​Acționarii City Insurance, liderul pieței RCA aflat în administrare temporară, au decis în data de 21 iulie din acest an să demareze o operațiune de majorare de capital pentru atragerea a 150 milioane de euro, ca urmare a obligației iminente de restabilire a fondurilor cerute de lege pentru a acoperi atât cerința de capital de solvabilitate (SCR), cât și cerința minimă de capital (MCR), arată o decizie publicată luni în Monitorul Oficial. Din cauza abaterilor grave, City a fost plasată în administrare temporară în luna iunie și se află în proces de vânzare.

Dan Odobescu, patronul City InsuranceFoto: AGERPRES

Ce scrie în decizia acționarilor publicată în Monitorul Oficial:

Click pentru a deschide

  • 1. Se aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarilor pentru subscrierea acțiunilor ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social, în vederea maximizării potențialului oricărui acționar interesat de a subscrie în număr cât mai mare acțiunile respective, ca urmare a obligației iminente de restabilire a capitalului necesar pentru acoperirea MCR și SCR. Acțiunile noi urmează a fi oferite spre subscriere inclusiv persoanelor care au dobândit calitatea de acționar ulterior publicării hotărârii de majorare.
  • 2. În vederea majorării capitalului social al societății, se emit 738.000.000 acțiuni noi, având o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 738.000.000 lei (echivalentul în lei a sumei de 150.000.000 euro). Data limită pentru subscrierea și plata acțiunilor este 25.08.2021. (...) Acțiunile nesubscrise vor fi anulate.", se arată în decizia publicată luni în Monitorul Oficial.

Într-o altă decizie AGA a City Insurance, tot din data de 21 iulie 2021, se arată că acționarii au aprobat planul de finanțare întocmit de societate în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 3 din Decizia ASF nr. 714 din 03.06.2021 pentru restabilirea nivelului fondurilor de bază eligibile care acoperă cerința minimă de capital sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată.

Click pentru a deschide

Motivele sancțiunilor dure ale ASF la City Insurance: Firma a raportat că deține milioane de euro într-o bancă străină, cu care nu ar fi avut, de fapt, raporturi contractuale

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat în data de 4 iunie 2021 sancțiuni dure pentru City Insurance, liderul pieței RCA din România, în urma controalelor efectuate la acest asigurător. Membrii directoratului și ai Consiliului de supraveghere ai societății au primit amenzi cumulate de 8 milioane de lei și li s-au retras autorizațiile, iar firma a fost amendată cu peste 2,9 milioane de lei cu obligația de a veni cu un plan de redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerințele de capital. În plus, Fondul de Garantare a Asiguraților a preluat temporar conducerea asigurătorului.

În data de 7 iunie 2021, în Monitorul Oficial s-a publicat decizia privind sancționarea lui Renato Szilagyi, președintele directoratului City Insurance, care prezintă în aproape 20 de pagini detalii legate de neregulile descoperite la această societate.

În această decizie de sancționare, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) susține că City Insurance i-ar fi raportat încă din 2017 că deține disponibilități bănești la o societate bancară, sume necesare susținerii activității și îndeplinirii cerințelor legale, dar că în luna aprilie din acest an a aflat că între această bancă și societatea de asigurare nu ar fi existat raporturi contractuale, iar contul nu ar fi existat.

Vivendi International, controlată de omul de afaceri Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Năstase, a anunțat în luna aprilie 2021 că a încheiat un acord cu firma olandeză I3CP Holdings BV pentru vânzarea întregului pachet de acțiuni deținute la City Insurance Romania, cea mai mare companie locală de asigurări și liderul pieței RCA. Tranzacția ar urma să se finalizeze în trimestrul trei al acestui an.

Ce disponibilități are Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) dacă City Insurance intră în faliment: FGA plătește încă despăgubiri și în contul falimentelor Astra și Carpatica

Întrebați recent de HotNews.ro dacă are FGA suficiente fonduri pentru plata daunelor City în cazul în care firma ar falimenta, oficialii Fondului au declarat următoarele:

  • "Potrivit dispozițiilor Legii nr. 213/2015 și Normei ASF nr. 24/2015, Fondul de Garantare a Asiguraților a fost constituit ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, având drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător.
  • Astfel cum este reglementat prin lege, Fondul garantează plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate, în condiţiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege şi în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii.
  • În cazul în care disponibilităţile Fondului de Garantare a Asiguraților nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanţele acestora vor putea fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de lege.
  • În prezent, Fondul de Garantare a Asiguraților dispune de un sold disponibil de 611.986.993 lei, situația fiind una dinamică.
  • Prin Decizia ASF nr. 724/2021 Fondul de Garantare a Asiguraților a fost desemnat administrator temporar la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A., în conformitate cu art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 33 raportat la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, durata mandatului fiind de 4 luni, începând cu data de 04.06.2021."

City Insurance: Detalii despre acționari, clienți, rezultate financiare și reclamații

City Insurance este cea mai mare companie de asigurări din România, cu cel mai mare număr de clienți, cea mai mare valoare a primelor brute subscrise, dar și una dintre cele mai multe reclamate societăți de asigurări privind întârzieri la plata despăgubirilor RCA.

Click pentru a deschide

La sfârșitul anului 2020, City Insurance deținea 20,07% din piața de asigurări din România, în funcție de veniturile din primele brute subscrise.

Cu active totale de peste 700 de milioane de euro și prime brute subscrise de peste 500 de milioane de euro, City Insurance are în acest moment mai mult de 4 milioane de asigurați.

City Insurance este controlată de Vivendi International SRL - 85,23%, Nicolae Mușat - 8,9%, Fortuna Coppola - 2,37%, Cristian Pascale - 1,91% și alți acționari persoane fizice și juridice - 1,58%. Acționarul unic al Vivendi International este Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Năstase.

Românii aveau încheiate peste 6,32 milioane de contracte RCA ​la sfârșitul anului trecut, în creștere cu 7% față de anul anterior, doi asigurători - City insurance și Euroins, având împreună aproximativ 75% din aceste contracte, arată un raport publicat recent de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care subliniază că acest grad ridicat de concentrare rămâne o vulnerabilitate a pieței de asigurări din România.