Departamentele financiare sunt pe ultima sută de metri cu finalizarea situațiilor financiare pentru 2023 și fie că societățile au avut profit sau pierdere, subiectul de discuție în Consiliul de Administrație și, ulterior, în Adunarea Generală a Acționarilor va fi posibilitatea distribuției de dividende. Elementele legale și fiscale care trebuie avute în vedere în cele două situații au fost subiectul discutat la PwC Tax Talks de Anda Rojanschi, Partener D&B David și Baias, Cristina Păduraru, Partener D&B David și Baias, și Cristina Fuioagă, Director PwC România.

PwC Tax TalksFoto: PwC România

Puteți urmări PwC Tax Talks aici:

Câteva declarații:

Legea nu stabilește foarte clar ce înseamnă un profit, spune doar că dividendele se pot distribui din profituri stabilite potrivit legii. Acum, întrebarea este: poate o societate să distribuie dividende din profitul exercițiului financiar 2023, dacă are pierderi reportate din anii financiari anteriori? Se distribuie dividende către acționari, în măsura în care pierderile sunt acoperite fie din profiturile înregistrate în 2023, fie din alte surse.

Încă o limitare din legea societăților spune că nu poate avea loc distribuție de dividende către acționari în măsura în care există pierderi ale activului net. Practic, activul net trebuie reîntregit și abia apoi se ia în calcul distribuția de dividende. Și, nu în ultimul rând, dividendele trebuie să fie reflectate de situații financiare anuale auditate.

Cu anumite excepții, din perspectiva impozitării, dividendele se impozitează cu cota de 8%. Persoanele juridice nerezidente pot reduce această cotă la cota mai favorabilă din convenția de evitare a dublei impuneri sau pot reduce acest impozit la 0% dacă aplică prevederile Directivei mamă fiică. Desigur, pentru aplicarea directivei trebuie îndeplinite condiții.

Ne-am întâlnit în practică cu un anumit risc, atunci când societatea care distribuie dividende se finanțează prin împrumuturi bancare pentru a suporta aceste dividende, ori acest fapt poate atrage un risc de nedeductibilitate permanentă a dobânzii în legătură cu acel împrumut, fiind o cheltuială în favoarea acționarilor și nu în favoarea societății.

În cazul rezervelor din reevaluare, trebuie făcut un exercițiu foarte detaliat, corelat cu politica contabilă de recunoaștere a rezervelor din reevaluare și pe măsura amortizării sau descărcării din gestiune a bunului.

Ce trebuie făcut în cazul activului net negativ? În considerentul legii, activul net negativ este acea situație în care activul net al societății reprezintă mai puțin de 50% din capitalul social. Deci, deși nu vorbim de o valoare negativă absolută, ea reprezintă mai puțin de 50% din capitalul social. Există trei variante pentru situația unui activ net negativ: fie majorăm capitalul social, fie îl reducem pentru a acoperi pierderile, fie convertim împrumuturile în capital social. Iar aici implicațiile fiscale sunt diferite.

Urmăriți alte podcasturi pe teme de fiscalitate pe blogul PwC România aici.

Articol susținut de PwC România