Grupurile de companii care au anul fiscal anul calendaristic și doresc să aplice sistemul de consolidare fiscală începând cu anul 2022 trebuie să depună cererile în acest scop la autoritățile fiscale până cel târziu pe 2 noiembrie 2021, având în vedere că prevederile legale stabilesc că solicitările se fac cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care ar urma să se aplice consolidarea fiscală.

Andreea Mitiriță, Florin RizeaFoto: PwC România

Sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit a fost introdus începând cu 1 ianuarie 2021, prin Codul fiscal și vizează consolidarea impozitului pe profit pentru un grup - profitul consolidat fiind compensat cu pierderile grupului. Măsura poate fi implementată de un grup fiscal dacă este îndeplinită condiția de 75% deținere directă sau indirectă, pe o perioadă de un an anterioară consolidării. Astfel, poate fi aplicată fie dacă societățile se dețin între ele, fie dacă o persoană fizică română deține 75% din amândouă, fie dacă sunt deținute de o persoană dintr-un stat cu care România are tratat de dublă impunere. Grupul fiscal poate fi constituit doar din persoane juridice române sau cu sediul social în România, iar perioada de aplicare a măsurii este 5 ani, începând cu anul fiscal următor depunerii cererii. Astfel, deși a intrat în vigoare în 2021, consolidarea fiscală poate fi aplicată efectiv din 2022.

Contribuabilii care vor să aplice acest sistem trebuie să depună Formularul 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit” împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului și/sau alte documente justificative care să indice îndeplinirea condițiilor. Contribuabilii care au un an fiscal diferit de anul calendaristic ar trebui să fie pregătiți să depună cererea menționată mai sus cu cel puțin 60 de zile înainte de începutul anului fiscal.

Un articol semnat de Andreea Mitiriță, Partener PwC România și Florin Rizea, Senior Manager PwC România

Citește mai mult pe Blogul PwC România​