E o realitate faptul că participarea la o procedură de achiziție publică implică multă muncă și dificultăți în a pregăti și elabora o ofertă admisibilă și competitivă. Scopul este unul evident, declararea drept câștigătoare a ofertei și încheierea contractului de achiziție publică. Însă greul de abia acum începe, executarea contractelor presupunând, nu de puține ori, gestionarea unor situații neprevăzute, dar mai ales a unor limitări legislative, voința părților contractante nefiind suficientă sau prioritară în modificarea unui contract de achiziție publică.

Amelia Teis, Partener D&B David și BaiasFoto: PwC România

De fiecare dată când lansează o procedură, autoritatea contractantă publică o documentaţie de atribuire care conţine informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii. În cadrul documentației de atribuire vom regăsi, în mod obligatoriu, și proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii.

Când procedura de atribuire se finalizează prin încheierea contractului de achiziție, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a încheia contractul de achiziţie publică.

Regula este că, ulterior încheierii contractului de achiziție publică, orice modificare survenită în perioada de valabilitate se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice. În caz contrar, autoritatea are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial, dreptul de denunţare unilaterală fiind prevăzut în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.

Cum orice regulă are și excepții, chiar și în acest domeniu există anumite circumstanțe specifice și limitative în care contractele de achiziţie publică pot fi modificate fără a mai fi necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Clauzele de revizuire

Un prim caz de modificare fără organizarea unei noi proceduri de atribuire intervine atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului.

Clauzele de revizuire precizează limitele şi natura eventualelor modificări, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică.

Articol semnat de Amelia Teis, Partener D&B David și Baias

Citește mai mult pe blogul PwC România

Articol susținut de PwC România