Reducerile la plata impozitelor, adoptate de către guvern printr-o ordonanță de urgență pe 14 August, pentru a stimula capitalizarea companiilor, merită să fie luate în considerare inclusiv de societățile care se pregătesc să realizeze investiții. Deși facilitatea poate părea minoră pentru companiile mari, poate deveni utilă dacă, în urma unei analize din punct de vedere al eficienței fiscale, acționarii constată că reducerile de impozit, obținute ca urmare a creșterii capitalului propriu, sunt mai avantajoase decât deducerea dobânzilor pentru împrumuturile acordate societății în scopul investițiilor, potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Andreea MitirițăFoto: PwC România

Majorarea capitalurilor proprii ale companiilor a mai fost pe agenda legislativă, precum și a autorităților fiscale, în trecut, îmbrăcând variante diferite. De exemplu, în 2019, a existat o propunere legislativă de modificare a Legii Societăților nr. 31/1990, potrivit căreia datoriile rezultate din împrumuturi sau alte finanţări acordate de acţionari ar fi fost convertite în acțiuni, în cazurile în care activul net scădea sub jumătate din capitalul social. De altfel, tot anul trecut mai multe societăți care înregistrau o valoare a activului net negativă sau sub jumătate din valoarea capitalului social au primit notificări din partea autorităților fiscale pentru a prezenta informații cu privire la situația activului net și la măsurile luate pentru reconstituirea acestuia. Verificările urmăreau respectarea de către societăți a prevederilor legale referitoare la valoarea activului net. Conform Legii Societăților nr. 31/1990, activul net al unei societăți ar trebui să aibă o valoare cel puțin egală cu jumătate din capitalul social al acesteia. Dacă, la sfârșitul anului financiar, o societate înregistrează un activ net negativ, sau dacă valoarea acestuia este pozitivă, însă mai mică decât jumătate din valoarea capitalului social, administratorii societății ar trebui să ia anumite măsuri pentru a reconstitui valoarea acestuia.

Spre deosebire de inițiativele legislative și acțiunile din anii trecuți, amintite mai sus, care mizau pe conformarea contribuabililor sub amenințarea consecințelor negative, ordonanța de urgență adoptată de guvern săptămâna trecută introduce stimulente fiscale pentru a încuraja societățile să majoreze capitalurile proprii. Într-adevăr, decapitalizarea firmelor este o problemă în România pentru că, în cazul unor dificultăți financiare, partenerii comerciali, statul și alți creditori nu mai au șanse să își recupereze creanțele. Estimările Băncii Naționale a României arătau anul trecut circa o treime dintre societăți aveau capitaluri negative. Cu atât mai mult în contextul actual, soliditatea financiară a companiilor sau, din păcate, lipsa ei creează riscuri pentru întreaga economie. Este destul de probabil ca o parte dintre aceste firme să continue să înregistreze capitaluri proprii negative, indiferent de măsurile legislative existente.

Conform proiectului de ordonanță de urgență, firmele care înregistrează capitaluri proprii pozitive și cele care își majorează capitalurile proprii vor beneficia dacă îndeplinesc anumite condiții, de reduceri la plata impozitului de profit, pe veniturile microîntreprinderilor și a celui specific pentru anumite activități. Procentele de reducere a impozitelor se cumulează, devenind consistente, dacă sunt simultan realizate mai multe dintre condițiile enumerate. Pentru a putea fi acordate aceste reduceri, termenele limită pentru declararea/plata impozitului pe profit se amână după data depunerii situațiilor financiare, respectiv până la 25 iunie, existând totodată prevederi specifice pentru societățile care au anul fiscal diferit de cel calendaristic.

Citește articolul integral pe blogul PwC România

Articol semnat de Andreea Mitiriță, Partener PwC România