​Un nou proiect de Ordonanță de Urgență a Ministerului Energiei prevede aprobarea vânzării concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului către Nuclearelectrica, tot companie a statului. În motivarea actului normativ se arată că există "perspectiva clară de lichidare a CNU în perioada următoare".

Vagon special de transport minereu de uraniuFoto: Compania Nationala a Uraniului

Stabilirea valorii de piață se realizează prin raportarea la preţurile de piaţă de referinţă spot publicate în rapoartele anuale/periodice ale Agenţiei de aprovizionare EURATOM.

În contextul prezentat, statul român trebuie să acționeze ca un investitor prudent privat și să recupereze chiar și parțial alocația bugetară pentru constituirea stocului de siguranță și consum din perioada 2009-2011, se precizează în nota de fundamentare.

Valorificarea stocului de siguranță și consum la o altă valoare decât valoarea de piață poate conduce la sesizarea Agenţiei de aprovizionare EURATOM cu privire la potențiale încălcări ale Tratatului EUROATOM.

CNU este o societate cu mari probleme, care a făcut obiectul unei investigații a Comisiei Europene din cauza unui ajutor de stat de 60,3 milioane lei acordat în 2016. Ajutorul a fost considerat ilegal de către Comisie, iar CNU a fost obligată să returneze banii.

"Suma care trebuie recuperată este purtătoare de dobândă de la data la care ajutorul a devenit ilegal până la data recuperării efective a acestuia, iar societatea nu dispune de resursele financiare necesare pentru a achita suma datorată", se arată în nota de fundamentare.

Astfel s-a ajuns la "perspectiva clară de lichidare a CNU în perioada următoare".

Valorificarea stocului de uraniu înainte de lichidare ar reduce pierderile statului român

"Adoptarea măsurilor propuse este justificată de necesitatea luării unor măsuri în timp scurt, în principal, pentru funcționarea în condiții normale a Centralei de la Cernavodă, precum și evitarea eforturilor financiare pentru Statul Român pentru asigurarea pazei si condițiilor de păstrare a stocului de concentrate tehnice de uraniu, în urma lichidării CNU și oportunitatea obținerii unor venituri suplimentare la bugetul de stat, prin vânzarea către SNN a stocului de concentrate tehnice de uraniu", se mai precizează în nota de fundamentare.

Planul de lichidare a fost elaborat în ianuarie 2021, în contextul obligației statului român de punere în aplicare a Deciziei Comisiei de recuperare a ajutorului de stat ilegal.

În nota de fundamentare este luat în calcul și stagnarea investițiilor în domeniul nuclear la nivel european, neexistând perspectiva unei cereri crescute de materie primă, într-un viitor apropiat și mediu, care să crească prețul în piață a uraniului la valoarea existentă în inventarul contabil al CNU. Astfel există riscul ca acest stoc de concentrate tehnice de uraniu să rămână neprelucrat.

Valorificarea cantității de concentrate tehnice de uraniu existente în stoc înainte de finalizarea procesului de lichidare a CNU ar reduce pierderea totală pentru statul român în cazul în care aceasta cantitate de uraniu ar mai fi valorificată.

Pentru funcţionarea în mod corespunzător a reactoarelor de la CNE Cernavodă este necesară asigurarea securităţii aprovizionării cu materia primă necesară fabricării combustibilului nuclear.

În prezent, securitatea aprovizionării centralei cu materia primă necesară fabricării combustibilului nuclear, dioxidul de uraniu, este asigurată prin intermediul a doi furnizori calificați: Compania Națională a Uraniului S.A și firma Cameco Inc. din Statele Unite ale Americii.

Compania Națională a Uraniului - S.A. (CNU) are ca principal obiect de activitate exploatarea minereului de uraniu și prelucrarea acestuia sub formă de concentrate tehnice, rafinarea lor până la obținerea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu care reprezintă materia primă pentru fabricarea combustibilului nuclear de tip CANDU.

Nuclearelectrica mai are de preluat de la Compania Naţională a Uraniului și linia de procesare- Uzina Feldioara.

Pentru mai multe amănunte, citește

Nuclearelectrica mai face un pas pentru preluarea unor active de la Compania Națională a Uraniului: Își completează obiectul de activitate