Ministerul Transporturilor vrea sa modifice pentru a patra oara termenele pentru punerea in aplicare a Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda. Ministerul Transporturilor se chinuie de circa 11 ani sa finalizeze macar prima etapa cuprinsa in strategie, si anume aprobarea Panului urbanistic zonal (PUZ). Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta, noul termen pentru aprobarea PUZ este 1 septembrie 2012, iar pentru demararea lucrarilor- 1 ianuarie 2014. Initial, OUG nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare prevedea aprobarea PUZ pana pe 31 decembrie 1999, iar demararea lucrarilor pe 1 ianuarie 2010. Pana in prezent, aceste termene au fost modificate de trei ori. Investitiile sunt estimate la 450 de milioane de euro si presupun, printre altele, realizarea unui terminal de pasageri modular si infrastructura de transport care sa asigure legatura intre aeroport si Capitala.

Potrivit proiectului de act normativ, mentinerea actualelor prevederi "are drept consecinte negative si imediate depasirea termenelor calendarului Programului strategic, depasire ce implica: blocarea potentialului de dezvoltare pe termen lung a acestei infrastructuri aeroportuare publice, plata de despagubiri/ daune catre proprietarii terenurilor care nu sunt expropriati la timp sau sunt afectati de necorectarea limitelor de extindere, plata de despagubiri pentru lipsa exproprierii, aspecte total dezavantajoase la nivelul statului roman, in calitatea sa de expropriator, mai ales in conditiile crizei economico-financiare actuale".

In aceste conditii, anexa 1 din OUG 64/1999 se modifica in felul urmator:

Etapa I

 • 1 martie 2007-1 septembrie 2012: Aprobarea Planului urbanistic zonal.

Etapa a II-a

 • Desfasurarea activitatilor premergatoare realizarii Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:
 • II.1 . 1 martie 2007-31 martie 2013: Elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate;
 • II.2 . 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013: Elaborarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;
 • II.3 . 1 iulie 2009 - *): Achizitionarea terenurilor necesare realizarii obiectivului de investitii aprobat si scoaterea acestora din circuitul agricol, daca este cazul;
 • II.4 . 1 iulie 2010 - **): Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare in vederea demararii lucrarilor.

*) termenul de finalizare depinde de asigurarea surselor de finantare necesare pentru realizarea obiectivului de investitii;

**) termenul de finalizare se coordoneaza cu cel de la punctul II.3.

Etapa a III-a

 • 1 ianuarie 2014 - *): Realizarea lucrarilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:
 • III.1 . 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016**): Dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru in vederea asigurarii accesului in zona de est a Aeroportului International Henri Coanda - Bucuresti;
 • III.2 . 1 ianuarie 2014-*): Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrarii traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal si a sistemului de cai de rulare si platforme necesar;
 • III.3 . 1 ianuarie 2017-*): Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrarii traficului de marfuri si posta prin realizarea unei platforme multimodale cargo; Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activitatilor conexe transportului aerian.

*) Termenul de finalizare depinde de asigurarea surselor de finantare necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii;

**) Termen estimativ care depinde de realizarea etapelor de la punctele II.3 si II.4;

In forma actuala, atat prima etapa, cat si a doua, au termene depasite, acestea fiind:

Etapa I

1 martie 2007- 1 septembrie 2009: Aprobarea Planului urbanistic zonal

Etapa a II-a

1 martie 2007-31 decembrie 2010: Desfasurarea activitatilor premergatoare realizarii Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare

Etapa a III-a

1 ianuarie 2011-31 decembrie 2019: Realizarea lucrarilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare.

Pentru comparatie, OUG 64/1999 prevedea, initial, termenul de 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2009 pentru prima etapa, 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2009 pentru a doua etapa si 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2015 pentru a treia etapa.

Stadiul actual

Pana acum, au fost obtinute toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru elaborarea PUZ. Planul Urbanistic Zonal a fost depus la Consiliul Judetean Ilfov pentru avizare pe 30 martie 2010. In continuare, trebuie obtinut aviz de la Consiliul Judetean Ilfov si aprobare de la Consiliile locale Otopeni si Tunari.

In ceea ce priveste studiul de fezabilitate, este in curs de elaborare documentatia de avizare pentru Consiliul tehnico - economic al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Dupa tot procesul de avizare, trebuie intocmit un act normativ pentru aprobarea studiului de fezabilitate. Dupa aceea trebuie elaborate si avizate documentatiile tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate, documentatii necesare in vederea exproprierii.

