Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a republicat recent pe site-ul oficial schema SAF-T (Standard Audit File for Tax), acompaniată de un document dedicat modulului de active, care cuprinde clarificări utile în pregătirea acestei declarații anuale. Termenul oficial de depunere a declarației SAF-T D406 privind activele este același cu termenul de depunere a situațiilor financiare pentru anul aferent, respectiv 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Izabela StoicescuFoto: PwC România

Pe baza acestor clarificări, contribuabilii vor trebui să verifice dacă modul lor de construcție a declarației SAF-T de active este aliniat cu așteptările ANAF, pentru a evita neconcordanțe majore și întrebări din partea autorităților și/sau pentru a pregăti o declarație rectificativă finală. Conform legii, contribuabilii pot rectifica declarațiile de SAF-T depuse fără a fi sancționați.

Cele mai importante explicații oferite de ANAF vizează semnul sumelor incluse în secțiunea 2.12 Assets, respectiv 4.5 Asset Transactions, cât și de modalitatea de reconciliere cu balanța contabilă anuală. De asemenea, este dat un exemplu de completare a declarației pentru contribuabilii care au avut reevaluări de mijloace fixe în anul 2022.

De menționat este și faptul că, pe 10 mai 2023, ANAF a publicat în schema SAF-T un “Catalog privind clasificarea și durata normală de funcționare ale mijloacelor fixe”, la sfârșitul căruia se poate găsi clasificarea terenurilor și a activelor necorporale.

Citește continuarea articolului pe blogul PwC România

Articol semnat de Izabela Stoicescu, Senior Manager

Articol susținut de PwC România