​​Transformarea digitală și tranziția verde, către o economie neutră din punct de vedere climatic, sunt strâns legate și, în contextul strategiilor europene și naționale în aceste domenii, preconizăm că pe termen scurt și mediu vor exista multiple schimbări legislative care vor încuraja, printre altele, utilizarea unui mediu informatizat, „paperless” (fără hârtie), și care vor reglementa măsuri concrete pentru companii și autorități. De altfel, implementarea unui mediu informatizat, „paperless”, reprezintă un element concret al strategiei companiilor privind sustenabilitatea, care va face obiectul raportării conform Directivei 2022/2464 în ceea ce privește raportarea privind sustenabilitatea (Directive CSRD).

Cătălina Nacev, Ecaterina BocaFoto: PwC România

La nivelul Uniunii Europene, strategia privind piața unică digitală pentru Europa a evoluat în ultimii ani, obiectivele cheie fiind ajustate în funcție de condițiile economice și sociale. Astfel dacă în 2020, cea de-a Doua Strategie Digitală - Conturarea Viitorului Digital al Europei - s-a axat pe trei obiective cheie în domeniul digital: o tehnologie în serviciul cetățenilor, o economie echitabilă și competitivă și o societate deschisă, democratică și durabilă, în 2021, strategia a fost completată de Busola pentru Dimensiunea Digitală 2030 ce stabilește cele patru puncte cardinale ale dimensiunii digitale: o populație cu competențe digitale și profesioniști înalt calificați în domeniul digital, infrastructuri digitale durabile, sigure și performante, transformarea digitală a companiilor și digitalizarea serviciilor publice. În cuprinsul acesteia se precizează în mod expres că adoptarea tehnologiilor digitale este esențială, cu mențiunea că acestea ar trebui să aibă o amprentă de mediu mai redusă, eficiență energetică și să permită o utilizare mai eficientă a resurselor.

Citește continuarea articolului pe blogul PwC România

Articol semnat de Cătălina Nacev, Avocat senior, D&B David și Baias și Ecaterina Boca, ESG Manager, PwC România

​Articol susținut de PwC România