Consecventă cu misiunea sa asumată de a pune la dispoziția operatorilor economici români o paletă diversificată de piețe de energie, Bursa Română de Mărfuri (BRM) anunță lansarea și intrarea în funcționare, începând cu data de 7 februarie 2022, a platformei sale de negociere și tranzacționare a contractelor bilaterale de furnizare de energie electrică cu o durată de livrare mai mare sau egală cu o lună.

HotNews.roFoto: Hotnews

Inițiativa Bursei Române de Mărfuri de a lansa tranzacționarea contractelor bilaterale are loc în contextul modificărilor aduse Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale prin Ordonanța de urgență nr. 143/2021, respectiv prin liberalizarea activității de operare a piețelor de energie prevazută în acord cu Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică și cu Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, acte normative care permit tranzacționarea energiei electrice si pe piețe extrabursiere nereglementate de autoritatea domeniului.

Încheiate pe sisteme cu disciplină extrabursieră, flexibile, configurabile și cu opțiunea de compensare prin contraparte centrală, conform necesităților parților contractante, contractele bilaterale pe termen lung sunt menite a umple un gol resimțit în acest moment pe piața de energie electrică autohtonă, ele având, în plus, un rol decisiv în acoperirea riscurilor de volatilitate a prețului energiei electrice, acuzate în ultima perioadă de timp. Recuperând o tradiție fructuoasă, platforma pusă la dispoziție de BRM marchează astfel o etapă așteptată, acut necesară în procesul de dezvoltare a piețelor de energie electrică românești și de aliniere la exigențele în materie ale legislației UE.

În continuarea politicilor și demersurilor sale de dezvoltare și în acord cu modificările legislative menționate, BRM a solicitat din nou Autorității de Regelementare în Domeniul Energiei (ANRE) și o licență pentru activitatea ”operatorului pieţei de energie electrică”, pentru a putea astfel opera și piețe centralizate de energie electrică reglementate de către ANRE și așteaptă în acest sens emiterea acesteia. Progresele în această dorită direcție vor fi aduse public la cunoștința participanților la piață, BRM urmând a opera în această calitate așa cum o impun prevederile Regulamentului (UE) 2019/943.