Dupa acest proces de avizare a documentatiilor, trebuie achizitionate terenurile necesare realizarii investitiilor. In acest sens, trebuie identificate sursele de finantare pentru exproprieri. Suprafata aproximativa de expropriat este de 600 hectare.

Cum justifica Ministerul Transporturilor intarzierile

 • Elaborarea planului urbanistic zonal a depasit sfera de activitate a companiei aeroportuare, atat prin faptul ca suprafata de studiu a PUZ (conform specificatiilor Consiliului Judetean Ilfov) a insemnat un perimetru geografic mult mai mare decat zona aeroportuara (suprafata de studiu in PUZ aproximativ 4500 ha, din care zona aeroportuara inclusiv extinderea pentru Programul strategic aproximativ 1200 ha), cat si prin reglementarile obligatorii a fi definite  pentru aceasta suprafata, care au identificat o multitudine de parti implicate.
 • Au fost necesare diferite date si informatii care nu au fost in gestiunea CNAB si, de asemenea, a necesitat si necesita in continuare consultarea si colaborarea cu multe parti implicate (de exemplu, PUZ-ul trebuie corelat cu planurile de dezvoltare ale orasului Otopeni si comunei Tunari), dar si cu alte documentatii aprobate sau in curs de aprobare din zona. De asemenea, o perioada foarte mare de timp, PUZ-ul s-a aflat in imposibilitatea finalizarii, fiind necesara armonizarea programelor de dezvoltare pentru rezolvarea acceselor la est de AIHCB, in zona in care va fi amplasat noul terminal.
 • O alta etapa care a trebuit parcursa pentru avizarea PUZ-ului a fost obtinerea de avize din partea administratorilor celorlalte infrastructuri inter-conectate cu aeroportul, a administratorilor de utilitati publice, a numeroase agentii si institutii publice, precum si a unor administratii locale.
 • Toate aceste etape au consumat un interval de timp mult peste cel alocat de legislatia programului strategic pentru aprobarea PUZ- ului.

In prezent, procedura de avizare a fost amanata din cauza concluziilor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism a Judetului Ilfov:

-"se propune includerea circulatiilor de la limita actuala a PUZ-ului pe latura de vest, in zona de studiu;

- se va aproba limita de studiu in prima faza printr-un proces verbal si apoi printr-o Hotarare a Guvernului, in coordonate stereo 70, vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (limita de studiu nu este in momentul de fata aprobata printr-o Hotarare a Guvernului);

- se vor realiza exproprierile pentru circulatia de legatura cu nodul de la centura printr-o Hotarare a Guvernului;

-se discuta ca linie directoare posibilitatea unei relatii din giratoriul de sub podul de la intrare in aeroport, pe langa metrou, prin circulatia propusa paralel cu linia de cale ferata, pana in expresul ce va realiza conexiunea cu Piata Presei Libere [...];

- [...] se discuta problema limitei cadastrale si criteriile care au stat la baza trasarii acesteia (canale de desecare, limite de proprietate, circulatii etc). Se solicita un memoriu prin care sa se detalieze modul in care s-a trasat aceasta limita;

Obiective aeroportuare

- Terminal de pasageri modular: 4 module x 5.000.000 pasageri/an; 80 porti imbarcare, dintre care 40 echipate cu punti de imbarcare/debarcare; suprafata ocupata 350.000 mp

- Platforme de parcare aeronave: 400.000 mp, circa 70 pozitii parcare aeronave, categoria D, E (racorduri la actualul sistem de piste)

- Cai de rulare: aproximativ 5 km, aproximativ 125.000 mp

- Parcari supraetajate, 3-4 niveluri, capacitate aproximativ 20.000 locuri

- Drumuri de incinta 10 km

- Platforma multimodala cargo (viabilizare zona)

- Parc tehnologic "high-tech" (viabilizare zona)

- Conexiune la autostrada Bucuresti - Ploiesti: autostrada 4 km

- Conexiune cale ferata: cale ferata, 4 km

- Conexiune metrou: 4 km

- Statie subterana multinivel tren/metrou

- Centru business, aproximativ 5.000 mp

- Hotel, capacitate aproximativ 200 camere