In Monitorul oficial de miercuri a fost publicata o ordonanta ce modifica diverse acte normative, reglementarile fiind foarte variate: incepand cu reformularea bazei de calcul pentru plata taxei de autorizare a constructiilor si pana la crearea cadrului normativ pentru autoritatile administrativ teritoriale ce pot sa se imprumute la trezoreria statului pentru finantarea livrarilor de energie termica din sezonul rece.

Sa analizam punctual cateva din noile prevederi normative:

  • Intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si beneficiari pot fi semnate contracte de finantare cu o perioada maxima de 4 ani. Aceasta perioada poate fi prelungita cu maxim 2 ani, in functie de prevederile bugetare aprobate anual. Daca beneficiarii finantarii nu respecta legea sau clauzele contractuale, acestia vor fi notificati si au obligatia sa restituie sumele in termen de 30 de zile.
  • In vederea asigurarii furnizarii energiei termice in sezonul rece, respectiv pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital, unitatile administrativ teritoriale se pot imprumuta la Trezoreria Statului intr-o limita maxima de 700 milioane lei. Sumele sunt puse la dispozitie din veniturile din privatizare, detinute de Trezoreria Statului. Ordonanta enumera indicatorii de respectat pentru acordarea acestor imprumuturi.  Procedura efectiva este reglementata de OUG nr. 2/2015, iar documentatia se depune pana pe data de 04 decembrie 2015, la Directiile finantelor publice judetene. Pentru nerestituirea la termen a imprumuturilor se va calcula o dobanda de intarziere la nivelul dobanzii prevazuta de OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
  • Se reformuleaza baza de calcul a taxei catre Inspectoratul de stat in constructii pentru investitorii sau proprietarii ce realizeaza constructii noi. Aceasta este in procent de 0,5% din valoarea fara TVA pentru constructiile noi sau pentru lucrarile de interventii la constructii existente supuse autorizarii. Nu sunt supuse acestei taxe lucrarile de interventie pentru consolidarea cladirilor de locuit incadrate la clasa 1 de risc seismic. Anterior, procentul a fost tot de 0,5%, aplicat insa la valoarea din autorizatie. Ordonanta prevede si masuri de sprijin pentru Republica Moldova, respectiv masuri de asigurare a finantarii pentru combaterea unor epidemii, cum ar fi ebola. (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)