Rapoartele anuale ale companiilor listate pe bursele din Uniunea Europeană vor intra din 2020 în era digitală, firmele fiind obligate să aplice formatul unic european ESEF (European Single Electronic Format), care poate fi citit la fel de bine de oameni, cât și de roboții software. În funcție de data de închidere a exercițiului financiar, cele mai multe rapoarte digitalizate vor fi publicate pentru prima dată în 2021.

Monica Movileanu, Ana Maria ButucaruFoto: PwC România

Acest format prevede un singur fișier care va include declarațiile financiare, raportul managementului și declarația de răspundere. Ca obligație suplimentară, companiile care pregătesc situații financiare consolidate, în conformitate cu Standardele internaționale de Raportare Financiară (IFRS), vor trebui să eticheteze anumite informații din situațiile financiare, în conformitate cu taxonomia IFRS folosind specificații inline (iXBRL). Taxonomia IFRS este un dicționar ierarhic care definește un set de grupe si subgrupe („etichete”) pentru o raportare specifica, in speța cea IFRS.

Astfel, ESEF va crește transparența și capacitatea de utilizare a informațiilor financiare în luarea deciziilor de către investitori și analiști care, în acest mod, vor putea să realizeze analize comparative mult mai simplu și mai rapid. De asemenea, implementarea ESEF va îmbunătăți transparența piețelor de capital.

State precum SUA, Japonia, Canada, Coreea de Sud și China, care au implementat deja acest sistem de raportare, au observat un impact pozitiv al introducerii iXBRL asupra costului capitalului și al lichidității acțiunilor, accesului la finanțarea bancară, etc.

ESEF, pe scurt

Emitenții vor trebui să publice rapoartele anuale în formatul XHTML, iar în cazul situațiilor financiare consolidate IFRS va fi necesară etichetarea acestor situații sub forma iXBRL.

Aceste obligații se aplică rapoartelor financiare anuale pentru exercițiile financiare care încep la sau după 1 ianuarie 2020.

În plus, începând cu 1 ianuarie 2022, emitenții vor fi obligați să eticheteze notele la situațiile financiare. Acest exercițiu necesită mult timp și din punct de vedere administrativ pentru companii.

Companiile vor trebui să implementeze o soluție tehnică adecvată pentru a asigura raportarea fără probleme.

Citiți mai mult pe blogul PwC România