumul populatiei, precum si insemnatatea apei pentru irigatii in sustenabilitatea si dezvoltarea agriculturii din Romania, se propune reducerea cotei de TVA la 9% incepand cu data de 1 ianuarie 2016 pentu livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura.

"Aceasta masura este conforma cu acquis-ul comunitar in domeniu si este de natura a crea premisele pentru o abordare uniforma in ceea ce priveste regimul TVA aplicabil produselor alimentare, avand in vedere importanta apei potabile ca aliment in consumul populatiei, dar si ca element esential pentru pregatirea altor alimente" se mai arata in Nota de Fundamentare.

Impozite si taxe locale

Prin proiectul de ordonanta de urgenta din punct de vedere a impozitelor si taxelor locale, Guvernul propune:

- in cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii.

- corectarea unor exprimari gramaticale, precum si inlocuirea cuvantului prevazut la art.470 alin.7, respectiv in loc de taxa asupra mijloacelor de transport cu impozitul pe mijloacele de transport;

- o corectie materiala la art. 474, alin. (7), lit. a) in sensul ca momentul declararii valorii lucrarilor de construire va fi cand se solicita autorizatia de construire.

- pentru eliminarea confuziilor generate de denumirea taxei mentionate la art. 475 alin. (3), in scopul aplicarii corecte a prevederilor legale, se elimina sintagma "alimentatie publica" prevazute la art 485 lit f) si pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate ;

- decalarea termenelor de depunere, de la 29 februarie la 31 martie 2016, a declaratiilor privind cladirile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu destinatie nerezidentiala sau mixta, a declaratiilor privind mijloacele de transport radiate din circulatie, precum si depunerea documentelor justificative eliberate in anul 2015, privind scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe cladiri, teren sau a mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice sau juridice care sunt indreptatite prin lege sa beneficieze de aceste facilitati ;

- pentru necomunicarea informatiilor cu relevanta fiscala pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile s-a introdus o amenda contraventionala cuprinsa intre 500-2.500 lei.

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

  • Reducerea dublei impuneri economice, la nivelul companiei si actionarilor;
  • Se va imbunatati guvernanta corporativa, actionarii urmarind reflectarea reala a rezultatelor economice si financiare;
  • Companiile mari nu-si vor mai externaliza profitul, iar IMM-urile vor renunta la tendintele de comportament evazionist (diminuarea bazei de impozitare prin inregistrarea de cheltuieli fictive);
  • Investitorii straini vor fi stimulati sa reinvesteasca profitul in Romania avand perspectiva unei impozitari reduse pe dividendele viitoare.
  • Masurile vor genera 17.000 de locuri de munca suplimentare.

Impactul asupra mediului de afaceri

Diminuarea cotei de TVA la 9% pentru livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii genereaza efecte pozitive semnificative asupra mediului de afaceri si prin imbunatatirea fluxurilor de cash flow, eliminand astfel o serie de dificultati cu care se confrunta agentii economici din aceasta perspectiva. Reducerea cotei de TVA pentru livrarea apei potabile constituie totodata o masura de natura a spori echitatea, prin imbunatatirea distributiei veniturilor sau prin faptul ca apa potabila devine mai accesibila pentru intreaga populatie.

De asemenea diminuarea nivelului TVA aplicabil apei pentru irigatii in agricultura contribuie semnificativ la cresterea productivitatii in sectorul agricol. Aceasta masura va contribui astfel la sustenabilitatea sectorului apei si a agriculturii din Romania, facilitand derularea in conditii optime a programelor de investitii din fonduri europene in vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare.

Impactul social

Un efect pozitiv asupra populatiei prin crearea premiselor pentru reducerea pretului apei potabile, care reprezinta un segment important in consumul populatiei. O astfel de masura contribuie la stimularea consumului de apa potabila din sistemul public, creand posibilitatea ca si populatia cu venituri foarte mici, in special cea din mediul rural, sa poata consuma apa potabila care indeplineste conditiile corespunzatoare de calitate, reprezentand astfel un instrument eficient si pentru cresterea gradului de siguranta a sanatatii publice generale.

De asemenea, extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea apei pentru irigatii in agricultura reprezinta o masura benefica din punct de vedere economic pentru imbunatatirea problemei costurilor destul de mari cu apa pentru irigatii pentru operatorii din sectorul agricol, contribuind astfel la facilitarea investitiilor si la sustenabilitatea agriculturii, cu efecte benefice asupra populatiei din Romania.

Astfel, diminuarea nivelului TVA pentru livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura genereaza in ansamblu consecinte pozitive din punct de vedere social, contribuind la cresterea nivelului de trai si la imbunatatirea sanatatii generale a populatiei. Impactul bugetar al reducerii TVA pentru livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura va fi atenuat de efectul cumulat al masurilor intreprinse de ANAF, precum reducerea decalajului fiscal in colectarea TVA, evolutia pozitiva a conformarii voluntare privind plata impozitelor s.a. si de efectele de multiplicare economica determinate de masurile de relaxare fiscala, transpuse in cresterea investitiilor si a locurilor de munca.

Impactul bugetar ca urmare a efectelor de runda a 2- a generate de masurile din prezenta ordonanta sunt estimate in suma de 538 mil lei, iar impactul asupra cresterii economice este estimat la 0,05% din PIB. Pe de alta parte masurile propuse prin OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale pot avea un impact bugetar pozitiv intrucat adoptarea lor va conduce la recuperarea partiala a obligatiilor de plata restante la buget in mod cert si cu promptitudine. In acest sens, precizam ca, efectele pozitive ale masurii se vor inregistra atat pe cash-flow-ul incasarilor bugetare, cat si la nivel economic compensand in parte impactul bugetar negativ prezentat in sectiunea a 4-a a prezentei ordonante