Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a demarat o licitatie deschisa pentru achizitia unor servicii de comunicatii de conectare intre reteaua sa si sediile tuturor institutiilor si autoritatilor publice beneficiare ale serviciilor sale, contract cu o valoare estimata cu TVA de peste 30,3 milioane de euro, conform unui anunt publicat joi in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Mai exact, STS vrea sa incheie acum cate un acord cadru pe 4 ani cu toti operatorii care prezinta oferte admisibile pentru fiecare dintre cele trei loturi licitate, urmand ca in baza acestor acorduri sa atribuie contracte subsecvente prin reluarea competitiei.

Conform datelor din Caietul de Sarcini (vezi documentul atasat) STS vrea sa cumpere servicii de comunicatii de conectare (bucla locala/servicii dark fiber) necesare pentru conectarea punctelor terminale ale utilizatorilor la punctele de prezenta ale Achizitorului (STS).

Termeni explicativi:

  • Bucla locala: circuitul dintre punctul terminal aflat la utilizator si un punct de prezenta al Achizitorului;
  • Punct terminal: locatie, cladire, sediu cu adresa postala la care unui utilizator i se furnizeaza accesul la o retea de telecomunicatii; 
  • Punct de prezenta: locatie, cladire, sediu la care Achizitorul a instalat si administreaza echipamente si sisteme proprii in vederea furnizarii de servicii de telecomunicatii speciale; 
  • Utilizator: institutia sau autoritatea publica beneficiara a serviciilor de telecomunicatii speciale asigurate de Achizitor
  • Achizitor: STS
  • Operator: persoana juridica autorizata sa instaleze, opereze, controleze si sa puna la dispozitie retele de comunicatii electronice

In document se mentioneaza ca STS detine puncte de prezenta principale in fiecare resedinta de judet (Oficii Judetene de Telecomunicatii Speciale), sediul central aflandu-se in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 323 A, sector 6, Bucuresti. Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita furnizarea de servicii de comunicatii de conectare si in alte puncte de prezenta, altele decat Oficiile Judetene de Telecomunicatii Speciale si sediul central.

Disponibilitatea lunara a serviciilor asigurate de operatorii de comunicatii trebuie sa fie de minim 99,50 %. Pentru acele puncte terminale ale beneficiarilor Achizitorului pentru care trebuie asigurata o disponibilitate a serviciilor de comunicatii superioara valorii de 99,50%, solutia de conectare va contine o conexiune primara si o conexiune secundara, conexiuni care nu vor fi achizitionate de la acelasi ofertant pentru a beneficia de trasee si infrastructuri diferite, asigurandu-se astfel lipsa oricarei corelari statistice intre cele doua valori ale disponibilitatilor".

Licitatia demarata de STS vizeaza in prima faza incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani si ulterior atribuirea de contracte subsecvente, in conditiile in care licitatia este impartita in 3 loturi si anume:

Lotul 1 - Conexiuni principale nivel 2

Acord-cadru = min. 2.950 - max. 6.000 conexiuni;

Un singur contract subsecvent = min. 1 - max. 2.500 conexiuni .

Lotul 2 - Conexiuni secundare nivel 2

Acord-cadru = min. 1.074 - max. 5.002 conexiuni;

Un singur contract subsecvent = min. 1 - max. 2.500 conexiuni .

Lotul 3 - Conexiuni de tip 'dark fiber' standard G.652

Acord-cadru = min. 1 - max. 20 conexiuni;

Un singur contract subsecvent = min. 1 - max. 10 conexiuni.

Cantitatile minime si maxime specificate mai sus sunt estimate. Cantitatile de servicii ce vor fi efectiv achizitionate vor fi in functie de necesitatile autoritatii contractante si de creditele bugetare ce vor putea fi alocate cu aceasta destinatie.

Valoarea estimata fara TVA este de 24.454.080 Euro. Incluzand TVA, valoarea estimata a licitatiei depaseste 30,3 milioane de euro.

Pentru fiecare lot in parte, se va incheia cate un acord-cadru cu toti ofertantii care au prezentat oferte admisibile pentru lotul respectiv si care indeplinesc cerintele minimale si obligatorii din prezenta documentatie de atribuire, valabil pe o perioada de 4 ani de la data intrarii in vigoare. In baza acestor acorduri-cadru, autoritatea contractanta va atribui contracte subsecvente, astfel:

  • Pentru Loturile 1 si 2 contractele subsecvente se vor atribui prin reluarea competitiei, astfel: a) imediat dupa semnarea acordurilor-cadru, pentru toate punctele terminale ale utilizatorilor existente (conectate la momentul reluarii competitiei la punctele de prezenta ale achizitorului), b) in perioada aprilie-mai 2016 pentru punctele terminale conectate si functionale la data de 01.01.2016, avand in vedere necesitatea efectuarii de analize tehnice in teren de catre semnatarii acordului cadru, precum si necesitatea intocmirii de proiecte tehnice care sa asigure continuitatea serviciilor in cazul schimbarii furnizorilor deja prezenti cu resurse in locatiile respective. c) ulterior, oricand, pentru proiectele/retelele noi (punctele terminale ale utilizatorilor care urmeaza sa fie conectate la punctele de prezenta ale achizitorului) sau pentru acele conexiuni pe care prestatorul initial nu mai are capacitatea de a le asigura.
  • Pentru Lotul 3 contractele subsecvente se vor atribui prin reluarea competitiei imediat ce va aparea necesitatea achizitionarii acestui tip de conexiune.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 25 noiembrie 2015. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 decembrie 2015. In aceeasi zi va avea loc si sedinta de deschidere a ofertelor.

Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) este organul central de specialitate, cu personalitate juridica, ce organizeaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale pentru autoritatile publice din Romania si alti utilizatori prevazuti de lege. Institutia are structura militara si face parte din sistemul national de aparare.

Autoritatile publice ale statului roman in folosul carora functioneaza telecomunicatiile speciale sunt:

- Parlamentul Romaniei;

- Administratia Prezidentiala;

- Guvernul Romaniei;

- Institutiile care desfasoara activitati in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice;

- Administratia publica centrala si locala;

- Autoritatea judecatoreasca:

- Inalta Curte de Casatie si Justitie;

- Ministerul Public;

- Consiliul Superior al Magistraturii;

- Curtea de Conturi;

- Curtea Constitutionala;

- Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale si al unor organisme neguvernamentale de interes national.

Pentru detalii vezi atasate atat Fisa de date a licitatiei cat si Caietul de sarcini.