Ministerul de Finante asteapta incepand cu data de 1 octombrie 2012 cereri de finantare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru investitiile care promoveaza utilizarea tehnologiilor noi (ITC) si crearea a cel putin 200 de locuri de munca. Locurile de munca trebuie create in cel mult 3 ani de la data finalizarii investitiei, iar firma are obligatia de a mentine posturile create cel putin 5 ani de la data efectuarii primei plati a ajutorului de stat aferent fiecarui loc de munca creat. Ministerul de Finante a mai anuntat ca bugetul schemei de ajutor de stat pentru anul 2012 este de 220 milioane lei, credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare.

  • "Incepand cu data de 1 octombrie 2012, se pot inregistra Cereri de acord pentru finantare, in temeiul H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca. Cererile de acord pentru finantare completate, insotite de documentele justificative, conform prevederilor H.G.nr.797/2012 se depun la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str.Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucuresti mentionandu-se pe plic: "Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr.797/2012." Precizam faptul ca bugetul schemei de ajutor de stat pentru anul 2012 este de 220 milioane lei, credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare", se arata intr-un anunt postat pe site-ul Ministerului de Finante.

Ministrul Comunicatiilor, Dan Nica, a declarat la data de 11 septembrie cu privire la aceasta schema de ajutor de stat ca primele documente ar fi deja depuse.

  • "Stiu ca ar exista deja primele documente depuse dar nu am nici cifra si nici numele lor. Noi speram ca toata suma sa fie cheltuita pentru ca altfel programul nu-si atinge obiectivele", a precizat Ministrul Dan Nica.

Amintim ca Guvernul a aprobat pe 31 iulie 2012 o hotarare care prevede acordarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro pentru finantarea costurilor salariale aferente personalului inalt calificat in domenii precum IT&C, cercetare - dezvoltare si inovare. Pentru a beneficia de acest ajutor de stat, firmele trebuie sa dezvolte proiecte care implica crearea de noi locuri de munca (minim 200 pentru fiecare investitie) si mentinerea acestora pe termen mediu (5 ani de la ocuparea fiecarui loc de munca), iar ajutoarele sunt de 40% din cheltuielile salariale pentru noii angajati in zonele Bucuresti-Ilfov si 50% in alte regiuni, conform declaratiilor lui Florin Georgescu, Ministrul Finantelor.

Conform proiectului de Hotarare de Guvern, nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere in cadrul schemei este echivalentul in lei a 28,125 milioane euro, daca creeaza locuri de munca ca urmare a realizarii unei investitii initiale in orice regiune, mai putin regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov. Pentru investitiile si locurile de munca create in regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere este echivalentul in lei a 22,500 milioane euro.

Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru finantare este de 2 ani, respectiv 2012 - 2013. Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2013 - 2018, in limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul total maxim al schemei este de 440 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru

perioada 2012 - 2013;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2013 - 2018.

In proiect se mai precizeaza ca, numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 10, numarul mediu anual de intreprinderi beneficiare fiind de 5.