Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de peste 9,2 milioane de lei în urma controalelor efectuate în această lună în domeniile construcţiilor, întreţinerii şi reparaţiilor de autovehicule şi a agenţilor de plasare a forţei de muncă în străinătate.

Angajatii din constructii Foto: sxc.hu

Pentru a verifica situația cetățenilor români care doresc să muncească în străinătate, Inspecția Muncii a organizat, în luna mai, o campanie națională pentru verificarea agenților de plasare a forței de muncă în străinătate.

De asemenea, întrucât activitatea în domeniile construcții și întreținere și reparații autovehicule nu a fost întreruptă în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, Inspecția Muncii a mai organizat acțiuni de control la nivel național în domeniile de activitate construcții și întreținere și reparații autovehicule, acțiuni care au vizat, în principal, identificarea muncii nedeclarate precum și verificarea respectării condițiilor de securitate și sănătate în muncă - se arată într-un comunicat transmis de Inspecţia Muncii.

În perioada 11-22 mai 2020, Inspecţia Muncii a desfăşurat Campania naţională de verificare a agenţilor de plasare a forţei de munca în străinătate, a căror activitate este reglementată de Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.

În cadrul Campaniei, inspectorii de muncă au verificat atât cei 287 de agenţi de plasare a forţei de muncă, însumând 348 de sedii sociale şi puncte de lucru, cât şi societăţi comerciale care au ca obiect principal de activitate cod CAEN 7810 "activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă", rezultând un total de 444 de acţiuni de control. Ca urmare a deficienţelor constatate, au fost aplicate amenzi în valoare de 235.000 lei şi au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficienţelor", se arată în comunicat.

Cele mai frecvente deficienţe identificate şi sancţionate de inspectorii de muncă au fost neincluderea tuturor elementelor obligatorii prevăzute în contractul de mediere şi în contractul individual de muncă şi netransmiterea trimestrială, la inspectoratul teritorial de muncă, a situaţiei privind contractele de mediere încheiate cu solicitanţii locurilor de muncă şi persoanele angajate în străinătate.

"Numărul persoanelor care apelează la agenţii de plasare a forţei de muncă este foarte mic, cei mai mulţi români preferând să plece pe cont propriu. În acest sens, recomand tuturor cetăţenilor români care sunt în căutarea unui loc de muncă în străinătate să apeleze linia telefonică Tel Verde: 021.371.88.33, pusă la dispoziţie de Inspecţia Muncii, pentru a fi îndrumaţi de personal specializat", a declarat inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii, Mihai Ucă.

De asemenea, în perioada 18 - 23 mai 2020, au fost desfăşurate acţiunile de control în construcţii şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor. Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 2.307 acţiuni de control, inspectorii de muncă constatând că 235 de angajatori au utilizat muncă nedeclarată, fiind descoperite 454 de persoane care desfăşurau muncă fără forme legale. Dintre acestea, 77 erau salariaţi care, deşi aveau contractele de muncă suspendate, au fost identificaţi desfăşurând activitate.

Au fost aplicate amenzi în valoare de 8.380.000 lei, iar pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 2.066 de măsuri. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă au efectuat 1.705 acţiuni de control identificând 3.292 de deficienţe, pentru care au fost aplicate amenzi în valoare de 838.500 lei şi au dispus măsuri de remediere - se mai arată în comunicatul Inspecţiei Muncii.

Pentru trei angajatori, inspectorii de muncă au dispus sistarea activităţii, în 23 de situaţii s-a dispus oprirea lucrului, iar în alte 7 cazuri s-a solicitat oprirea echipamentelor de muncă.

Cele mai frecvente deficienţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au constat în exploatarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă electrice, neasigurarea echipamentelor individuale de protecţie şi lipsa controlului utilizării acestuia, precum şi neasigurarea unor sisteme de protecţie colectivă la lucrările de construcţii.

În prezent, la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă, se desfăşoară şi acţiuni de control pentru verificarea respectării de către angajatori a prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Până la data de 27.05.2020, au fost efectuate 1.343 de acţiuni de control, activitatea de verificare aflându-se în desfăşurare.

Inspecţia Muncii a organizat, în luna mai a.c., o campanie naţională pentru verificarea agenţilor de plasare a forţei de muncă în străinătate, pentru a verifica situaţia cetăţenilor români care doresc să muncească în străinătate.

De asemenea, instituţia de control a mai organizat acţiuni de control la nivel naţional, întrucât activitatea în domeniile construcţii şi întreţinere şi reparaţii autovehicule nu a fost întreruptă în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, în domeniile de activitate construcţii şi întreţinere şi reparaţii autovehicule, acţiuni care au vizat, în principal, identificarea muncii nedeclarate precum şi verificarea respectării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă.