Operatorii economici nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B sau în relația B2G, potrivit unui ordin al președintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial. În acest sens, ei vor trebui să completeze formularul 083.

Ordin e-factura nerezidentiFoto: Monitorul Oficial

După depunerea formularului (083), având bifată secțiunea IV. “Opțiune privind utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, pentru relații comerciale B2B”, Administrația fiscală atribuie operatorului economic nerezident un număr de evidență, utilizat numai în cadrul sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

Numărul de evidență are structura codului de înregistrare fiscală/numărului de identificare fiscală. Numărul de evidență nu reprezintă cod de identificare fiscală,

Fiscul va comunica operatorului economic nerezident, numărul de evidență atribuit, la adresa de e-mail înscrisă în formularul (083).

Cel care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relații comerciale B2B este înscris în Registrul RO e-Factura, organizat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii.

Operaționalizarea deplină a sistemului RO e-Factura a început de joi, 11 noiembrie, pentru relația între companii și autoritățile publice. Ministerul Finanțelor spune într-un comunicat că „în scurt timp va fi disponibil și pentru operațiunile comerciale exclusiv private”. În realitate mai e mult de muncă pe partea asta, relația B2G fiind cea mai simplă de realizat.

După o perioadă de acomodare cu lucru în platforma Ro e-Factura, aceasta va deveni obligatorie pentru toate achizițiile publice realizate în România.

Ro e-Facturare va deveni instrumentul exclusiv pentru facturare începând, cel mai probabil, din 2023.

Beneficiile facturii electronice pentru administrația publică și privată

Conform Ministerului Finanțelor, factura electronică oferă o serie de beneficii:

• Oferă o imagine de ansamblu, în timp real, asupra execuției bugetare și în următoarea etapă, a tranzacțiilor în relația B2B;

• Contribuie semnificativ la reducerea fraudei TVA la nivel național, cât și în cadrul Uniunii Europene. Va reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală;

• Va fi un sistem interconectat cu celelalte sisteme deținute de statele membre ale U.E.;

• Va asigura posibilitatea participării în procesul de achiziții publice a oricărei entități din oricare stat membru al Uniunii Europene;

• Sistemul va oferi date în timp real, lucru care va conduce la eficientizarea procesului de colectare și, implicit, asigurarea necesității de investiții ale statului român;

• Eficiență, predictibilitate și transparență în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;

• Va contribui la dezvoltarea mecanismului de verificare documentară (desk – audit – control ANAF - Antifraudă de la distanță) pentru acțiunile de conformare și prevenire;

• Datele colectate prin acest sistem vor fi suport pentru analize predictive mai detaliate ale evoluției economice, identificarea asimetriilor din economie și implementarea unor politici fiscale pertinente care să asigure un cadru natural de dezvoltare al mediului de afaceri;

• Elimină vulnerabilitățile vechiului sistem de facturare pe suport hârtie.